Rørlagte vandløb

Lær om nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb. Du hører bl.a. om fejlfinding, reparationsmetoder, rørtyper og økonomi. Og vi sætter fokus på kommunens og lodsejerens forpligtelser.