Ekstern støj – basis

Få et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger og regneregler for støjens udbredelse.