Politisk råderum inden for miljø, natur, klima. Bestillingskursus for kommunale udvalg mv.

Miljøområdet er stort og komplekst og det kan være vanskeligt at gennemskue hvor stort og hvor det politiske råderum faktisk er. Kurset giver en indflyvning til lovkomplekset indenfor miljø, natur og klima. I får overblik over den miljølovgivning som politiske udvalg skal være særligt opmærksomme på og får en forståelse for at vurdere hvornår noget er ulovligt eller problematisk. I får indsigt i dispensationsmulighederne med konkrete råd og erfaringer samt en forståelse for rollefordelingen i klagehåndtering.