Det gode landbrugstilsyn

På kurset kommer vi hele vejen rundt om landbrugstilsynet. Vi ser på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og håndhævelse, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.