Risikovurdering med BRIBE

Brug BRIBE – Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder – til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.

Vandløbsplanter

Få et solidt plantekendskab og viden om planternes vækstpunkter, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.