Fiskeindeks

Vandløb skal også opfylde fiskemålsætninger. Lær om de to fiskeindeks. Vi tester anvendelse gennem elfiskeri og efterfølgende udregning af indeksværdier.

Vandløbsrestaurering

Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.