Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

Vandløb skal fremover også opfylde fiskemålsætninger. Vi gennemgår de to nyudviklede fiskeindeks og tester den praktiske anvendelse gennem elfiskeri i forskellige vandløb og efterfølgende udregning af indeksværdier.

Vandløbsrestaurering

Her får du konkret viden om og inspiration til at kunne gennemføre jeres egne restaureringsprojekter i lokale vandløb.