Procesteknik 1

Få indblik i processerne på et biologisk renseanlæg: For eksempel aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering, driftsanalyser og afløbskontrol.

Procesteknik 2

Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.