Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.