Pesticider i grundvandet

På dette kursus dykker vi ned i pesticiderne, og alt hvad der rør sig inden for dette område. Vi går i dybden med et emne der bliver mere og mere relevant og aktuelt som tiden går.

Risikovurdering med BRIBE

Brug BRIBE – Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder – til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.