Risikovurdering med BRIBE

Brug BRIBE – Beregningsværktøj til RIsikovurdering af forureninger i boringsnære Beskyttelsesområder – til vurdering af risiko for forurening af grundvand ved kemikaliespild.