Klimaaftryk fra renseanlæg

Forsyningerne er presset på klimafronten og skal gøre rede for, hvor meget et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Procesteknik 3

Hold din procestekniske viden ajour. Kom og få gode ideer og input til optimering og styring af processer.