Analyse af spildevand

Få et grundigt indblik i laboratoriearbejdet på et renseanlæg. Lær at udføre både simple og lidt vanskeligere analyser.

Procesteknik 2

Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.