Konflikthåndtering for personale i spildevandssektoren og på genbrugspladserne

Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgerne, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail, eller telefon. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen blandt andet ved at bruge dit sprog og dit kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer. Undervisningen veksler mellem teori og dialog.