Klimaaftryk fra renseanlæg

Forsyningerne er presset på klimafronten og skal gøre rede for, hvor meget et renseanlæg påvirker klimaet og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt.