Grundlæggende hydraulik

Få grundlaget for at forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder – både i afløbsteknisk sammenhæng og til afstrømnings- og vandspejlsberegninger i vandløb.