Landskabsanalyse

Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt?