Ane Middelbo

Undervisning med dialog og konkrete værktøjer til lavbundsprojekter

Ane er uddannet biolog fra Aarhus Universitet

Hun er ansat som projektleder hos Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med vandløbsrestaurerings- og udtagningsprojekter, men også klimatilpasning i det åbne land og beredskab for oversvømmelser.  

Ane har 8 års erfaring på vandløbsområdet. De seneste år har Ane primært arbejdet med vandløbs- og lavbundsprojekter, og det er her hendes helt store interesser ligger. Hun har gennem tidligere ansættelser i Brønderslev Kommune og Viborg Kommune arbejdet med det meste inden for vandløbsområdet – både myndighed, drift/vedligehold, regulativer og vandløbs- og sørestaureringsprojekter.

Ane har erfaring med multifunktionelle og komplekse naturgenopretningsprojekter, hvor mange interesser skal varetages. Hun arbejder med alle typer af lavbundsprojekter, og har derfor solid erfaring med fordele og ulemper ved de forskellige projekttyper. Hun har qua tidligere arbejde med myndighedsområdet et indgående kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, som ofte kan udfordre lavbundsprojekterne.

Ane underviser i kurset Klima-lavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter.

Ane motiveres af at videregive viden og erfaring. Hun lægger i sin undervisning særlig vægt på inddragelse og dialog samt at videregive en god værktøjskasse med konkrete værktøjer, som kan bruges direkte i arbejdet med udtagning af lavbundsjorder.

Ane Middelbo

Biolog

Projektleder ved Aarhus kommune

LinkedIn-profil

Mød Ane her

 • Klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-02-2024 til 29-02-2024

  Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med klimalavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter, som du arbejder med.

  På kurset vil du få overblik over forskellige tilskudsordninger der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

  Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser fra ansøgning til udbud, lodsejerdialog, forundersøgelser og udbud mm.

  Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

  Kursusprogram
  28. februar 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
    - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
  - Hvordan virker lavbundsprojekter?
  - Strategier og handleplaner
  - Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
  - Taskforce
    Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
  10:15 Pause
  10:30 Screening af projekter
    - Hvilke muligheder er der?
  - Hvordan starter man et projekt op?
  -Spot et godt lavbundsprojekt
    Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
  11:15 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
    - Hvordan kan et projekt opstå?
  - Samarbejde med udtagningskonsulenter
  - Ansøgningsproces, herunder:
  - Miljøstyrelsens screeningsværktøj
  - Andre nyttige redskaber
  - Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
  - Krav til ansøgninger
    Ane Middelbo og Jannik Seslef
  12:00 Frokost
  13:00 Ny projektleder, hvordan griber man det an? (fortsat)
    Ane Middelbo og Jannik Seslef
  14:00 Workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
    - Gruppedrøftelser af problemstillinger fra jeres hverdag og andre cases
  - Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj
    Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  15:00 Pause og lidt godt til ganen
  15:30 Præsentation af cases
    - Maden: Klimalavbund med mange synergier
  - Vejle Ådal
    Bo Levesen og Ane Middelbo
  16:30 Workshop (fortsættes)
  17:30 Pause inden middag
  18:00 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
  29. februar 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  08:30 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
    -samt multifunktionalitet i landskabet
    Jannik Seslef
  10:00 Tilsagn i hus - hvad nu?
    - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
  - Hvad skal med i projektet?
    Bo Levesen
  11:15 Udbud - hvordan griber man det an?
    - Rådgiver eller ej?
  - Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsens erfaringer
    Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  12:00 Frokost
  13:00 Eksempler på forskellige projekttyper og finansieringsmuligheder
    Præsentation af forskellige typer projekter, både små og store, som udover lavbundsjorde f.eks. også kan omfatte vandløb, vådområder eller multifunktionelle projekter.
    Bo Levesen og Jannik Seslef
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Fra udbudsmateriale til realisering
    - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
  - Samarbejde med entreprenørerne
  - Forhold omkring beskyttet natur
  - Afslutning af projektet på kontoret
    Bo Levesen
  15:30 Opsamling og evaluering
    Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
  16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

  Undervisere

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.