Ane Middelbo

Undervisning med dialog og konkrete værktøjer til lavbundsprojekter

Ane er uddannet biolog fra Aarhus Universitet

Hun er ansat som projektleder hos Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med vandløbsrestaurerings- og udtagningsprojekter, men også klimatilpasning i det åbne land og beredskab for oversvømmelser.  

Ane har 8 års erfaring på vandløbsområdet. De seneste år har Ane primært arbejdet med vandløbs- og lavbundsprojekter, og det er her hendes helt store interesser ligger. Hun har gennem tidligere ansættelser i Brønderslev Kommune og Viborg Kommune arbejdet med det meste inden for vandløbsområdet – både myndighed, drift/vedligehold, regulativer og vandløbs- og sørestaureringsprojekter.

Ane har erfaring med multifunktionelle og komplekse naturgenopretningsprojekter, hvor mange interesser skal varetages. Hun arbejder med alle typer af lavbundsprojekter, og har derfor solid erfaring med fordele og ulemper ved de forskellige projekttyper. Hun har qua tidligere arbejde med myndighedsområdet et indgående kendskab til de lovgivningsmæssige rammer, som ofte kan udfordre lavbundsprojekterne.

Ane underviser i kurset Klima-lavbundsprojekter og andre udtagningsprojekter.

Ane motiveres af at videregive viden og erfaring. Hun lægger i sin undervisning særlig vægt på inddragelse og dialog samt at videregive en god værktøjskasse med konkrete værktøjer, som kan bruges direkte i arbejdet med udtagning af lavbundsjorder.

Ane Middelbo

Biolog

Projektleder ved Aarhus kommune

LinkedIn-profil

Mød Ane her

Udtagning af lavbundsjorde – en introduktion til ordninger, processer og værktøjer

Kursussted: Ferskvandscentret

11-11-2024 til 12-11-2024

Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med projekter, der understøtter udtagning af lavbundsjorde.

På kurset vil du få overblik over de forskellige tilskudsordninger, der findes til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder. Kurset er målrettet projektledere fra både kommuner, styrelser og private firmaer og vil gennemgå forskellige typer af projekter.

Du vil lære at spotte et projekt helt fra starten og få værktøjer med hjem, som kan bruges i de forskellige faser som f.eks. screening af projektmuligheder, ansøgninger vedr. forskellige ordninger, screeningsværktøjer, lodsejerdialog, ejendommæssige - og tekniske forundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmateriale mm.

Et kompetent hold af undervisere fra tre forskellige kommuner og Naturstyrelse, der selv har været dybt involveret i projekter, deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer og ”what to do and what not to do” i dine egne projekter.

Dette kursus afholdes typisk 1-2 gange årligt.

Kursusprogram
11. november 2024
08:30 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
09:15 Introduktion til udtagning af lavbundsjorde
  - Hvorfor udtager vi lavbundsjorde?
- Hvordan virker lavbundsprojekter?
- Strategier og handleplaner
- Forskellige ordninger for udtagning af lavbundsjorde
  Henrik Vest Sørensen
09:45 Screening af projekter
  - Hvilke muligheder er der?
- Hvordan starter man et projekt op?
-Spot et godt lavbundsprojekt
  Henrik Vest Sørensen
10:15 Pause
10:30 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
  - Hvordan kan et projekt opstå?
- Samarbejde med udtagningskonsulenter
- Ansøgningsproces, herunder:
- Miljøstyrelsens screeningsværktøj
- Andre nyttige redskaber
- Hvordan vurderer man hvilken ordning, der skal bruges?
- Krav til ansøgninger
  Ane Middelbo
12:00 Frokost
13:00 Lodsejerkontakt efter Assensmodellen
  -samt multifunktionalitet i landskabet
  Jannik Seslef
14:00 Introduktion til Scalgo
  Kort gennemgang af Scalgo i relation til lavbundsprojekter
15:00 Pause og lidt godt til ganen
15:30 Introduktion til workshop: Hvilke projektmuligheder ligger der i din kommune?
  - Gruppedrøftelser af cases og mulige projektområder fra jeres hverdag
- Afprøvning af Miljøstyrelsens screeningsværktøj og Scalgo mm.
  Ane Middelbo, Henrik Vest Sørensen og Jannik Seslef
15:45 Workshop i grupperum
17:30 Pause inden middag
18:30 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
12. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - Hvor langt nåede vi på dag 1?
- Gruppernes resultater fra workhoppen
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
08:45 Tilsagn i hus - hvad nu?
  - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
- Hvad skal med i projektet?
- Drøftelser ved bordene
  Bo Levesen
10:15 Pause
10:30 Udbud - hvordan griber man det an?
  - Rådgiver eller ej?
- Inspiration fra Århus Kommunes og Naturstyrelsen
  Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
11:30 Fra udbudsmateriale til realisering
  - Hvordan sikres ideen og formålet med projektet
- Samarbejde med entreprenørerne
- Forhold omkring beskyttet natur
- Afslutning af projektet på kontoret
  Bo Levesen
12:15 Frokost
13:15 Det nationale arbejde med udvikling af udtagningsjorde
  - Udtagningskonsulenterne
- Vandoplandsstyregrupper
- Taskforce
  Jannik Seslef
14:15 Kaffe og kage
14:30 Eksempler på projekttyper og finansieringsmuligheder
  Præsentation af forskellige typer projekter, som underviserne har erfaring med. Projekterne relateres til de på kurset præsenterede ordninger og formål.
  Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
15:30 Opsamling og evaluering
  Ane Middelbo og Hanne Døssing Hornum
16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune

Undervisere

• Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.