Anita Rye Ottosen

Letforståelig og underholdende undervisning

Anita er uddannet kemiingeniør og har en bred viden indenfor spildevandsrensning, med fokus på genanvendelse af ressourcer fra spildevand og spildevandsslam, fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spildevand, bæredygtig vandsektor og industrispildevand.

Anita har en fortid som udviklingsingeniør ved Fortum (Kommunekemi), hvor hun blandt andet arbejdede med genanvendelse af fosfor fra slamaske. Siden 2013 har Anita været rådgiver og derudover arbejdet meget med udviklingsprojekter og forundersøgelser med forsyningers spildevand såvel som industrispildevand. Fjernelse af problemstoffer som PFAS, mikroplast og lægemidler har Anita stor erfaring med.

Anita brænder for at formidle og er underviser og kursusleder ved Ferskvandscentret på renseanlægsrelaterede kurser. Anita er særdeles god til at få kompliceret stof til at blive letforståeligt for alle uanset niveau. Hun formidler på en let og underholdende måde.

Anita Rye Ottosen

Kemiingeniør
Seniorkonsulent og fagleder for vand- og spildevandsrensning ved Rambøll

LinkedIn-profil

Mød Anita her