Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan, når hun ikke underviser hos os.

Anna Katrine Vangsgaard har en del års erfaring som rådgivende ingeniør fra ansættelser i Krüger og EnviDanMomentum i Norge. Inden det tre år som PhD med dertilhørende laboratorieforsøg og undervisningsopgaver.

Som rådgiver har hun arbejdet meget med design, drift og optimering af renseanlæg på både vand- og slambehandlingssiden, herunder:

 • avanceret styring
 • optimering af energiforbrug
 • minimering af energiproduktion
 • det samlede klimaaftryk i spildevandsbehandling.

Anna har arbejdet både inden for behandling af hus- samt industrispildevand, begge dele bredt i Skandinavien.

Hun er glad for at arbejde i krydsfeltet med mange forskellige fagdiscipliner og indgangsvinkler, fordi det resulterer i, at projekter glider bedre, når man kan fungere som ”oversætter” imellem forskellige faggrupper, samtidig med at man lærer en masse nye ting, som ligger på grænsen af ens eget fagfelt.

– Dette gør både mit job sjovere og meget mere lærerigt, siger hun.

Det er de samme ting, som motiverer hende i forbindelse med undervisning; at lære en masse ved at skulle kommunikere sit eget fagområde og blive tvunget til at forklare og beskue det fra forskellige vinkler. Samtidig tager hun altid en masse praktiske erfaringer og observationer fra kursisterne med hjem, som beriger hendes job efterfølgende.

Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard

Procesingeniør, EnviDan
Miljøingeniør
PhD i biologisk kvælstoffjernelse

LinkedIn-profil

Mød Anna Katrine her

 • Rådnetanke I-II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-04-2023 til 19-04-2023

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
  Kursusprogram
  17. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Aviaja Hansen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer fortsat og opgaveregning
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetanke
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Udfordringer ved rådnetanksdrift
    - Overbelastning, stødbelastning og hæmning
  - Skum & stuvit
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:15 Praktisk drift og overvågning af rådnetanke
    - Hvordan sikres stabil drift og hvordan udføres proceskontrol?
  - Hvad påvirker gassens sammensætning og kvalitet?
    Aviaja Hansen
  18:45 Opsamling på dagen
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  18. april 2023
  08:00 Ekskursion til rådnetank i Silkeborg
    Ivan Boeskov
  10:30 Opsamling på ekskursion
    Michael Schytz Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Forøgelse af energiproduktionen
    - Udnyttelse af spildevandets energiindhold
  - Tilførsel af andre energikilder
  - Udfordringer for renseanlæggets øvrige drift
    Anna Katrine Vangsgaard
  12:30 Frokost
  13:30 Opsætning af massebalancer ved drift af rådnetanke
    John Sørensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Fortsættelse
    John Sørensen
  16:30 Gruppearbejde om udregning på massebalancer
    John Sørensen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  19. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 2
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Håndtering og anvendelse af biogas
    - Håndtering og behandling af gassen og problemfri drift af gasmotorer og kedler
  - Bestemmelse af mængden og sammensætningen af gassen og målemetoder
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø ved drift og vedligehold i EX områderHåndtering og anvendelse af biogas
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kursusevaluering
    Michael Schytz Poulsen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Chief consultant John Sørensen, NIRAS • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.175,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.