Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan, når hun ikke underviser hos os.

Anna Katrine Vangsgaard har en del års erfaring som rådgivende ingeniør fra ansættelser i Krüger og EnviDanMomentum i Norge. Inden det tre år som PhD med dertilhørende laboratorieforsøg og undervisningsopgaver.

Som rådgiver har hun arbejdet meget med design, drift og optimering af renseanlæg på både vand- og slambehandlingssiden, herunder:

 • avanceret styring
 • optimering af energiforbrug
 • minimering af energiproduktion
 • det samlede klimaaftryk i spildevandsbehandling.

Anna har arbejdet både inden for behandling af hus- samt industrispildevand, begge dele bredt i Skandinavien.

Hun er glad for at arbejde i krydsfeltet med mange forskellige fagdiscipliner og indgangsvinkler, fordi det resulterer i, at projekter glider bedre, når man kan fungere som ”oversætter” imellem forskellige faggrupper, samtidig med at man lærer en masse nye ting, som ligger på grænsen af ens eget fagfelt.

– Dette gør både mit job sjovere og meget mere lærerigt, siger hun.

Det er de samme ting, som motiverer hende i forbindelse med undervisning; at lære en masse ved at skulle kommunikere sit eget fagområde og blive tvunget til at forklare og beskue det fra forskellige vinkler. Samtidig tager hun altid en masse praktiske erfaringer og observationer fra kursisterne med hjem, som beriger hendes job efterfølgende.

Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard

Procesingeniør, EnviDan
Miljøingeniør
PhD i biologisk kvælstoffjernelse

LinkedIn-profil

Mød Anna Katrine her

 • Rådnetanke – proces og anlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-04-2023 til 19-04-2023

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.
  Kursusprogram
  17. april 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    1. del
    Lisa Hahn Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer i rådnetanke
    2. del
    Lisa Hahn Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetankanlæg
    Teori og praktiske løsninger
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Drift - håndtering af udfordringer
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:15 Drift - overvågning af udrådningsproces
    Aviaja Hansen
  18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand i Dråben
  18. april 2023
  08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
    Inkl. rejektvandsbehandling.
    Anna Katrine Vangsgaard
  09:45 Pause
  10:00 Tømning af rådnetank
    Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  11:15 Metantab fra biogasanlæg
    Lovgivning og teknik
    Lars Dalum Nielsen
  12:00 Alternativ slambehandling
    Seneste nyt på området.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
    Ivan Boeskov
  16:00 Kaffepause
  16:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Grundlæggende.
    Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  19. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Teori og praktiske eksempler.
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Indretning af biogasanlæg
    Teori og praktiske løsninger.
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
    Regler og sikkerhed i praksis.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.175,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.