Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan, når hun ikke underviser hos os.

Anna Katrine Vangsgaard har en del års erfaring som rådgivende ingeniør fra ansættelser i Krüger og EnviDanMomentum i Norge. Inden det tre år som PhD med dertilhørende laboratorieforsøg og undervisningsopgaver.

Som rådgiver har hun arbejdet meget med design, drift og optimering af renseanlæg på både vand- og slambehandlingssiden, herunder:

  • avanceret styring
  • optimering af energiforbrug
  • minimering af energiproduktion
  • det samlede klimaaftryk i spildevandsbehandling.

Anna har arbejdet både inden for behandling af hus- samt industrispildevand, begge dele bredt i Skandinavien.

Hun er glad for at arbejde i krydsfeltet med mange forskellige fagdiscipliner og indgangsvinkler, fordi det resulterer i, at projekter glider bedre, når man kan fungere som ”oversætter” imellem forskellige faggrupper, samtidig med at man lærer en masse nye ting, som ligger på grænsen af ens eget fagfelt.

– Dette gør både mit job sjovere og meget mere lærerigt, siger hun.

Det er de samme ting, som motiverer hende i forbindelse med undervisning; at lære en masse ved at skulle kommunikere sit eget fagområde og blive tvunget til at forklare og beskue det fra forskellige vinkler. Samtidig tager hun altid en masse praktiske erfaringer og observationer fra kursisterne med hjem, som beriger hendes job efterfølgende.

Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard

Procesingeniør, EnviDan
Miljøingeniør
PhD i biologisk kvælstoffjernelse

LinkedIn-profil

Mød Anna Katrine her

Rådnetanke – proces og anlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

(Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Lisa Hahn Nielsen
12:15 Frokost
13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
  Teori og praktiske løsninger
  Michael Schytz Poulsen
15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
15:45 Drift - håndtering af udfordringer
  Anna Katrine Vangsgaard
17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
  Aviaja Hansen
18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
18. september 2024
08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
  Inkl. rejektvandsbehandling.
  Anna Katrine Vangsgaard
09:45 Pause
10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
  Grundlæggende.
  Lisa Hahn Nielsen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
  Ivan Boeskov
15:15 Kaffepause
15:30 Tømning af rådnetank
  Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  Mogens Tastensen
16:45 Metantab fra biogasanlæg
  Lovgivning og teknik
  Lars Dalum Nielsen
17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
19. september 2024
08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Teori og praktiske eksempler.
  Peter Nygaard
10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
  Teori og praktiske løsninger.
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
  Regler og sikkerhed i praksis.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
15:20 Evaluering
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Mogens Tastensen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.