Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard er miljøingeniør og har en PhD i biologisk kvælstoffjernelse. Hun arbejder som procesingeniør ved EnviDan, når hun ikke underviser hos os.

Anna Katrine Vangsgaard har en del års erfaring som rådgivende ingeniør fra ansættelser i Krüger og EnviDanMomentum i Norge. Inden det tre år som PhD med dertilhørende laboratorieforsøg og undervisningsopgaver.

Som rådgiver har hun arbejdet meget med design, drift og optimering af renseanlæg på både vand- og slambehandlingssiden, herunder:

  • avanceret styring
  • optimering af energiforbrug
  • minimering af energiproduktion
  • det samlede klimaaftryk i spildevandsbehandling.

Anna har arbejdet både inden for behandling af hus- samt industrispildevand, begge dele bredt i Skandinavien.

Hun er glad for at arbejde i krydsfeltet med mange forskellige fagdiscipliner og indgangsvinkler, fordi det resulterer i, at projekter glider bedre, når man kan fungere som ”oversætter” imellem forskellige faggrupper, samtidig med at man lærer en masse nye ting, som ligger på grænsen af ens eget fagfelt.

– Dette gør både mit job sjovere og meget mere lærerigt, siger hun.

Det er de samme ting, som motiverer hende i forbindelse med undervisning; at lære en masse ved at skulle kommunikere sit eget fagområde og blive tvunget til at forklare og beskue det fra forskellige vinkler. Samtidig tager hun altid en masse praktiske erfaringer og observationer fra kursisterne med hjem, som beriger hendes job efterfølgende.

Anna Katrine Vangsgaard

Anna Katrine Vangsgaard

Procesingeniør, EnviDan
Miljøingeniør
PhD i biologisk kvælstoffjernelse

LinkedIn-profil

Mød Anna Katrine her