Anne Margrethe Wegeberg (Maggie)

Anne Margrethe Wegeberg – også kaldet Maggie – er biolog ved Randers Kommune og underviser i naturbeskyttelsesloven.

Anne Margrethe Wegeberg, også kaldet Maggie, er uddannet biolog fra Århus Universitet i 1997 og har siden arbejdet med natur og overfladevand, herunder naturbeskyttelse, i Århus Amt og i Randers Kommune.

Fra 2018 har Anne undervist i naturbeskyttelsesloven på Ferskvandscentret. Hun finder de juridiske udfordringer ved arbejdet som biolog særligt interessante, ligesom naturbeskyttelse og forvaltning i det hele taget er hendes kompetenceområde.

Annes motivation for at undervise hænger sammen med, at hun har altid fundet stor glæde ved at dele sin viden og erfaring med andre. 

– Det er en stor tilfredsstillelse for mig, når min egen og deltagernes interesse går op i en højere enhed, som gør kurset spændende og får timerne til at løbe afsted, siger hun.

I Annes undervisning i naturbeskyttelsesloven lægger hun særligt vægt på, hvordan man beskytter naturen med loven i hånden og med borgerens retssikkerhed for øje.

Anne Margrethe Wegeberg

Anne Margrethe Wegeberg

Biolog ved Randers Kommune

Mød Anne Margrethe her

 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2024 til 29-08-2024

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  28. august 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkommen og introduktion
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - NBL formål
  - Naturtyperne (bl.a. rigkær)
  - Hvornår gælder beskyttelsen?
  - Undtagelser
  - Registrering
  - Oplysning om § 3 status
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
  - Hvad er beskyttet?
  - Afgrænsning
  - Udfyldelse af feltskema
  - Indgreb i § 3 natur
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  18:00 Middag
  19:30 Naturpleje
    - Hvad virker og hvad virker ikke?
    Lars Dyhrberg Bruun
  21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
  29. august 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  08:30 Administration af § 3                       
    - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
  - Registrering af natur
  - Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
  - Historiske overdrev
  - Administration af §3
  - §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
  - Ænder i søer
  - Brug af luftfotos
  - Retslige principper og andre relevante emner
    Søren Karmark Obel
  09:30 Gruppearbejder § 3 sager
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  10:30 Håndhævelse
    - Tilsyn
  - Håndhævelse
  - Forældelse og passivitet
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  11:00 Gruppearbejde
    - Håndhævelse
  12:00 Frokost
  13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  13:30 Afgørelser fra klagenævnet
    - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
    Niels O. Julsgaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.