Asbjørn Dalum Andersen

Advokat med omfattende undervisningserfaring

Asbjørn er advokat med speciale i udbudsret og konkurrenceret og partner i Honoré, Fallesen & Andersen, der er Danmarks første specialiserede advokatfirma inden for konkurrenceret, udbudsret, statsstøtteret og EU-ret.

Han har omfattende erfaring med rådgivning af ordregivende myndigheder, forsyningsvirksomheder og virksomheder om alle typer af spørgsmål inden for udbudsretten og kontraktretten og med at føre klage- og retssager vedrørende udbud. Han har rådgivet på en lang række store og komplekse udbud, og har bistået med en række større redegørelser og undersøgelser om udbudsretlige forhold for offentlige myndigheder, herunder sager med politisk bevågenhed.

Asbjørn har stor undervisningserfaring fra Københavns Universitet, CBS, faglige netværk, klientkurser mv. Han har bl.a. undervist som ekstern lektor i udbudsret på KU i tre år og som ekstern lektor i konkurrenceret og industriøkonomi på CBS i fem år.

Som underviser har Asbjørn fokus på at gøre undervisningen konkret, relevant og levende samt at gøre svært stof let tilgængeligt.

Advokat
Partner i Honoré, Fallesen & Andersen

LinkedIn-profil

Mød Asbjørn her