Asbjørn Dalum Andersen

Advokat med omfattende undervisningserfaring

Asbjørn er advokat med speciale i udbudsret og konkurrenceret og partner i Honoré, Fallesen & Andersen, der er Danmarks første specialiserede advokatfirma inden for konkurrenceret, udbudsret, statsstøtteret og EU-ret.

Han har omfattende erfaring med rådgivning af ordregivende myndigheder, forsyningsvirksomheder og virksomheder om alle typer af spørgsmål inden for udbudsretten og kontraktretten og med at føre klage- og retssager vedrørende udbud. Han har rådgivet på en lang række store og komplekse udbud, og har bistået med en række større redegørelser og undersøgelser om udbudsretlige forhold for offentlige myndigheder, herunder sager med politisk bevågenhed.

Asbjørn har stor undervisningserfaring fra Københavns Universitet, CBS, faglige netværk, klientkurser mv. Han har bl.a. undervist som ekstern lektor i udbudsret på KU i tre år og som ekstern lektor i konkurrenceret og industriøkonomi på CBS i fem år.

Som underviser har Asbjørn fokus på at gøre undervisningen konkret, relevant og levende samt at gøre svært stof let tilgængeligt.

Advokat
Partner i Honoré, Fallesen & Andersen

LinkedIn-profil

Mød Asbjørn her

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Kursussted: Ferskvandscentret

03-12-2024

Dette kursus giver dig værktøjerne til at lave det gode udbudsmateriale, med fokus på både at få vandløbsvedligeholdelsen til at opfylde kravene i vandløbsregulativet, og få et samarbejde mellem myndighed og entreprenør til at køre på skinner.

Du får et overblik over reglerne på udbudsområdet, og den erfarne vandløbsmedarbejders bud på et godt udbudsmateriale, der kan modvirke klagesager og dårlig vedligeholdelse, og give grundlag for et gunstigt samarbejde mellem kontor og drift.

Så hvad enten du er ny vandløbsmedarbejder, der vil lære at lave udbudsmateriale, har mange års erfaring men gerne vil have ny inspiration, eller er vandløbsentreprenør og vil have indblik i baggrunden for kravene der bliver stillet, så er kurset for dig.
Kursusprogram
3. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Jesper Madsen og Suna Rokkjær
10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
- Udbudsform
- Ændringer i gældende kontrakt
  Asbjørn Dalum Andersen
11:00 Pause
11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
  - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
tildeling)
- Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
- Udbuddets dokumenter
- Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
- Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
- Hvilke krav kan/bør vi stille
- Faldgruber
- Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
- Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
- Kontraktstyring
- Ophævelse af kontrakt
- og meget mere
  Jesper Madsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
  Jesper Madsen og Jesper Riel
14:45 Kagebord
15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
  - Egenkontrol
- Dokumentation
-Tilsyn
- Godkendelse
  Jesper Riel
16:30 Opsamling og evaluering
  Suna Rokkjær og Jesper Madsen
16:45 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Projektleder Jesper Riel, Hededanmark

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.