Aviaja Anna Hansen

Aviaja Anna Hansen er uddannet Ph.D. i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

Gennem sin forskning har Aviaja oparbejdet en dybdegående viden inden for mikrobiologiske samfund i renseanlæg og optimeringen. 

Aviaja har ansvaret for Krügers aktiviteter inden for miljøfremmede stoffer, mikroplast og mikrobiologiske analyser. Derudover har hun erfaring med fosforgenvinding, optimering af spildevandsrensning og viden om nye teknologiske muligheder til renseanlæg.

Aviaja har gennem mange år undervist biologi- og ingeniørstuderende på Aalborg og Aarhus Universitet. Hun holder af dynamik i undervisningen, hvor sær dialogen mellem kursister og undervisere giver et læringsrum, hvor alle lærer af hinanden. 

Aviaja er særligt glad for at undervise på Ferskvandscentret. Her får hun inspiration til nye løsninger, teknologimuligheder og udviklingsprojekter inden for spildevandsrensning.

Aviaja Hansen

Aviaja Anna Hansen

Teamleder for Procesgruppen hos Krûger A/S
PhD i mikrobiologi

LinkedIn-profil

Mød Aviaja her

 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-05-2023 til 25-05-2023

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  23. maj 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  14:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og kage i dråben
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Søren Eriksen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  24. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Rasmus Johansen
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fosfor genvinding
    - Biogødning, stuvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slam og mulighederne for energiproduktion
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  25. maj 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Eksempler på case studies på renseanlæg
    Peter Tychsen
  11:30 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – proces og anlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-09-2023 til 20-09-2023

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

  Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

  (Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
  Kursusprogram
  18. september 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    1. del
    Lisa Hahn Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Grundlæggende processer i rådnetanke
    2. del
    Lisa Hahn Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Indretning af rådnetankanlæg
    Teori og praktiske løsninger
    Michael Schytz Poulsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Drift - håndtering af udfordringer
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:15 Drift - overvågning af udrådningsproces
    Aviaja Hansen
  18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand i Dråben
  19. september 2023
  08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
    Inkl. rejektvandsbehandling.
    Anna Katrine Vangsgaard
  09:45 Pause
  10:00 Tømning af rådnetank
    Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  11:15 Metantab fra biogasanlæg
    Lovgivning og teknik
    Lars Dalum Nielsen
  12:00 Alternativ slambehandling
    Seneste nyt på området.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
    Ivan Boeskov
  16:00 Kaffepause
  16:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Grundlæggende.
    Lisa Hahn Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  20. september 2023
  08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Teori og praktiske eksempler.
    Jens Peter Nygaard
  10:15 Indretning af biogasanlæg
    Teori og praktiske løsninger.
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
    Regler og sikkerhed i praksis.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Jens Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.