Aviaja Anna Hansen

Aviaja Anna Hansen er uddannet Ph.D. i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

Gennem sin forskning har Aviaja oparbejdet en dybdegående viden inden for mikrobiologiske samfund i renseanlæg og optimeringen. 

Aviaja har ansvaret for Krügers aktiviteter inden for miljøfremmede stoffer, mikroplast og mikrobiologiske analyser. Derudover har hun erfaring med fosforgenvinding, optimering af spildevandsrensning og viden om nye teknologiske muligheder til renseanlæg.

Aviaja har gennem mange år undervist biologi- og ingeniørstuderende på Aalborg og Aarhus Universitet. Hun holder af dynamik i undervisningen, hvor sær dialogen mellem kursister og undervisere giver et læringsrum, hvor alle lærer af hinanden. 

Aviaja er særligt glad for at undervise på Ferskvandscentret. Her får hun inspiration til nye løsninger, teknologimuligheder og udviklingsprojekter inden for spildevandsrensning.

Aviaja Hansen

Aviaja Anna Hansen

Teamleder for Procesgruppen hos Krûger A/S
PhD i mikrobiologi

LinkedIn-profil

Mød Aviaja her

 • Procesoptimering via mikroskopering og DNA sekventering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-03-2024 til 08-03-2024

  Vil du gerne mikroskopere og procesoptimere via mikroskopering, men mangler den fornødne viden? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig en indføring i mikroskopering af slam, herunder beskrivelse af flokstruktur og trådindeks og du lærer de encellede organismer såsom flagellater og klokkedyr at kende.

  Vi fortæller om, hvad DNA sekventering er og hvorledes det sammen med mikroskoperingen kan bruges til at identificere trådformige bakterier i aktivt slam.

  Vi gennemgår MiDAS hjemmesiden over bakterier i aktivt slam og hvordan den kan bruges til at få relevante oplysninger om de relevante bakterier.

  Husk at medbringe en slamprøve, en bærbar computer og eventuelt et mikroskop.

  Kursusprogram
  7. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Per Halkjær Nielsen
  10:00 Identifikation af bakterier, karakterisering af
    danske renseanlæg og MiDAS
    Per Halkjær Nielsen
  11:00 Pause
  11:15 Gennemgang af mikroskop
    Per Halkjær Nielsen og Susan Hove Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Øvelser i karakterisering af slam
    - Flokstruktur
  - Trådindeks
    Per Halkjær Nielsen og Susan Hove Hansen
  15:00 Kaffe/kage bord i dråben
  15:30 Trådformede bakterier
    - Typer og funktion
  - Identifikation med molekylære metoder
    Per Halkjær Nielsen
  16:15 Brug af MiDAS
  18:00 Middag
  19:30 Fortsættelse af øvelser i laboratoriet og på computer
    Per Halkjær Nielsen og Susan Hove Hansen
  21:00 Øl/vand
  8. marts 2024
  08:30 Opsamling fra 1. kursusdag
    Per Halkjær Nielsen
  08:45 Encellede dyr og andre organismer
    Per Halkjær Nielsen
  09:30 Kaffepause
  10:00 Øvelser i laboratoriet
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen og Susan Hove Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kontrol af trådformede bakterier
    - Skum
  - Letslam
  - Selektorer
    Aviaja Hansen
  14:00 Gruppeopgave
    - Karakterisering af slamprøve via mikroskop og DNA sekventeringsdata
    Per Halkjær Nielsen, Susan Hove Hansen og Aviaja Hansen
  15:30 Kaffe og afsluttende diskussion
    Per Halkjær Nielsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Susan Hove Hansen, Aalborg Universitet

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 16-05-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  11:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  14:30 Opsamling på biofilm processerne
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe og kage
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Ib Pedersen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Mads Kjærgaard
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  13:30 Opgaveregning
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slambehandling
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  16. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Kort pause
  10:35 Fosfor genvinding
    - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Teamleder Ib Pedersen, VandCenter Syd • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.