Aviaja Anna Hansen

Aviaja Anna Hansen er uddannet Ph.D. i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

Gennem sin forskning har Aviaja oparbejdet en dybdegående viden inden for mikrobiologiske samfund i renseanlæg og optimeringen. 

Aviaja har ansvaret for Krügers aktiviteter inden for miljøfremmede stoffer, mikroplast og mikrobiologiske analyser. Derudover har hun erfaring med fosforgenvinding, optimering af spildevandsrensning og viden om nye teknologiske muligheder til renseanlæg.

Aviaja har gennem mange år undervist biologi- og ingeniørstuderende på Aalborg og Aarhus Universitet. Hun holder af dynamik i undervisningen, hvor sær dialogen mellem kursister og undervisere giver et læringsrum, hvor alle lærer af hinanden. 

Aviaja er særligt glad for at undervise på Ferskvandscentret. Her får hun inspiration til nye løsninger, teknologimuligheder og udviklingsprojekter inden for spildevandsrensning.

Aviaja Hansen

Aviaja Anna Hansen

Teamleder for Procesgruppen hos Krûger A/S
PhD i mikrobiologi

LinkedIn-profil

Mød Aviaja her

Rådnetanke – proces og anlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

(Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Lisa Hahn Nielsen
12:15 Frokost
13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
  Teori og praktiske løsninger
  Michael Schytz Poulsen
15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
15:45 Drift - håndtering af udfordringer
  Anna Katrine Vangsgaard
17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
  Aviaja Hansen
18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
18. september 2024
08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
  Inkl. rejektvandsbehandling.
  Anna Katrine Vangsgaard
09:45 Pause
10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
  Grundlæggende.
  Lisa Hahn Nielsen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
  Ivan Boeskov
15:15 Kaffepause
15:30 Tømning af rådnetank
  Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  Mogens Tastensen
16:45 Metantab fra biogasanlæg
  Lovgivning og teknik
  Lars Dalum Nielsen
17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
19. september 2024
08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Teori og praktiske eksempler.
  Peter Nygaard
10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
  Teori og praktiske løsninger.
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
  Regler og sikkerhed i praksis.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
15:20 Evaluering
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Mogens Tastensen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Procesteknik 3

Kursussted: Ferskvandscentret

09-12-2024 til 11-12-2024

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
Kursusprogram
9. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Peter Tychsen
10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
  Peter Tychsen
11:00 Mikrobiologi
  - Muligheder for optimering
  Aviaja Hansen
12:30 Frokost
13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
  - MBBR og IFAS
  Aviaja Hansen
14:30 Opsamling på biofilm processerne
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe og kage
16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
  Søren Eriksen
17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
  - MBR og kontaktstabilisering
  Peter Tychsen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
10. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
  - Aerob granulært slam, anammox
  Rasmus Johansen
10:00 Beluftning og biologiske processer
  Peter Tychsen
11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Nøgletal og beregningsformler
  Peter Tychsen
13:30 Opgaveregning
15:00 Kaffe og kage i dråben
15:30 Slambehandling
  Peter Tychsen
16:30 Pause
16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
  - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
  Flemming B Møller
18:00 Energiproduktion på renseanlæg
  Peter Tychsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
11. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
  Peter Andreasen
10:30 Kort pause
10:35 Fosfor genvinding
  - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
  Anita Rye Ottosen
12:00 Frokost
13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
  Bertel Ifversen
14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
  Peter Tychsen
15:00 Hvad byder fremtiden på?
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Peter Tychsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.