Aviaja Anna Hansen

Aviaja Anna Hansen er uddannet Ph.D. i mikrobiologi og arbejder i dag som teamleder for Procesgruppen hos Krüger A/S.

Gennem sin forskning har Aviaja oparbejdet en dybdegående viden inden for mikrobiologiske samfund i renseanlæg og optimeringen. 

Aviaja har ansvaret for Krügers aktiviteter inden for miljøfremmede stoffer, mikroplast og mikrobiologiske analyser. Derudover har hun erfaring med fosforgenvinding, optimering af spildevandsrensning og viden om nye teknologiske muligheder til renseanlæg.

Aviaja har gennem mange år undervist biologi- og ingeniørstuderende på Aalborg og Aarhus Universitet. Hun holder af dynamik i undervisningen, hvor sær dialogen mellem kursister og undervisere giver et læringsrum, hvor alle lærer af hinanden. 

Aviaja er særligt glad for at undervise på Ferskvandscentret. Her får hun inspiration til nye løsninger, teknologimuligheder og udviklingsprojekter inden for spildevandsrensning.

Aviaja Hansen

Aviaja Anna Hansen

Teamleder for Procesgruppen hos Krûger A/S
PhD i mikrobiologi

LinkedIn-profil

Mød Aviaja her

 • Rådnetanke III

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomt og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
    Aviaja Hansen
  10:45 Pause
  11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
    Aviaja Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
    - Teori og "et lille forsøg"
    Lars Dalum Nielsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
    - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
    Aviaja Hansen og Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  5. oktober 2022
  08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
    - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
    Lars Dalum Nielsen
  10:00 Pause
  10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
    Lars Dalum Nielsen og Aviaja Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Optimering af energibalancen
    - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
    Aviaja Hansen
  15:00 Opsamling og afslutning
    Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.