Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen er kemiingeniør hos NIRAS. Som seniorrådgiver arbejder hun her med industrimiljø og hjælper blandt andet med VVM-screeninger, miljøgodkendelser og revurderinger.

Hun er desuden involveret i tværgående opgaver, hvor cirkulær økonomi og substitution spiller sammen med industrimiljø.

Når Birgitte underviser, trækker hun blandt andet på sin erfaring med direktivet om industrielle emissioner (IED) og hvordan bedste tilgængelige teknikker (BAT) udmøntes i revurdering og miljøgodkendelser. Erfaring, hun blandt andet fik gennem sin tidligere stilling hos Miljøstyrelsen.

Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen

Seniorrådgiver ved NIRAS
Kemiingeniør

LinkedIn-profil

Mød Birgitte her

Minikursus om BAT-tjeklister – online

Online kursus via Ferskvandscentret.

30-09-2024

På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
30. september 2024
09:00 Velkommen og login på Zoom
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
  Birgitte Holm Christensen
10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
  Mette Tjener Andersson
10:40 Pause
11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
  Mette Tjener Andersson
11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
  Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
12:00 Tak for i dag
  Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.

Revurdering af miljøgodkendelser – industri

Kursussted: Ferskvandscentret

29-01-2025

Kom og lær hvordan du får sat struktur og fart på dine revurderinger. Hvordan finder du ud af, hvad BAT er for bilag 1-virksomheder, og hvornår udløser de forskellige BAT-konklusioner en revurdering? Hvordan spiller standardvilkår sammen med BAT? Og hvordan laver man en forsimplet revurdering af en bilag 2-virksomhed?

Du får en opdatering om Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger, og du lærer, hvad kerneopgaven i revurdering er, og hvordan du kender forskel på, hvornår en opgave er en revurderingsopgave, en godkendelsesopgave og en tilsynsopgave. To erfarne undervisere bringer dig til ny viden om revurdering, og undervisningen veksler mellem gennemgang, diskussioner og cases. Inden kurset har du mulighed for at sende dine egne spørgsmål og egne cases.

Dagen efter har vi kursus i Basistilstandsrapporter (BRT). Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til prisen for et 2-dages kursus, så får du middag og overnatning mellem de to kursusdage.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
29. januar 2025
08:30 Morgenbuffet
08:45 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
09:00 Hvad er en revurdering?
  Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad der kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
  Mai-Britt Bruun
10:00 Kort pause
10:10 Hvad er en revurdering - fortsat
  Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
  Mai-Britt Bruun
11:45 IE-direktivet
  Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
  Mai-Britt Bruun
12:30 Frokost
13:30 Revurderinger i praksis
  Vi ser på hvordan BAT udmøntes i miljøgodkendelsen ved revurdering og får en foratåelse for, hvad BAT er, og hvordan BAT bliver fastlagt. Vi ser desuden på hvor, man finder de enkelte BAT-konklusioner og hvordan en BAT-tejkliste skal forståe. Vi kommer ind på:
- Revurderingsproces og sagsforløb
- Kapacitetsgrænser og listepunkter
- Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
- Fastsættelse af BAT for bilag 1- og 2-virksomheder
- BAT og standardvilkår
- Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
- Udmøntning af BAT ved revurdering - forstå BAT-tjeklisten
- Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
- Typiske problemstillinger ved revurderinger
- Basistilstandsrapporter
  Birgitte Holm Christensen
14:45 Pause med kaffe og kage
15:00 Erfaringsudveksling
  Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
  Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
16:00 Afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
16:15 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.