Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen er kemiingeniør hos NIRAS. Som seniorrådgiver arbejder hun her med industrimiljø og hjælper blandt andet med VVM-screeninger, miljøgodkendelser og revurderinger.

Hun er desuden involveret i tværgående opgaver, hvor cirkulær økonomi og substitution spiller sammen med industrimiljø.

Når Birgitte underviser, trækker hun blandt andet på sin erfaring med direktivet om industrielle emissioner (IED) og hvordan bedste tilgængelige teknikker (BAT) udmøntes i revurdering og miljøgodkendelser. Erfaring, hun blandt andet fik gennem sin tidligere stilling hos Miljøstyrelsen.

Birgitte Holm Christensen

Birgitte Holm Christensen

Seniorrådgiver ved NIRAS
Kemiingeniør

LinkedIn-profil

Mød Birgitte her

 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  30-09-2024

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  30. september 2024
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.