Bruno Kiilerich

Bruno Kiilerich er senior specialist ved Grundfos og har en bred viden om spildevand, særligt med fokus på svovlbrinte i kloaksystemer.

Da Bruno Kiilerich startede ved Grundfos, lød opgaven på intern undervisning i spildevandstransport og -behandling i en kombination af online og hands-on lektioner. Siden er han overgået til et job i udviklingsafdelingen, hvor han arbejder med vandbehandling af forskellige spildevandsstrømme.
 
Bruno har en bredt funderet viden om spildevand og i særdeleshed svovlbrinte, som han formidler på en lettilgængelig måde ved hjælp af grafiske illustrationer.
 
I hans undervisning lægger han vægt på, at deltagerne reflekterer over de tillærte emner og efterfølgende selv kan sammefatte de vigtigste læringer med egne ord.
Bruno Kiilerich

Bruno Kiilerich

Senior specialist ved Grundfos

M.Sc. i bioteknologi
PhD i svovlbrinte i kloaksystemer

LinkedIn-profil

Mød Bruno her