Bruno Kiilerich

Bruno Kiilerich er senior specialist ved Grundfos og har en bred viden om spildevand, særligt med fokus på svovlbrinte i kloaksystemer.

Da Bruno Kiilerich startede ved Grundfos, lød opgaven på intern undervisning i spildevandstransport og -behandling i en kombination af online og hands-on lektioner. Siden er han overgået til et job i udviklingsafdelingen, hvor han arbejder med vandbehandling af forskellige spildevandsstrømme.
 
Bruno har en bredt funderet viden om spildevand og i særdeleshed svovlbrinte, som han formidler på en lettilgængelig måde ved hjælp af grafiske illustrationer.
 
I hans undervisning lægger han vægt på, at deltagerne reflekterer over de tillærte emner og efterfølgende selv kan sammefatte de vigtigste læringer med egne ord.
Bruno Kiilerich

Bruno Kiilerich

Senior specialist ved Grundfos

M.Sc. i bioteknologi
PhD i svovlbrinte i kloaksystemer

LinkedIn-profil

Mød Bruno her

 • Svovlbrinteproblemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-06-2023

  Kan vi forebygge svovlbrintedannelsen? Hvilke værktøjer har vi til at bekæmpe svovlbrinten? Hvad sker der, når der kommer svovlbrinte i gravitationsledninger og betonen og installationer mv. korroderer? Disse og mange andre spørgsmål får du besvaret på kurset.
  Forsyningerne kan stå overfor store problemer med svovlbrinten i takt med den stigende centralisering af renseanlæggene og separering af kloaksystemet. Spildevandet skal transporteres over længere afstande, og det giver grobund for dannelse af svovlbrinte og de mange problemer der følger med.

  Kursusprogram
  15. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  10:00 Hvorfor skal vi have fokus på svovlbrinten?
    - Farligt for mennesker
  - Ødelægger vores anlæg
  - Genere omgivelserne
    Aksel Kirkeby
  10:30 Svovlbrintens opførsel i kloaksystemet
    - H2S dannelse i trykledninger
  - H2S’ skæbne i nedstrøms gravitationsledninger
  - Betonkorrosion
  - Luftbevægelse i gravitationsledninger (ventilation, eller hvordan slipper stanken ud af ledningerne)
    Bruno Kiilerich
  12:30 Frokost
  13:30 25 års erfaring med forebyggelse af svovlbrintedannelse
    - Første erfaringer i 90'erne
  - Svovlbrintegrupper
  - Måling og forebyggende tiltag
    Jesper Pedersen
  14:30 Praktisk måling af svovlbrinte, målere mv..
    - Måling i brønde og i ledningssystemet (Valg af rigtig målested)
  - Eksempel på frigivelse af svovlbrinte i ledningssystemet
  - Præsentation og sammenligning af udvalgte svovlbrintemålere
    Jesper Pedersen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Tiltag i bekæmpelsen af svovlbrinten
    - Forebyggende med bl.a. opholdstider og kemikalietilsætning
  - Afhjælpning med bl.a. filter og udluftning
    Aksel Kirkeby
  16:00 Opgave vedr. svovlbrinte
    Aksel Kirkeby
  16:30 Evaluering af kurset
    Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Specialist, Wastewater Bruno Kiilerich, GRUNDFOS DK A/S • Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Svendborg Motorværksted ApS • Civilingeniør Jesper Pedersen, Aalborg Forsyning

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.