Carsten Maegaard

Det muliges kunst i lokalplanlægning

Carstens virkefelt har gennem årene været bredt: Fra belægning og belysning af gader og torve, over bygningsarkitektur og bebyggelsesplaner til kommuneplanlægning.

Carsten fortæller: “Det fede ved at være arkitekt er, at i al fysisk planlægning skal der – efter alle analyser – tegnes en plan for, hvordan det skal se ud. Det kreative element indgår i udformning af huse, bebyggelser, byer og landskab, og som et yderst vigtigt element, hvis man vil opnå et miljø, der er rart at være i.”

Carstens undervisning er koncentreret om lokalplanlægning.

Derfor er det hans mål og passion at give kursisterne inspiration til at bruge de byggeklodser, der er til rådighed (bygningsplacering, bygningshøjder, grundudformning, vejprofil, beplantning, belysning m.m.) for at lave en god lokalplan.

Kort sagt: At se muligheder fremfor begrænsninger.

Carsten Maegaard

Arkitekt MAA med speciale i byplanlægning
Selvstændig byplan- og arkitektrådgiver

LinkedIn-profil

Mød Carsten her

Lokalplankataloget

Kursussted: Ferskvandscentret

08-04-2025

Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
Kursusprogram
8. april 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Carsten Maegaard
09:45 Introduktion til lokalplankataloget
  - Hvad står der i PL §15?
- Muligheder og begrænsninger
  Carsten Maegaard
10:30 Kaffepause
10:40 Lokalplanlægning i praksis
  - Eksempler på hvad der kan lade sig gøre i en nyudstykning, i eksisterende, bevaringsværdigt byområde og i et sommerhusområde
- Den fysiske planlægning
- Det politiske system
- Skrevne og uskrevne regler
- Begrundelse ved restriktioner
  Carsten Maegaard
11:40 Opstart på gruppearbejde om lokalplanlægning
  Samarbejde i på forhånd sammensatte grupper
  Carsten Maegaard
12:30 Frokost
13:15 Gruppearbejde - casesopgave i små grupper
  - Gruppearbejde suppleret med korte indlæg fra Carsten Maegaard om udstykning, vejbygning og klimatilpasning
- Udarbejdelse af et lokalplanprojekt på baggrund af detaljeret kortmateriale
- Arbejde med lokalplanteksten
- Muligheder for borger- og politikerinddragelse?
  Carsten Maegaard
15:00 Kaffepause - kagebord i Dråben
15:30 Fortsættelse og afrunding af gruppearbejde
  Carsten Maegaard
16:00 Præsentation og evaluering af gruppernes projekter
  Carsten Maegaard
16:50 Afrunding og evaluering af kurset
  Carsten Maegaard og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a. • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.