Carsten Maegaard

Det muliges kunst i lokalplanlægning

Carstens virkefelt har gennem årene været bredt: Fra belægning og belysning af gader og torve, over bygningsarkitektur og bebyggelsesplaner til kommuneplanlægning.

Carsten fortæller: “Det fede ved at være arkitekt er, at i al fysisk planlægning skal der – efter alle analyser – tegnes en plan for, hvordan det skal se ud. Det kreative element indgår i udformning af huse, bebyggelser, byer og landskab, og som et yderst vigtigt element, hvis man vil opnå et miljø, der er rart at være i.”

Carstens undervisning er koncentreret om lokalplanlægning.

Derfor er det hans mål og passion at give kursisterne inspiration til at bruge de byggeklodser, der er til rådighed (bygningsplacering, bygningshøjder, grundudformning, vejprofil, beplantning, belysning m.m.) for at lave en god lokalplan.

Kort sagt: At se muligheder fremfor begrænsninger.

Carsten Maegaard

Arkitekt MAA med speciale i byplanlægning
Selvstændig byplan- og arkitektrådgiver

LinkedIn-profil

Mød Carsten her

Lokalplaner

Kursussted: Ferskvandscentret

17-06-2024 til 18-06-2024

Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.

Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.Kursusprogram
17. juni 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Jens Flensborg
09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
  Jens Flensborg
10:15 Kort overblik over plansystemet
  - Planlovens særtræk og rammestyring
- Indsigelser mod lokalplanforslag
  Jens Flensborg
10:45 Kort pause
11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Kort om lokalplanprocessen
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
  - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  Jens Flensborg
14:15 Kagebord
14:40 Lokalplaner i praksis
  - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
- Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
- Hvor meget skal en lokalplan kunne?
- Åben snak om konkrete eksempler
  Jesper Frost Hansen
16:00 Kort pause
16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
  Jens Flensborg
17:45 Pause før middag
18:00 Middag
19:30 Kan lokalplaner være kreative?
  - Eksempler til diskussion
  Carsten Maegaard
21:00 Kollegialt samvær
18. juni 2024
08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
  - Styrker og svagheder
  Carsten Maegaard
09:00 Kort pause
09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
  Carsten Maegaard
11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
  Kristoffer Juul Bertelsen
12:15 Frokost
13:15 Dispensation fra lokalplaner
  - Hvornår kan der dispenseres?
- Planens principper, praksis og formelle regler
  Kristoffer Juul Bertelsen
14:30 Servitutter og lokalplanlægning
  Kristoffer Juul Bertelsen
15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
  Kristoffer Juul Bertelsen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.