Carsten Maegaard

Det muliges kunst i lokalplanlægning

Mit virkefelt har gennem årene været bredt: Fra belægning og belysning af gader og torve, over bygningsarkitektur og bebyggelsesplaner til kommuneplanlægning.

Det fede ved at være arkitekt er, at i al fysisk planlægning skal der – efter alle analyser – tegnes en plan for, hvordan det skal se ud. 

Det kreative element indgår i udformning af huse, bebyggelser, byer og landskab, og som et yderst vigtigt element, hvis man vil opnå et miljø, der er rart at være i.

Min undervisning er koncentreret om lokalplanlægning.

Derfor er det mit mål og min passion at give kursisterne inspiration til at bruge de byggeklodser, der er til rådighed (bygningsplacering, bygningshøjder, grundudformning, vejprofil, beplantning, belysning m.m.) for at lave en god lokalplan.

Kort sagt: At se muligheder fremfor begrænsninger.

Carsten Maegaard

Arkitekt MAA med speciale i byplanlægning
Selvstændig byplan- og arkitektrådgiver

LinkedIn-profil

Mød Carsten her

 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-06-2023 til 27-06-2023

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  26. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  27. juni 2023
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen og Jens Flensborg
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Jens Flensborg og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.