Claus Holst Iversen

Kursisternes bagage skal fyldes med interesse, viden og værktøjer inden for hydrogeologi

Claus er uddannet hydrogeolog og arbejder i dag som projektleder i Miljøafdelingen hos Viborg Kommune med alle aspesker inden for hydrologi og grundvandsbeskyttelse. Han har mere end 20 års erfaring på grundvandsområdet.

Igennem en årrække har Claus bl.a. arbejdet med vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Han har særligt beskæftiget sig med indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande og har bidraget med at udarbejde vejledninger og artikler især omkring usikkerhedsvurderinger på indvindingsoplande. Claus har en bred og indgående forståelse for det hydrologiske kredsløb med sammenspillet omkring overfladevand og grundvand.

Han har ligeledes en bred erfaring med:

  • Grundvandskortlægning
  • Geologisk modellering
  • Grundvandsmodellering
  • Drikkevandsindsatsplaner
  • BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
  • Dyrkningsrestriktioner og lodsejeraftaler
  • Jord- og forureningsundersøgelser
  • Klimatilpasning og terrænnært grundvand. 

Claus’ drive er at skabe interesse for faget hydrogeologi og formidle hydrologi og vandkredsløbet; at give kursisterne en større helhedsforståelse for hydrogeologi, hvilke data det er vigtigt at have fokus på; at give nogle simple værktøjer, som kan anvendes i hverdagen, når vores grundvand og drikkevand skal beskyttes.

Claus Holst Iversen

Hydrogeolog
Projektleder ved Viborg Kommune

LinkedIn-profil

Mød Claus her