Claus Holst Iversen

Kursisternes bagage skal fyldes med interesse, viden og værktøjer inden for hydrogeologi

Claus er uddannet hydrogeolog og arbejder i dag som projektleder i Miljøafdelingen hos Viborg Kommune med alle aspesker inden for hydrologi og grundvandsbeskyttelse. Han har mere end 20 års erfaring på grundvandsområdet.

Igennem en årrække har Claus bl.a. arbejdet med vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Han har særligt beskæftiget sig med indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande og har bidraget med at udarbejde vejledninger og artikler især omkring usikkerhedsvurderinger på indvindingsoplande. Claus har en bred og indgående forståelse for det hydrologiske kredsløb med sammenspillet omkring overfladevand og grundvand.

Han har ligeledes en bred erfaring med:

 • Grundvandskortlægning
 • Geologisk modellering
 • Grundvandsmodellering
 • Drikkevandsindsatsplaner
 • BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
 • Dyrkningsrestriktioner og lodsejeraftaler
 • Jord- og forureningsundersøgelser
 • Klimatilpasning og terrænnært grundvand. 

Claus’ drive er at skabe interesse for faget hydrogeologi og formidle hydrologi og vandkredsløbet; at give kursisterne en større helhedsforståelse for hydrogeologi, hvilke data det er vigtigt at have fokus på; at give nogle simple værktøjer, som kan anvendes i hverdagen, når vores grundvand og drikkevand skal beskyttes.

Claus Holst Iversen

Hydrogeolog
Projektleder ved Viborg Kommune

LinkedIn-profil

Mød Claus her

 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2023 til 15-11-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.
  Kursusprogram
  13. november 2023
  12:00 Frokost
  13:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  13:30 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  15:30 Kaffe og kage
  15:45 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
    Claus Holst Iversen
  16:45 Kort pause
  16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
    - Øvelse
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Øvelser
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  14. november 2023
  08:30 Grundvandsmagasinernes hydrauliste egenskaber
    Nils Bischoff
  10:00 Besøg på kildeplads
    Karl-Ejner Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pejlinger og potentialeforhold
    Nils Bischoff
  14:00 Øvelse i optegning af potentialekort
    Nils Bischoff
  15:00 Besøg i Aqua samt kaffe og kage
  16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
    Claus Holst Iversen
  17:10 Sårbarhed
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  15. november 2023
  08:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Claus Holst Iversen
  09:00 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    Nils Bischoff
  10:00 Jordforurening
    Nils Bischoff
  11:15 Case om etablering af ny kildeplads
    - Præsentation af case
  - Hvad skal man tage hensyn til?
  - Hvordan beskyttes kildepladsen?
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  12:00 Frokost
  13:00 Case om etablering af ny kildeplads- fortsat
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  14:45 Kaffe og kage
  15:00 Pres på grundvandsmagasinerne
    - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
  - Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
    Nils Bischoff
  15:45 Afrunding og evaluering
    Nils Bischoff og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.