Svend Marker

Svend Marker har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

Svend har en bred tværfaglig indsigt fra mere end 30 års arbejde inden for:

  • procesdesign
  • driftsoptimering
  • slambehandling
  • processtyring
  • hydrauliske beregninger
  • vurdering af anlægs- og driftsøkonomi

Han er specialist i valg af renseprocesser: 1- vs. 2-trinsanlæg, herunder primær renseproces på 2- trinsanlæg, samt valg af biologisk rensemetode: aktiv-slam, fixed film, MBBR, IFAS, Aerob Granule Slam (AGS), Continuert AGS (CAGS).

Svend har undervist på Ferskvandscentret gennem mange år på flere forskellige kurser: Procesteknik 1 og 2, Driftsoptimering af små renseanlæg, Slambehandling, Opdatering af renseprocesser.

For Svend er det spændende at undervise i teoretisk vandhygiejne og gøre det letforståeligt for kursisterne ved forklaring af hvilke praktiske valg, der gøres under design og drift af renseprocesser og slambehandling.

Svend Marker

Svend Marker

Procesingeniør ved Krüger A/S
Civilingeniør i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Svend her

Rådnetanke – teori og beregninger

Kursussted: Ferskvandscentret

04-12-2024 til 05-12-2024

Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inden dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

Dette kursus afholdes typisk hvert andet år.

(Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
Kursusprogram
4. december 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
09:45 Gennemgang anlægstyper
  Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
Fokus på at opnå fælles begreber.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
  Svend Marker
12:30 Frokost
13:30 Varmeanlæg
  Teori, beregninger og forsøg.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
  Teori og beregninger.
  Svend Marker
16:45 Gåtur
17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne på eget anlæg (del 1).
  Svend Marker
18:30 Quiz - opsamling på dag 1
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
5. december 2024
08:00 Gasanvendelse og overvågning
  Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
  Annemarie Gotfredsen
09:30 Pause
09:45 Varmeanlæg
  Varmeveksler og varmeoverførsel.
  Lars Dalum Nielsen
10:45 Pause
11:00 Varmeanlæg - opgave
  Regne på varmebalance.
  Lars Dalum Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
  Regne videre på eget anlæg (del 2)
  Svend Marker
14:30 Drift af rådnetanke
  Optimering af energibalancen.
  Svend Marker
15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
  Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

Undervisere

• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.