Svend Marker

Svend Marker har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

Svend har en bred tværfaglig indsigt fra mere end 30 års arbejde inden for:

 • procesdesign
 • driftsoptimering
 • slambehandling
 • processtyring
 • hydrauliske beregninger
 • vurdering af anlægs- og driftsøkonomi

Han er specialist i valg af renseprocesser: 1- vs. 2-trinsanlæg, herunder primær renseproces på 2- trinsanlæg, samt valg af biologisk rensemetode: aktiv-slam, fixed film, MBBR, IFAS, Aerob Granule Slam (AGS), Continuert AGS (CAGS).

Svend har undervist på Ferskvandscentret gennem mange år på flere forskellige kurser: Procesteknik 1 og 2, Driftsoptimering af små renseanlæg, Slambehandling, Opdatering af renseprocesser.

For Svend er det spændende at undervise i teoretisk vandhygiejne og gøre det letforståeligt for kursisterne ved forklaring af hvilke praktiske valg, der gøres under design og drift af renseprocesser og slambehandling.

Svend Marker

Svend Marker

Procesingeniør ved Krüger A/S
Civilingeniør i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Svend her

 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-02-2023

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  1. februar 2023
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Rasmus Johansen
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning og rejektvandsbehandling
    Rasmus Johansen og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.