Svend Marker

Svend Marker har en baggrund som civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

Svend har en bred tværfaglig indsigt fra mere end 30 års arbejde inden for:

 • procesdesign
 • driftsoptimering
 • slambehandling
 • processtyring
 • hydrauliske beregninger
 • vurdering af anlægs- og driftsøkonomi

Han er specialist i valg af renseprocesser: 1- vs. 2-trinsanlæg, herunder primær renseproces på 2- trinsanlæg, samt valg af biologisk rensemetode: aktiv-slam, fixed film, MBBR, IFAS, Aerob Granule Slam (AGS), Continuert AGS (CAGS).

Svend har undervist på Ferskvandscentret gennem mange år på flere forskellige kurser: Procesteknik 1 og 2, Driftsoptimering af små renseanlæg, Slambehandling, Opdatering af renseprocesser.

For Svend er det spændende at undervise i teoretisk vandhygiejne og gøre det letforståeligt for kursisterne ved forklaring af hvilke praktiske valg, der gøres under design og drift af renseprocesser og slambehandling.

Svend Marker

Svend Marker

Procesingeniør ved Krüger A/S
Civilingeniør i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Svend her

 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-04-2024

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  25. april 2024
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Svend Marker og Mads Kjærgaard
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Mads Kjærgaard
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning, medicinrester og granulært slam
    Mads Kjærgaard og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke – teori og beregninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-12-2024 til 05-12-2024

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetanke - proces og anlæg" (tidligere "Rådnetanke I - II") og vil du vide mere om den til tider vanskelige proceskontrol og prøve at arbejde mere detaljeret med massebalancer - også ud fra egne date? Så er dette kurset for dig.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine egne måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og til at drøfte detaljerne.

  Kurset er et overbygningsmodul til kurset "Rådnetanke - proces og anlæg", som det anbefales at have deltaget i inden dette kursus. For at få det optimale udbytte af kursert er det endvidere en forudsætning, at man kan foretage simpel brøkregning.

  Dette kursus afholdes typisk hvert andet år.

  (Kurset afløser kurset "Rådnetanke III).
  Kursusprogram
  4. december 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Sussi Kobberø og Lars Dalum Nielsen
  09:45 Gennemgang anlægstyper
    Tegn og forklar eget anlæg for de andre kursister.
  Fokus på at opnå fælles begreber.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Repetition fra det gundlæggende modul "Rådnetanke - proces og anlæg".
    Svend Marker
  12:30 Frokost
  13:30 Varmeanlæg
    Teori, beregninger og forsøg.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Massebalance for rådnetankanlæg
    Teori og beregninger.
    Svend Marker
  16:45 Gåtur
  17:15 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne på eget anlæg (del 1).
    Svend Marker
  18:30 Quiz - opsamling på dag 1
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:30 Øl/vand og uformel erfaudveksling i "Dråben"
  5. december 2024
  08:00 Gasanvendelse og overvågning
    Praktiske erfaringer fra Fredericia Renseanlæg.
    Annemarie Gotfredsen
  09:30 Pause
  09:45 Varmeanlæg
    Varmeveksler og varmeoverførsel.
    Lars Dalum Nielsen
  10:45 Pause
  11:00 Varmeanlæg - opgave
    Regne på varmebalance.
    Lars Dalum Nielsen
  12:30 Frokost
  13:30 Massebalance for eget rådnetankanlæg
    Regne videre på eget anlæg (del 2)
    Svend Marker
  14:30 Drift af rådnetanke
    Optimering af energibalancen.
    Svend Marker
  15:00 Opsamling og afslutning m. kaffe og kage
    Lars Dalum Nielsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.