Ellen Marie Drastrup

Ellen er ingeniør i miljøteknologi og beskæftiger sig med renseanlæg.

Ellen arbejder med måling og fjernelse af medicinrester fra spildevand, måling og reduktion af lattergas samt klimagasopgørelser for renseanlæg. Hun har erfaring inden for design og modellering af renseanlæg og har arbejdet med drift og optimering af kvælstof og fosforfjernelse. 

Ellen underviser i de biologiske processer på renseanlægget og er kursusleder på Proces Teknik 1.

Hun ser en spændende udfordring i at formidle fagligt stof til kursister, der normalt har deres arbejdsgang ude på renseanlæggene og ikke ved et skrivebord. Det kræver, at man gør undervisningen relevant og jordnær. Hun gør meget for at inddrage kursisterne i undervisningen og veksle mellem forskellige aktiviteter, der også nogle gange bringer kursisterne ud af deres komfortzone. Det er der, udviklingen sker! 

Ellen Marie Drastrup

Ingeniør i miljøteknologi
Procesingeniør hos Krüger A/S

LinkedIn-profil

Mød Ellen her

Procesteknik 2

Kursussted: Ferskvandscentret

27-05-2024 til 29-05-2024

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
Kursusprogram
27. maj 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
18:15 Middag
19:30 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
28. maj 2024
DAG 2
08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
  Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe og kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:30 Middag
19:45 Oplæg omkring lattergas
  Ellen Marie Drastrup
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
29. maj 2024
DAG 3
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Ellen Marie Drastrup
15:15 Evaluering og kaffe/kage
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Procesteknik 2

Kursussted: Ferskvandscentret

25-11-2024 til 27-11-2024

På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
Kursusprogram
25. november 2024
08:45 Ankomst og morgenmad
09:00 Velkomst og præsentation
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
  Ellen Marie Drastrup
10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
  Ellen Marie Drastrup
12:00 Frokost
13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
  Carina Cupit
14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
14:45 Kaffe/kage og mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
15:45 Fosforfjernelse teori/praksis
  Carina Cupit
16:30 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
  Carina Cupit og Ellen Marie Drastrup
17:00 Introduktion til massebalancer på renseanlæg
  Ellen Marie Drastrup
18:15 Middag
19:30 Sjov med renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
26. november 2024
08:00 Opsamling på dag 1 og introduktion til dag 2
  Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
09:00 Forskellige eksempler på anlægstyper
  Jeppe Bregendahl
10:15 Styring og driftsforstyrelser på renseanlæg
  Jeppe Bregendahl
11:45 Oplæg til anlægsbesøg
  Jeppe Bregendahl
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
  Besigtigelse af anlæg med nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere udløbsfiltre og meget mere.

Vi tager kaffe og kage med på turen.
  Mogens Lindgaard
15:45 Kaffe
16:00 Procesdata og styring - gennemgang på Bruunshåb Renseanlæg
  Mogens Lindgaard
18:30 Middag
19:45 Oplæg omkring lattergas
  Ellen Marie Drastrup
21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
27. november 2024
08:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
09:30 Gruppearbejde: Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
  René Hansen
11:00 Pause
11:15 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
  Lisa Hahn Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding (fortsat)
  Lisa Hahn Nielsen
14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
  Ellen Marie Drastrup
15:15 Evaluering og kaffe/kage
  Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Procesingeniør Jeppe Bregendahl, EnviDan A/S • Carina Cupit, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.