Ellen Marie Drastrup

Ellen er ingeniør i miljøteknologi og beskæftiger sig med renseanlæg.

Ellen arbejder med måling og fjernelse af medicinrester fra spildevand, måling og reduktion af lattergas samt klimagasopgørelser for renseanlæg. Hun har erfaring inden for design og modellering af renseanlæg og har arbejdet med drift og optimering af kvælstof og fosforfjernelse. 

Ellen underviser i de biologiske processer på renseanlægget og er kursusleder på Proces Teknik 1.

Hun ser en spændende udfordring i at formidle fagligt stof til kursister, der normalt har deres arbejdsgang ude på renseanlæggene og ikke ved et skrivebord. Det kræver, at man gør undervisningen relevant og jordnær. Hun gør meget for at inddrage kursisterne i undervisningen og veksle mellem forskellige aktiviteter, der også nogle gange bringer kursisterne ud af deres komfortzone. Det er der, udviklingen sker! 

Ellen Marie Drastrup

Ingeniør i miljøteknologi
Procesingeniør hos Krüger A/S

LinkedIn-profil

Mød Ellen her

 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-11-2023 til 08-11-2023

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  6. november 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregendahl og Sussi Kobberø
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  14:00 Pause
  14:15 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregendahl
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregendahl
  16:15 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregendahl og Ellen Marie Drastrup
  16:45 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  7. november 2023
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Ellen Marie Drastrup
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Ellen Marie Drastrup
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Ellen Marie Drastrup
  21:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  8. november 2023
  08:00 Resume og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering og kaffe/kage
    Ellen Marie Drastrup og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Jeppe Bregendahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.