Esben Astrup Kristensen

Esben har en Ph.d. i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Esben har siden 2003 arbejdet professionelt inden for dette område gennem ansættelser som PhD-studerende, forsker og seniorkonsulent og har stor faglig indsigt inden for området.

Han har arbejdet med en lang række projekter inden for vandløbs- og vådområderestaurering, ligesom Esben har deltaget i VVM-redegørelser og forskellige former for miljøvurderinger og planlægning.

Derudover har han gode kompetencer inden for mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning.

Esben har stor erfaring med undervisning og hans begejstring for faget er til at mærke. Han er ligeledes en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og er forfatter til en række artikler og er ofte anvendt som oplægsholder ved konferencer.

Esben Astrup Kristensen

Esben Astrup Kristensen

Teamleder i EnviDan
PhD i vandløbsteknologi

LinkedIn-profil

Mød Esben her

 • Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2022

  Fiskebestanden skal nu indgå i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene, og som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks.

  Her gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af: Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande.

  Kursusprogram
  25. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder og vores erfaringer med dem
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  10:45 Pause
  11:00 Fiskene i vandplanerne, hvad kommer det til at betyde for moniteringen og forvaltningen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  12:00 Feltarbejde
    - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
  - Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
  - Frokost på turen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Opsamling på ekskursionen
    - Grupperne fremlægger deres resultater
  - Fælder og faldgruber
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  16:30 Afslutning og evaluering
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-11-2022 til 09-11-2022

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Biolog Daniel Lindvig, Herning Kommune • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.