Esben Astrup Kristensen

Esben har en Ph.d. i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Esben har siden 2003 arbejdet professionelt inden for dette område gennem ansættelser som PhD-studerende, forsker og seniorkonsulent og har stor faglig indsigt inden for området.

Han har arbejdet med en lang række projekter inden for vandløbs- og vådområderestaurering, ligesom Esben har deltaget i VVM-redegørelser og forskellige former for miljøvurderinger og planlægning.

Derudover har han gode kompetencer inden for mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning.

Esben har stor erfaring med undervisning og hans begejstring for faget er til at mærke. Han er ligeledes en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og er forfatter til en række artikler og er ofte anvendt som oplægsholder ved konferencer.

Esben Astrup Kristensen

Esben Astrup Kristensen

Teamleder i EnviDan
PhD i vandløbsteknologi

LinkedIn-profil

Mød Esben her