Esben Astrup Kristensen

Esben har en Ph.d. i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Esben har siden 2003 arbejdet professionelt inden for dette område gennem ansættelser som PhD-studerende, forsker og seniorkonsulent og har stor faglig indsigt inden for området.

Han har arbejdet med en lang række projekter inden for vandløbs- og vådområderestaurering, ligesom Esben har deltaget i VVM-redegørelser og forskellige former for miljøvurderinger og planlægning.

Derudover har han gode kompetencer inden for mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning.

Esben har stor erfaring med undervisning og hans begejstring for faget er til at mærke. Han er ligeledes en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og er forfatter til en række artikler og er ofte anvendt som oplægsholder ved konferencer.

Esben Astrup Kristensen

Esben Astrup Kristensen

Teamleder i EnviDan
PhD i vandløbsteknologi

LinkedIn-profil

Mød Esben her

 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  01-11-2023 til 02-11-2023

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  1. november 2023
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Besøg i Akvariet
    - oplæg om signalkrebs mv.
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  2. november 2023
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.