Esben Astrup Kristensen

Esben har en Ph.d. i vandløbsøkologi og er i dag teamleder i EnviDan. Han er specialist i vandløb, vandløbsrestaurering og naturgenopretning.

Esben har siden 2003 arbejdet professionelt inden for dette område gennem ansættelser som PhD-studerende, forsker og seniorkonsulent og har stor faglig indsigt inden for området.

Han har arbejdet med en lang række projekter inden for vandløbs- og vådområderestaurering, ligesom Esben har deltaget i VVM-redegørelser og forskellige former for miljøvurderinger og planlægning.

Derudover har han gode kompetencer inden for mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning.

Esben har stor erfaring med undervisning og hans begejstring for faget er til at mærke. Han er ligeledes en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt og er forfatter til en række artikler og er ofte anvendt som oplægsholder ved konferencer.

Esben Astrup Kristensen

Esben Astrup Kristensen

Teamleder i EnviDan
PhD i vandløbsteknologi

LinkedIn-profil

Mød Esben her

 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-03-2024 til 14-03-2024

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  13. marts 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
    Martin Løntoft
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Besøg i akvariet
    -Oplæg om signalkrebs mv.
    Mikkel Jézéquel
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  14. marts 2024
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Fiskeindeks

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-09-2024

  Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

  Fiskebestanden har igennem en årrække indgået i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene. Som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks. Fiskeindeks udføres som del af NOVANAS overvågningsprogram.

  På kurset gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af. Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande. Der lægges vægt på at lære dig, hvad der tæller med og hvad der ikke indgår jf. de tekniske anvisninger.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  24. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder til vandløb og vores erfaringer med dem
    - Gennemgang af de to fiskeindeks: Hvordan er de udviklet og hvordan virker de?
  - Erfaringer med anvendelsen siden ibrugtagen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  10:45 Pause
  11:00 Status for arbejdet med fiskeindeks siden ibrugtagen.
    - Hvordan står det til med fiskene i vandløbene?
  - Beskriver de 2 fiskeindeks de påvirkninger vandløbene er udsat for?
  - Giver vandløbsrestaurering anledning til at indeksværdierne stiger?
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  12:00 Feltarbejde
    - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
  - Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
  - Frokost på turen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Opsamling på ekskursionen
    - Grupperne fremlægger deres resultater
  - Diskussion af beregning af de to fiskeindeks: Opmærksomhedsunkter og faldgruber
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  16:30 Afslutning og evaluering
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.