Florian Rasmussen

Underviser med omfattende erfaring og dedikation til vandløbsområdet

Florian er uddannet biolog fra Århus Universitet og arbejder i dag som vandløbsmedarbejder i Natur- og Vandafdelingen hos Viborg Kommune med alle aspekter inden for limnologi. Han har mere end 23 års erfaring på vandløbsområdet.

Florian arbejder med al lovgivning inden for vandløbsområdet. Han spiller en central rolle i beskyttelsen og benyttelsen af vandløb og søer i kommunen og har særligt beskæftiget sig med vandløbsregulativer, tilladelser, drift og tilsyn samt problematikker omkring okkerloven.

Florian har en bred og indgående forståelse for det hydrologiske kredsløb med samspillet omkring overfladevand og grundvand. Han har også et stort indblik i habitatreglerne, som på miljøområdet fylder mere og mere i forbindelse med den kommunale sagsbehandling.

Florian bidrager væsentligt til at implementere og overvåge tiltag til beskyttelse af naturen og bevarelsen af lokale økosystemer. Han er dedikeret til sit felt og har i mange år givet kursisterne en større helhedsforståelse for vandløbsadministration i en kommune, og hvilke data det er vigtigt at have fokus på, samt oplyst om værktøjer, der kan anvendes i hverdagen, når vores vandløb og søer skal beskyttes.

Florian Rasmussen

Biolog
Vandløbsmedarbejder hos Viborg Kommune

Mød Florian her