Florian Rasmussen

Underviser med omfattende erfaring og dedikation til vandløbsområdet

Florian er uddannet biolog fra Århus Universitet og arbejder i dag som vandløbsmedarbejder i Natur- og Vandafdelingen hos Viborg Kommune med alle aspekter inden for limnologi. Han har mere end 23 års erfaring på vandløbsområdet.

Florian arbejder med al lovgivning inden for vandløbsområdet. Han spiller en central rolle i beskyttelsen og benyttelsen af vandløb og søer i kommunen og har særligt beskæftiget sig med vandløbsregulativer, tilladelser, drift og tilsyn samt problematikker omkring okkerloven.

Florian har en bred og indgående forståelse for det hydrologiske kredsløb med samspillet omkring overfladevand og grundvand. Han har også et stort indblik i habitatreglerne, som på miljøområdet fylder mere og mere i forbindelse med den kommunale sagsbehandling.

Florian bidrager væsentligt til at implementere og overvåge tiltag til beskyttelse af naturen og bevarelsen af lokale økosystemer. Han er dedikeret til sit felt og har i mange år givet kursisterne en større helhedsforståelse for vandløbsadministration i en kommune, og hvilke data det er vigtigt at have fokus på, samt oplyst om værktøjer, der kan anvendes i hverdagen, når vores vandløb og søer skal beskyttes.

Florian Rasmussen

Biolog
Vandløbsmedarbejder hos Viborg Kommune

Mød Florian her

Vandløbslovgivning og – administration 1

Kursussted: Ferskvandscentret

21-10-2024 til 22-10-2024

Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? På dette kursus kobler vi vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.


(Dette kursus afholdes typisk en gang om året.)
Kursusprogram
21. oktober 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst, gensidig præsentation
  Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
10:00 Vandløbsloven
  - Vandløbslovens område og formål
- Vandløbets status
- Vandløb eller spildevand
- Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
- Inkl. gruppearbejde
  Liane Sommer og Casper Katborg
12:00 Frokost
13:00 Klagesager
  - Forhold til andre lovgivninger
- Lovhieraki (rækkefølgebestemmelser)
- Hvem skal have afgørelsen
- Klageberettigelse
- Klassiske fejl i påklagede sager
  Frederik Finneman Krabbe
14:30 Pause med kaffe/kage og mulighed for en tur i Aqua
15:30 Vandløbstekniske begreber
  - Vandløbsdata
- Vandløbshydrologi
- Vandspejlsberegninger
- Regulativtyper
  Kristian Vestergaard
17:00 Regulativer og vedligholdelsesbestemmelser i vandløbsloven
  - Regulativets formål og indhold
- Vedligeholdelsesbestemmelser
- Inkl. gruppearbejde
  Liane Sommer og Casper Katborg
18:30 Middag
20:00 Få et bud på hvordan din konktrete sag kan gribes an
  -og anden sparring på udfordringer i din hverdag
21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
22. oktober 2024
08:00 Opsamling fra 1. dag
  Liane Sommer og Casper Katborg
08:15 Gruppearbejde med egne cases/sager
  Liane Sommer og Casper Katborg
10:00 Introduktion til at arbejde med vandløbsregulativer
  - Hvordan læser man et regulativ
- Introduktion til vedtagelsen af regulativer
- Kan gamle regultaver danne grundlag for nye afgørelser
- Bestemmelser omkring vedligehold og påvirkning på miljøet
- Tilsyn med vedligehold
  Liane Sommer og Casper Katborg
12:00 Frokost
13:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
  - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
- Hvad bliver der typisk ansøgt om?
- Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
- Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
- Hvor finder jeg min information?
  Florian Rasmussen
15:15 Opsamling og evaluering m. kaffe/kage
  Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

Undervisere

• Dommerfuldmægtig Frederik Finneman Krabbe, Retten i Holstebro • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.