Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne er uddannet cand.scient. Landskabsforvaltning og arbejder som chefkonsulent hos NIRAS A/S inden for det åbne lands planlægning.

Hanne har speciale i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden (LKM), og det er dét, hun underviser i på Ferskvandscenteret.

Siden 2008 har Hanne lavet landskabsanalyse på kommuneniveau i mere end 25 kommuner landet over. I forlængelse af disse analyser arbejder hun bl.a. med strategisk og fysisk planlægning i det åbne land, hvor landskabsanalyserne implementeres i kommuneplan og anden strategisk og fysisk planlægning.

Hanne arbejder også med miljøvurdering af planer og projekter med ekspertise i vurdering af påvirkning af landskab og visuelle forhold. Dermed har Hanne også stor erfaring i at arbejde med vurdering af landskabelig indpasning af forskellige typer planer og projekter.

Endelig holder Hanne workshops, ekskursioner og deltager på temadage med oplæg om landskab, og hun motiveres generelt af hele debatten om at bruge landskabet strategisk og klogt.

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent ved NIRAS A/S
Cand.scient. Landskabsforvaltning

LinkedIn-profil

Mød Hanne her

Landskabsanalyse

Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft

10-09-2024 til 11-09-2024

Hvordan indpasser du et projekt i landskabet, hvor du tager højde for landskabets kendetegn, sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Få svarene på dette kursus!

Vores landskaber og det åbne lands arealer skal bære store forandringer i de kommende år.
Kommunerne spiller en stor rolle i forhold til at bringe viden om landskabet i spil, så de sammen med andre aktører kan understøtte helhedsorienterede løsninger der bygger på de landskabelige karakteristika og kvaliteter. Det er ikke altid en nem opgave og kan være dilemmafyldt, når man skal finde vej mellem faglighed, lovgivning, politiske målsætninger og mangesidede interesser – det gælder uanset om du er sagsbehandler, planlægger eller noget helt tredje.


Dette kursus er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang.
Du lærer at bruge metoden i praksis til både at planlægge og sagsbehandle, hvorfor du igennem hele kurset bliver introduceret til en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen.
Kurset veksler mellem:
· Oplæg,
· Øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale,
· Vi besigtiger det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse,
· Karakterbeskrivelse og vurdering af landskabet
· Vi drøfter landskabelig indpasning af konkrete projekter,
· Og så får du inspiration til at navigere imellem faglighed, lovgivning, politiske målsætninger og forskelligartede interesser.

Målet er at du får et værktøj i værktøjskassen, du kan bruge til at planlægge og sagsbehandle i det åbne land, og som du kan skalere til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.
Vi sætter fokus på hvilke rammer, vi arbejder under, og hvordan du kan bruge viden om landskab i praksis.

Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet i Mols Bjerge i vores øvelser og diskussioner, så husk travesko og passende påklædning til vejret. På andendagen er vi på bustur, hvor vi oplever forskellige typer landskaber.

Læs mere om Molslaboratoriet, deres faciliteter, og arbejde på https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.

Kursusprogram
10. september 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
09:30 Indflyvning til emnet
  - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
  Hanne Brendstrup Nielsen
10:30 Pause
10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
  Hanne Brendstrup Nielsen
12:00 Frokost
13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
  Hanne Brendstrup Nielsen
14:00 Rumlig og visuel analyse
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
  Hanne Brendstrup Nielsen
16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
  Hanne Brendstrup Nielsen
17:00 Pause før middagen
18:00 Middag
19:30 Spændingsfeltet mellem rammer, viden og interesser - kunsten at navigere i det
  Trine Eide
21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
11. september 2024
08:00 Mål og anbefalinger
  Hanne Brendstrup Nielsen
09:00 Ekskursion
12:00 Frokost
13:00 Implementering - fra analyse til praksis
  Hanne Brendstrup Nielsen
15:30 Afrunding og evaluering
  - Herunder kaffe og kage
  Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.