Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne er uddannet cand.scient. Landskabsforvaltning og arbejder som chefkonsulent hos NIRAS A/S inden for det åbne lands planlægning.

Hanne har speciale i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden (LKM), og det er dét, hun underviser i på Ferskvandscenteret.

Siden 2008 har Hanne lavet landskabsanalyse på kommuneniveau i mere end 25 kommuner landet over. I forlængelse af disse analyser arbejder hun bl.a. med strategisk og fysisk planlægning i det åbne land, hvor landskabsanalyserne implementeres i kommuneplan og anden strategisk og fysisk planlægning.

Hanne arbejder også med miljøvurdering af planer og projekter med ekspertise i vurdering af påvirkning af landskab og visuelle forhold. Dermed har Hanne også stor erfaring i at arbejde med vurdering af landskabelig indpasning af forskellige typer planer og projekter.

Endelig holder Hanne workshops, ekskursioner og deltager på temadage med oplæg om landskab, og hun motiveres generelt af hele debatten om at bruge landskabet strategisk og klogt.

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent ved NIRAS A/S
Cand.scient. Landskabsforvaltning

LinkedIn-profil

Mød Hanne her

 • Underviserdag

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2023

  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
  Programmet vil veksle mellem oplæg og aktiviteter.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft

  13-09-2023 til 14-09-2023

  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurdere landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Hvis det er spørgsmål du stiller dig, så er dette kursus noget for dig!

  Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang. Lige så stort fokus er metodens praktiske anvendelse til såvel planlægning som sagsbehandling, hvorfor der igennem hele kurset vil være en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

  Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen. Dermed vil kurset være præget af en vekslen mellem oplæg, øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, samt besigtigelse af det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse, landskabskarakterbeskrivelse, vurdering af landskabet samt drøftelser af landskabelig indpasning af konkrete projekter.

  Målet er således, at kursisterne får et værktøj i værktøjskassen, der er relevant i såvel planlægning som sagsbehandling i det åbne land, og som kan skaleres til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.

  Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet inden for gåafstand. På andendagen vil vi bevæge os længere ud i bjergene i bil og herfra bevæge os rundt til fods. Du skal derfor være forberedt på et kursus med skridt i benene og frisk luft til hovedet.
  Kursusprogram
  13. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  09:30 Indflyvning til emnet
    - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:00 Rumlig og visuel analyse
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
    Hanne Brendstrup Nielsen
  17:00 Pause før middagen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægning og praksis mødes
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  14. september 2023
  08:00 Mål og anbefalinger
    Hanne Brendstrup Nielsen
  09:00 Ekskursion
  12:00 Frokost
  13:00 Implementering - fra analyse til praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:30 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.