Hanne Brendstrup Nielsen

Hanne er uddannet cand.scient. Landskabsforvaltning og arbejder som chefkonsulent hos NIRAS A/S inden for det åbne lands planlægning.

Hanne har speciale i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden (LKM), og det er dét, hun underviser i på Ferskvandscenteret.

Siden 2008 har Hanne lavet landskabsanalyse på kommuneniveau i mere end 25 kommuner landet over. I forlængelse af disse analyser arbejder hun bl.a. med strategisk og fysisk planlægning i det åbne land, hvor landskabsanalyserne implementeres i kommuneplan og anden strategisk og fysisk planlægning.

Hanne arbejder også med miljøvurdering af planer og projekter med ekspertise i vurdering af påvirkning af landskab og visuelle forhold. Dermed har Hanne også stor erfaring i at arbejde med vurdering af landskabelig indpasning af forskellige typer planer og projekter.

Endelig holder Hanne workshops, ekskursioner og deltager på temadage med oplæg om landskab, og hun motiveres generelt af hele debatten om at bruge landskabet strategisk og klogt.

Hanne Brendstrup Nielsen

Chefkonsulent ved NIRAS A/S
Cand.scient. Landskabsforvaltning

LinkedIn-profil

Mød Hanne her

 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Koldingfjord

  12-10-2022 til 13-10-2022

  Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.
  Kursusprogram
  12. oktober 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  10:00 Hvorfor landskabsanalyse
    - Hvorfor skal vi interessere os for landskab?
  - Landskabskaraktermetoden i hovedtræk
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:40 LKM - Naturgeografisk analyse
    - Naturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 1, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  11:20 LKM - Kulturgeografisk analyse
    - Kulturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 2, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsat....
    Hanne Brendstrup Nielsen
  13:20 LKM - Rumlig og visuel analyse
    - Rumlig og visuel analyse - teori og praksis
  - øelse 3, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:30 LKM - Karakterbeskrivelse
    - Beskrivelse af landskabets bærende karaktertræk
  - Øvelse 4, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 LKM - Vurdering af styrke, tilstand og oplevelsesværdi
    - Vurdering af karakterstyrke, tilstand og oplevelsesværdi
  - Øvelse 5, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:15 LKM - Sårbarhed, mål og anbefalinger
    - Vurdering af landskabskarakterens sårbarhed - teori og praksis
  - Øvelse 6, plenum
  - Mål og anbefalinger - teori og praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægningen og praksis mødes
    - Myndighed og virksomhed - forskellige perspektiver for planlægning og udvikling
  - Hvordan italesættes udfordringer og muligheder tidligt i processer?
  - Hvordan finder vi de gode løsninger i fællesskab?
    Trine Eide
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  13. oktober 2022
  08:00 Ekskursion fra kort til virkelighed
    - Udvalgte lokaliteter besøges og diskuteres
  - Hvad er landskabets bærende karaktertræk? (naturgeografi, kulturgeografi, rumlige og visuelle forhold)
  - Hvordan kan landskabet beskrives og hvordan vurderes karakterstyrke og tilstand?
  - Hvordan vurderes oplevelsesværdi og hvordan vurderes sårbarhed?
  - Formulering af anbefalinger til håndtering af ændringer/projekter?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af et konkret projekt i forhold til landskabelige påvirkning
    - Hvordan vurderes et konkret projekt i fht. landskabets karakter og landskabelige påvirkning?
  - Eksempel fra VVM
  - Diskussion i plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.