Henrik Melgaard

Henrik Melgaard er uddannet geolog fra Aarhus Universitet i 1999 og har arbejdet med miljørådgivning i mere end 22 år.

Han har en veludviklet forståelse for de mange aspekter i bæredygtighed og rådgivning, og siden 2019 har Henrik haft sit eget bygherrerådgivningsfirma Melgaard+CO, hvor en stor del af kunderne er forsyningsselskaber, kommuner, projektudviklere, private og entreprenører, alle med det til fælles, at der efterlyses pragmatiske og gode løsninger inden for miljørådgivning med fokus på bæredygtig jordhåndtering og ressourceoptimering.

Henrik har undervist på Ferskvandscentret de seneste 15 år i bæredygtig jordhåndtering, og med tiden er det blevet mere og mere aktuelt, hvilket bekræftes af både ændret samfundssind, kultur, regelsæt og fokus. Han brænder for miljø med fuldt fokus på at udvikle bæredygtighed, cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet i løsninger inden for byggeri, byudvikling og forsyning.

 Gennem sin karriere har Henrik lært, at tillid og gensidig respekt og det at give noget af sig selv, betyder alt i en arbejdsrelation, og at partnerskaber og fælles forståelse giver de absolut bedste projekter og løsninger.

Det er netop, hvad det at undervise giver ham, da han elsker at diskutere og lade sig inspirere af deltagernes forskellige udgangspunkter, hvorfor undervisningen også er baseret på dialoger og aktuelle udfordringer.

Henrik Melgaard

Henrik Melgaard

Bygherrerådgiver, Melgaard+Co
Geolog

LinkedIn-profil

Mød Henrik her

Håndtering af overskudsjord

Kursussted: Ferskvandscentret

27-03-2025

Kom og få en generel indføring i jordhåndtering med udgangspunkt i jordflytningsbekendtgørelsen - både af ren og forurenet jord. På kurset kommer vi blandt andet ind på hvilke regler og krav, du skal overholde, når du flytter rundt på jorden. Hvad er en jordhåndteringsplan - og hvad er fordelene ved den? Hvordan kan jorden genanvendes - og hvordan kan det gøres på bæredygtigt.

Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Og på kurset får du praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt.

På kurset vilder bliver gennemgået eksempler på håndtering af overskudsjord i forbindelse med både kloakprojekter og håndtering af sediment fra regnvandsbassiner. Og kurset er bygget op, så der løbende vil være god tid til dialog og diskussion.

(dette kursus holdes typisk 1 gang om året)

Kursusprogram
13. marts 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst, introduktion og fælles præsentation
  Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
09:45 Myndigheden: Lovgivning og administration
  - Erfaringer fra Aarhus Kommune
  Bo Utoft
10:45 Cases
11:15 Jordhåndteringsplan og ressourceoptimering
  - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
- Fokuspunkter
- Genanvendelse
  Henrik Melgaard
12:00 Frokost
13:00 Jordhåndteringsplan og ressourceoptimering (fortsat)
13:30 Entreprenøren: Et typisk projekt i praksis
  - Udfordringer
- Hvordan kan genanvendelse lade sig gøre
- Diskussion
  Morten Sørensen
14:15 Genanvendelse og bæredygtig jordhåndtering
  - Hvordan får vi jord ud af affaldshierakiet
- End of waste begrebet
- Hvordan kan et samarbejde med kommunen forløbe
  Henrik Melgaard
15:15 Kaffepause
15:30 Rådgiveren: Oprensning af regnvandsbassiner
  - Typisk forløb
- Udfordringer
- Diskussion
  Henrik Melgaard
16:00 Cases
16:15 Aktuelle udfordringer og fremtiden
16:50 Afrunding og evaluering
  Henrik Melgaard og Sussi Kobberø
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Geolog Henrik Melgaard, MELGAARD+CO ApS

Undervisere

• Geolog Henrik Melgaard, MELGAARD+CO ApS • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.