Jan Dalkjær Grønning

Jan Dalkjær Grønning er en erfaren projektleder og -ingeniør med speciale i afløbs- og fornyelsesplanlægning. Han er især ekspert i hydraulisk modellering.

Jan Dalkjær Grønning er en erfaren projektleder og -ingeniør, som er specialiseret inden for afløbs- og fornyelsesplanlægning – herunder:

 • hydraulisk kapacitetsvurdering
 • aflastninger/miljøpåvirkning
 • oversvømmelseskortlægning
 • klimatilpasning

Han har specialistviden inden for hydraulisk modellering og stor erfaring med vurdering af behov for klimasikring samt effekt heraf på terrænoversvømmelser m.v. set i forbindelse med gennemførelse af kloak-fornyelse.

Desuden besidder Jan stærke kompetencer inden for strukturplaner, spildevandsplanlægning, fornyelsesplanlægning, prioritering og prissætning af kloakfornyelse samt overordnede planlægningsforhold.

Jan Dalkjær Grønning

Jan Dalkjær Grønning

M.sc. Miljøteknik
Teamleder Afløb Silkeborg, EnviDan

Mød Jan her

 • Basisviden om afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-03-2024 til 05-03-2024

  Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

  Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.

  Vi er igang med at gøre kurset endnu bedre ud fra de tidligere kursisters tilbagemeldinger. Derfor vil der ske en mindre opdatering af kurset - og når det endelige program er klar, vil det blive opdateret her på siden, og hvis du når at tilmelde dig inden, så sender vi også det opdaterede program direkte til dig.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året)
  Kursusprogram
  4. marts 2024
  09:15 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  10:00 Afløbssystemer: Formål, typer, kapacitet
    Kristian Vestergaard
  10:45 Pause
  11:00 Regnvandssystemer
  12:00 Frokost
  13:00 Spildevand, separatsystemet, pumpestationer
    Kristian Vestergaard
  14:00 Drift af afløbssystemer
    ved Silkeborg forsyning
    Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
  15:00 Pause med mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
  15:45 Kaffe/kage
  16:00 Regnvand, beregning af regnvandssystemer
    Kristian Vestergaard
  17:20 Lokal afledning af regnvand (LAR)
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:15 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
    Kristian Vestergaard
  21:00 Netværk og hygge i Dråben med lille aftenservering
  5. marts 2024
  08:00 Intro til dag 2
    Kristian Vestergaard
  08:30 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
    Kristian Vestergaard
  09:00 Opdateres
  10:15 Kaffepause
  10:30 Case separering (rådgiver)
    ved en rådgiver: Envidan A/S
    Jan Dalkjær Grønning
  11:45 Spørgsmål til en rådgiver
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Case klimatilpasning (kommune)
    ved en kommune: Skanderborg Kommune
    Jacob Mogensen
  14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
    Jacob Mogensen
  14:30 Opsamling med kaffe og kage
    Kristian Vestergaard
  15:15 Evaluering
    Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024 til 23-05-2024

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  22. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
  - Dimensionering
  - Anvendelse af sikkerhedsfaktor
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
    Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  23. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.