Jan Dalkjær Grønning

Jan Dalkjær Grønning er en erfaren projektleder og -ingeniør med speciale i afløbs- og fornyelsesplanlægning. Han er især ekspert i hydraulisk modellering.

Jan Dalkjær Grønning er en erfaren projektleder og -ingeniør, som er specialiseret inden for afløbs- og fornyelsesplanlægning – herunder:

  • hydraulisk kapacitetsvurdering
  • aflastninger/miljøpåvirkning
  • oversvømmelseskortlægning
  • klimatilpasning

Han har specialistviden inden for hydraulisk modellering og stor erfaring med vurdering af behov for klimasikring samt effekt heraf på terrænoversvømmelser m.v. set i forbindelse med gennemførelse af kloak-fornyelse.

Desuden besidder Jan stærke kompetencer inden for strukturplaner, spildevandsplanlægning, fornyelsesplanlægning, prioritering og prissætning af kloakfornyelse samt overordnede planlægningsforhold.

Jan Dalkjær Grønning

Jan Dalkjær Grønning

M.sc. Miljøteknik
Teamleder Afløb Silkeborg, EnviDan

Mød Jan her

Basisviden om afløbssystemer

Kursussted: Ferskvandscentret

07-10-2024 til 08-10-2024

Kurset giver dig et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og du får etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet. Du lærer om afløbssystemets opbygning og funktion, herunder en forståelse for det samlede system af ledningsanlæg, bassiner, overløbsbygværker mv. Du lærer om vedligeholdelse og fornyelse og bliver fortrolig med de mange begreber indenfor området.

Du får en introduktion til det administrative som fx. spildevands- og renoveringsplaner og får en forståelse for afløbssystemets rolle i klimaproblematikkerne og klimatilpasningsløsningerne.


(Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året)
Kursusprogram
7. oktober 2024
09:15 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation, intro til kurset
  Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
10:00 Afløbssystemer: Formål, typer, kapacitet
  Kristian Vestergaard
10:45 Pause
11:00 Regnvandssystemer
12:00 Frokost
13:00 Spildevand, separatsystemet, pumpestationer
  Kristian Vestergaard
13:55 Drift af afløbssystemer
  ved en forsyning: Silkeborg Forsyning
  Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
14:55 Pause med mulighed for gåtur eller besøg i AQUA
15:45 Kaffe/kage
16:00 Regnvand, beregning af regnvandssystemer
  Kristian Vestergaard
17:20 Lokal afledning af regnvand (LAR)
  Kristian Vestergaard
18:00 Klimaudvikling og konsekvenser deraf
  Kristian Vestergaard
19:00 Middag
20:00 Netværk og hygge i Dråben med lille aftenservering
8. oktober 2024
08:00 Intro til dag 2
  Kristian Vestergaard
08:30 Organisation, myndighed, lovgivning og planlægning
  Kristian Vestergaard
10:00 Kaffepause
10:15 Case separering (rådgiver)
  ved en rådgiver: Envidan A/S
  Jan Dalkjær Grønning
11:45 Spørgsmål til en rådgiver
  Jan Dalkjær Grønning
12:00 Frokost
13:00 Case klimatilpasning (kommune)
  ved en kommune: Skanderborg Kommune
  Jacob Mogensen
14:15 Spørgsmål til en kommune/myndighed
  Jacob Mogensen
14:30 Opsamling med kaffe og kage
  Kristian Vestergaard
14:50 Evaluering
  Kristian Vestergaard og Sussi Kobberø
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Undervisere

• Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Anlægskoordinator – Klimatilpasning Jacob Mogensen, Skanderborg Kommune • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran, Silkeborg Forsyning A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.