Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann arbejder i dag for Vandmiljø Randers A/S med vandforsyning og afløbsteknik som projektleder og som specialist, især med regnvandsbassiner og rettighedserhvervelse.

Han er uddannet savfører og Teknikumingeniør fra anlægslinjen ved Horsens Ingeniørhøjskole årgang 1985.

Jan har arbejdet som rådgivende ingeniør med geoteknik og afløbsteknik i 13 år ved Geosyd, Samfundsteknik og Grontmij/Sweco samt 20 år ved Haderslev Forsyning som specialist, projekt- og afdelingsleder med vandforsyning og afløbsteknik som ansvarsområde.

Ingeniøruddannelsen er undervejs suppleret med flere uddannelser, herunder en projektlederuddannelse ved Mannaz og herefter certificering i projektledelse efter PRINCE” og IPMA.

Siden 2001 har Jan har undervist på Ferskvandscentret, og han motiveres af udvikling af mennesker og forbedring af løsninger og teknikker på miljøområdet. Udvikling sker ofte i et samspil mellem job og efteruddannelse som på Ferskvandscentrets kurser. Her bliver fagligheden og øvrige kompetencer styrket!

Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann

Projektleder ved Vandmiljø Randers A/S
Teknikumingenør

LinkedIn-profil

Mød Jan her

Praktisk drift af afløbssystemer

Kursussted: Ferskvandscentret

13-11-2024 til 14-11-2024

Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
Kursusprogram
13. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
10:00 Afløbssystemer og sundhed
  - Teknisk hygiejne og drift
  Jan Gilling Timmermann
10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
  - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
- Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
- Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
  Michael Sønder Jensen
12:00 Frokost
13:00 Drift, kunder og service
  - Samarbejde mellem drift og administration
- Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
  Michael Sønder Jensen
14:00 Ledninger og brønde
  - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
- Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
- Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
  Keld Hansen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Anlæg og tilsyn
  - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
- Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
- TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
- Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
  Keld Hansen
17:00 Walk and talk
18:00 Middag
19:30 Øl/vand
14. november 2024
08:00 Opfølgning på dag 1
  Jan Gilling Timmermann
08:15 Separering, bassiner og bygværker
  - Separering og fejltilslutninger
- Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
- Bygværker, indretning og drift
  Jacob Cornelius Hansen
10:00 Akut beredskab
  - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
- Skadebegrænsende foranstaltninger
- Beredskabsplan
  Jens Drivsholm
11:30 Frokost
12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
  - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
- Rotter og bekæmpelse
  Jan Gilling Timmermann
13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
  Jan Gilling Timmermann
14:30 Evaluering af kurset
  - Kaffe og kage
  Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.