Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann arbejder i dag for Vandmiljø Randers A/S med vandforsyning og afløbsteknik som projektleder og som specialist, især med regnvandsbassiner og rettighedserhvervelse.

Han er uddannet savfører og Teknikumingeniør fra anlægslinjen ved Horsens Ingeniørhøjskole årgang 1985.

Jan har arbejdet som rådgivende ingeniør med geoteknik og afløbsteknik i 13 år ved Geosyd, Samfundsteknik og Grontmij/Sweco samt 20 år ved Haderslev Forsyning som specialist, projekt- og afdelingsleder med vandforsyning og afløbsteknik som ansvarsområde.

Ingeniøruddannelsen er undervejs suppleret med flere uddannelser, herunder en projektlederuddannelse ved Mannaz og herefter certificering i projektledelse efter PRINCE” og IPMA.

Siden 2001 har Jan har undervist på Ferskvandscentret, og han motiveres af udvikling af mennesker og forbedring af løsninger og teknikker på miljøområdet. Udvikling sker ofte i et samspil mellem job og efteruddannelse som på Ferskvandscentrets kurser. Her bliver fagligheden og øvrige kompetencer styrket!

Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann

Projektleder ved Vandmiljø Randers A/S
Teknikumingenør

LinkedIn-profil

Mød Jan her

 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2023 til 10-11-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  9. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:00 Ledninger og brønde
    - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
  - Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
  - Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
    Keld Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Anlæg og tilsyn
    - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
  - Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
  - TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
  - Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
    Keld Hansen
  17:00 ”Monsterregnen” er over os
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  10. november 2023
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Separering, bassiner og bygværker
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
  - Bygværker, indretning og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:00 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  11:30 Frokost
  12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter og bekæmpelse
    Jan Gilling Timmermann
  13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  14:30 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.