Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann arbejder i dag for Vandmiljø Randers A/S med vandforsyning og afløbsteknik som projektleder og som specialist, især med regnvandsbassiner og rettighedserhvervelse.

Han er uddannet savfører og Teknikumingeniør fra anlægslinjen ved Horsens Ingeniørhøjskole årgang 1985.

Jan har arbejdet som rådgivende ingeniør med geoteknik og afløbsteknik i 13 år ved Geosyd, Samfundsteknik og Grontmij/Sweco samt 20 år ved Haderslev Forsyning som specialist, projekt- og afdelingsleder med vandforsyning og afløbsteknik som ansvarsområde.

Ingeniøruddannelsen er undervejs suppleret med flere uddannelser, herunder en projektlederuddannelse ved Mannaz og herefter certificering i projektledelse efter PRINCE” og IPMA.

Siden 2001 har Jan har undervist på Ferskvandscentret, og han motiveres af udvikling af mennesker og forbedring af løsninger og teknikker på miljøområdet. Udvikling sker ofte i et samspil mellem job og efteruddannelse som på Ferskvandscentrets kurser. Her bliver fagligheden og øvrige kompetencer styrket!

Jan Gilling Timmermann

Jan Gilling Timmermann

Projektleder ved Vandmiljø Randers A/S
Teknikumingenør

LinkedIn-profil

Mød Jan her

 • Regnvandsbassiner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024 til 23-05-2024

  Vi tager udgangspunkt i den dagligdag som kommunerne og forsyningerne lever i og ser på myndighedsbehandling, design og designkriterier, krav i udledningstilladelser, arkitektoniske udtryk, geotekniske udfordringer ved anlæg af bassiner, forskning og udvikling samt en besigtigelse af et eller flere regnvandsbassiner.

  Kurset giver et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området. Vi ser eksempelvis på optimal design af bassinerne, udledningskrav og drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

  Det vil være en god ide, hvis du tager samarbejdspartneren fra forsyningen/kommunen med på kurset, så I får en fælles forståelse af problemstillingerne.

  Kursusprogram
  22. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  09:45 Grundbegreberne omkring regnvandsbassiner.
    - Bassintyper og formål
  - Vådt- og effektivt volumen, indløb- og udløb, sandfang og nødoverløb.
  - Membraner og økonomi
  - Regnvandsbassinets interessenter
    Jan Gilling Timmermann
  10:45 Hvorfor regnvandsbassiner
    - Vandmængder
  - Stofmængder
  - Dimensionering
  - Anvendelse af sikkerhedsfaktor
    Jan Dalkjær Grønning
  12:00 Frokost
  13:00 Optimal anvendelse af bassiner
    - Resultater fra nye undersøgelser ved AAU
    Anja Thrane Hejselbæk Thomsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Drift af bassiner
    - Slåning af vegetation ved bassiner
  - Metoder og priser for oprensning, behandling og transport af oprenset materiale
  - Afvanding og slutanvendelse af bundslam
    Martin Andersen
  16:30 Optimering af regnvandsbassiner set med forsyningsbriller
    - Hvor forurenet er regnvandet, og hvordan skal det behandles?
  - Anlægsøkonomi og betalingsregler, driftsforhold
  - Andre muligheder for rensning af regnvand
    Jan Gilling Timmermann
  17:30 Middag
  18:45 Guidet tur til regnvandsbassin med udfordringer
    Nicklas Hisselholm Johansen og Jan Gilling Timmermann
  20:15 Forfriskninger i restauranten
  23. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Regnvandsbassiner og geoteknik
    - Hvilke geotekniske udfordringer giver det at anlægge bassiner.
  - Grundvandsproblemer. 
  - Krav om membran af plast, ler eller en fræsemembran. Muligheder og begrænsninger.
    Peter Stockmarr
  09:15 Myndigheden og regnvandsbassinet
    - Myndighedens syn på regnvandsbassiner
  - Fra ansøgning til tilladelse
    Lars Hede Hansen
  10:30 Juraen og regnvandsbassiner
    - Ekspropriation til bassinanlæg, hvilke kriterier skal være opfyldt for at ekspropriere?
  - Hvordan RB være angivet i spildevandsplanen/lokalplanen for at give baggrund for en ekspropriation?
  - Hvem skal betale erstatning for et bassin tilknyttet en byggemodning – og hvor meget?
  - Hvad må forsyningerne juridisk set betale af anlæg og drift og hvad må de ikke bidrage til?
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  12:45 Når regnvandsbassinet bliver til regnvandssø
    - Formål med regnvandssøer
  - Samarbejde m. Forsyningsselskabet
  - Udførelse og udformning
  - Etableringspriser og drift
    Jimmi Spur Olsen
  14:00 Hvordan sikrer vi det bedste resultat økonomisk, rekreativt og miljømæssigt?
    - Deltagernes viden og erfaringer kommer i spil for at afdække rammer og vilkår for regnvandsbehandling, løsningsmuligheder og succeskriterier for interessenterne.
    Jan Gilling Timmermann
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Kagebord
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Undervisere

  • Skov- og landskabsingeniør Martin Andersen, HedeDanmark a/s • Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Nicklas Hisselholm Johansen, Silkeborg Forsyning A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune • Seniorrådgiver Peter Stockmarr, Sweco Danmark A/S • Civilingeniør Anja Thrane Hejselbæk Thomsen, WSP Danmark A/S • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk drift af afløbssystemer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2024 til 14-11-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om praktisk drift af afløbssystemer? Så står vi klar med viden og praktiske tips.
  Vi giver dig overblik over, hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Du lærer hvordan du skal reagere ved akutte hændelser og noget om skadebegrænsende foranstaltninger.
  Vi ser på planlægning og udførelse af driftsopgaver, samarbejde, kundeservice, fejltilslutninger, TV-inspektion, bassiner og meget mere.
  Kurset er en del af Afløbsoperatøruddannelsen og indgår ligeledes i Spildevandsoperatøruddannelsen.
  Kursusprogram
  13. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Jan Gilling Timmermann
  10:00 Afløbssystemer og sundhed
    - Teknisk hygiejne og drift
    Jan Gilling Timmermann
  10:30 Planlægning og udførelse af driftsopgaver
    - Ledninger, brønde og bygværker - hvad skal driftes?
  - Planlægning og ansvar for drift af afløbssystemerne
  - Reparationer af brønde og ledninger, som driften selv kan udføre
    Michael Sønder Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Drift, kunder og service
    - Samarbejde mellem drift og administration
  - Registrering af driftsopgaver og kontakt med kunder
    Michael Sønder Jensen
  14:00 Ledninger og brønde
    - Ledninger og brønde - materialer og dimensioner
  - Reparationer på ledninger og brønde, metoder og fittings
  - Adgangsforhold og belægninger på driftsveje og vendepladser
    Keld Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Anlæg og tilsyn
    - Samarbejde mellem projekt og drift - hvordan får vi anlæg, der er til at drifte?
  - Anlægsmetoder og tilsyn for at få de bedste anlæg med mindst drift
  - TV-inspektion og trykprøvning, acceptkriterier
  - Sådan laver vi pumpestationer ved Arwos
    Keld Hansen
  17:00 Walk and talk
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand
  14. november 2024
  08:00 Opfølgning på dag 1
    Jan Gilling Timmermann
  08:15 Separering, bassiner og bygværker
    - Separering og fejltilslutninger
  - Bassiner på regn- og fællessystemer og drift
  - Bygværker, indretning og drift
    Jacob Cornelius Hansen
  10:00 Akut beredskab
    - Hvor skal du reagere og hvem skal du involvere
  - Skadebegrænsende foranstaltninger
  - Beredskabsplan
    Jens Drivsholm
  11:30 Frokost
  12:30 Drift og vedligehold af afløbssystemer
    - Mindre pumpestationer og drift af trykledninger
  - Rotter og bekæmpelse
    Jan Gilling Timmermann
  13:30 Gruppearbejde og opsamling på kurset
    Jan Gilling Timmermann
  14:30 Evaluering af kurset
    - Kaffe og kage
    Jan Gilling Timmermann og Annette Vesterager
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftschef Jens Drivsholm, Favrskov Forsyning A/S • Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Driftschef Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers • Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.