Jannik Seslef

Underviser med stor kompetence inden for udtagning af lavbundsjorde.

Jannik har arbejdet professionelt inden for udtagning af lavbundsjorde, primært gennem sin ansættelse i Assens Kommune siden 2015. Han har gennemført en lang række forundersøgelser og realiseringer og har ligeledes erfaring i multifunktionelle projekter. På baggrund af sin erfaring er han desuden medlem af Taskforce for udtagningsindsatsen I Danmark.

Jannik har udviklet en dialogbaseret metode til at sikre lodsejeropbakning til sine projekter, en metode som anvendes mange steder i Danmark, og som også har fundet vej til Sverige. Metoden bygger på tidlig inddragelse af lodsejere med fokus på stedsudvikling og multifunktionalitet.

Jannik har erfaring med undervisning i akvatiske miljøer og dialogbaseret tilgang til udtagningsprojekter. Han har afholdt en lang række oplæg på konferencer i Danmark og Sverige og er forfatter til en række artikler.

Jannik Seslef

Professionsbachelor i natur og miljø
Projektleder i Assens kommune

LinkedIn-profil

Mød Jannik her

 • Klimalavbundsprojekter

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-02-2024 til 29-02-2024

  Få ny viden, inspiration og sparring til dit arbejde med klimalavbundsprojekter.

  Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer, what to do and what not to do i dine egne projekter.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  28. februar 2024
  09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Hanne Døssing Hornum
  09:15 Introduktion til Klimalavbundsprojekter
    - Strategier og handleplaner
  - Klimahandleplan, eksempel og værktøjer
    Bo Levesen og Henrik Vest Sørensen
  10:15 Pause
  10:30 Screening af projekter
    - Hvilke muligheder er der?
  - Hvordan starter man op?
  -Spot et godt lavbundsprojekt
    Bo Levesen
  11:15 Ny projektleder, hvordan griber man det an?
    - Samarbejde med udtagningskonsulenter?
  - Miljøstyrelsens screeningsværktøj
    Ane Middelbo
  11:45 Overblik over projekttyper, fordele, ulemper, overlap og afgrænsning. Del 1
    - Statslige og kommunale projekter
    Henrik Vest Sørensen og Ane Middelbo
  12:00 Frokost
  13:00 Overblik over projekttyper, fordele, ulemper, overlap og afgrænsning. Del 2
    - Statslige og kommunale projekter
  -Jordfordeling
    Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  14:00 Pause
  14:15 Lodsejerkontakt
    -efter Assens modellen
    Jannik Seslef
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Cases
    - Maden: Klimalavbund med mange synergier
  - Spørring Å
  - Egne cases
    Bo Levesen og Ane Middelbo
  17:30 Pause inden middag
  18:00 Middag efterfulgt af uformel netværk og hygge
  29. februar 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Tilsagn i hus - hvad nu?
    - Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser
  - hvad skal med i projektet?
    Bo Levesen
  10:00 Udbud - hvordan griber man det an?
    - Rådgiver eller ej?
  - Proces og planlægning?
    Ane Middelbo
  12:00 Frokost
  13:00 Eksempler på projekter
    Projekttitler tilføjes til programmet senere
    Bo Levesen
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Videre i etableringsfasen
    Bo Levesen, Jannik Seslef, Ane Middelbo og Henrik Vest Sørensen
  15:30 Opsamling og evaluering
    Hanne Døssing Hornum
  16:00 Tak for denne gang. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Kursusudvikler Hanne Døssing Hornum, Ferskvandscentret • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog - Projektleder Ane Middelbo, Aarhus Kommune • Projektleder Jannik Seslef, Assens kommune • Henrik Vest Sørensen, Naturstyrelsen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.