Jes Vollertsen

Jes’ forskning er rettet mod at løse virkelighedens problemer.

Jes Vollertsen er professor i miljøteknologi ved Aalborg Universitet. Han modtog sin ph.d. fra samme institution, hvor han også arbejdede som assistant- og associate professor. Inden sin akademiske karriere var Jes ansat i den offentlige såvel som private sektor, hvor han beskæftigede sig med byspildevand.

Jes’ forskningsmæssige baggrund er biologiske og kemiske processer samt forureningskilder i byspildevand, med fokus på kloaksystemer og systemer til regnvandshåndtering. Formålet er at udvikle grundlæggende viden med henblik på at løse problemer i den virkelige verden og at bringe denne viden i spil i fuld skala.

I det meste af sin karriere har Jes arbejdet med biologiske, kemiske og fysiske processer i kloaksystemer. Han har adresseret emner lige fra fysiske processer såsom kloakventilation over kemiske processer såsom sulfildudfældning til biologiske processer såsom dannelse af ildelugtende forbindelser og deres skæbne.

Jes’ arbejde med regnvandssystemer er centreret omkring lavteknologiske systemer, der kan afbøde de negative effekter af regnafstrømning, samt hvordan forureningskilder tilbageholdes og nedbrydes i sådanne systemer. Jes har desuden arbejdet indgående med mikroplast med særligt fokus på analytiske metoder til kvantificering af mikroplast i alle naturlige miljøer.

Det er Jes’ mål at bidrage til pålidelige, hurtige og økonomisk tilgængelige systemer til kvantificering af mikroplast i miljøet. Han søger ydermere at kvantificere transport, forekomst og skæbnen for mikroplast i miljøet såvel som processerne bag teknologier, der kan afhjælpe problemet med mikroplast.

Professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

Miljøingeniør, ph.d. og professor i miljøteknologi

LinkedIn-profil

 

Mød Jes her

 • Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2024

  Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

  Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

  Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

  Kursusprogram
  3. oktober 2024
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
    - Hvad kan LAR?
  - Eksempler på LAR
    Peter Bassø Duus
  10:30 LAR i lokalplanen
    Lars Hede Hansen
  11:30 Pause
  11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
    - Hvordan regner vi på LAR?
  - Regneøvelser
    Peter Plejdrup Poulsen
  12:30 Frokost
  13:30 Nedsivningstilladelser
    - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
  - Lovgivning på området
  - Eksempler på krav og udfordringer.
    Nikolaj Kruse Christensen
  14:45 Kaffe og kage pause
  15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
    - Hvor godt renser det?
    Jes Vollertsen
  15:45 Øvelser med LAR-toget
    - Principper i hht. tagvand og regnvand
    Peter Bassø Duus
  16:45 Afrunding og evaluering
    Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.