Jes Vollertsen

Jes’ forskning er rettet mod at løse virkelighedens problemer.

Jes Vollertsen er professor i miljøteknologi ved Aalborg Universitet. Han modtog sin ph.d. fra samme institution, hvor han også arbejdede som assistant- og associate professor. Inden sin akademiske karriere var Jes ansat i den offentlige såvel som private sektor, hvor han beskæftigede sig med byspildevand.

Jes’ forskningsmæssige baggrund er biologiske og kemiske processer samt forureningskilder i byspildevand, med fokus på kloaksystemer og systemer til regnvandshåndtering. Formålet er at udvikle grundlæggende viden med henblik på at løse problemer i den virkelige verden og at bringe denne viden i spil i fuld skala.

I det meste af sin karriere har Jes arbejdet med biologiske, kemiske og fysiske processer i kloaksystemer. Han har adresseret emner lige fra fysiske processer såsom kloakventilation over kemiske processer såsom sulfildudfældning til biologiske processer såsom dannelse af ildelugtende forbindelser og deres skæbne.

Jes’ arbejde med regnvandssystemer er centreret omkring lavteknologiske systemer, der kan afbøde de negative effekter af regnafstrømning, samt hvordan forureningskilder tilbageholdes og nedbrydes i sådanne systemer. Jes har desuden arbejdet indgående med mikroplast med særligt fokus på analytiske metoder til kvantificering af mikroplast i alle naturlige miljøer.

Det er Jes’ mål at bidrage til pålidelige, hurtige og økonomisk tilgængelige systemer til kvantificering af mikroplast i miljøet. Han søger ydermere at kvantificere transport, forekomst og skæbnen for mikroplast i miljøet såvel som processerne bag teknologier, der kan afhjælpe problemet med mikroplast.

Professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

Miljøingeniør, ph.d. og professor i miljøteknologi

LinkedIn-profil

 

Mød Jes her

Myndighedsbehandling om nedsivning og LAR

Kursussted: Ferskvandscentret

03-10-2024

Er du i tvivl om hvordan du håndterer myndighedsbehandlingen angående nedsivning og LAR løsninger? Så er dette kursus for dig.

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc.

Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Kursusprogram
3. oktober 2024
08:30 Ankomst og morgenbuffet
09:00 Velkomst og gensidig præsentation
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
09:30 Regn, servicemål, miljømål og grønne byer
  - Hvad kan LAR?
- Eksempler på LAR
  Peter Bassø Duus
10:30 LAR i lokalplanen
  Lars Hede Hansen
11:30 Pause
11:45 LAR som hydraulisk element i vandbalance
  - Hvordan regner vi på LAR?
- Regneøvelser
  Peter Plejdrup Poulsen
12:30 Frokost
13:30 Nedsivningstilladelser
  - Hvad skal vi være opmærksomme på når vi giver tilladelser
- Lovgivning på området
- Eksempler på krav og udfordringer.
  Nikolaj Kruse Christensen
14:45 Kaffe og kage pause
15:00 Muld og filtermuld – hvor godt renser det?
  - Hvor godt renser det?
  Jes Vollertsen
15:45 Øvelser med LAR-toget
  - Principper i hht. tagvand og regnvand
  Peter Bassø Duus
16:45 Afrunding og evaluering
  Peter Bassø Duus og Annette Vesterager
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune • Chefrådgiver Peter Bassø Duus, WSP Danmark A/S • Biolog Lars Hede Hansen, Vejle Kommune • Projektleder Peter Plejdrup Poulsen, WSP Danmark A/S • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.