Johan Galster

Kemiingeniør med 20 års erfaring som miljømedarbejder.

Johan Galster har en baggrund som kemiingeniør.

Han har tidligere arbejdet på Teknologisk Institut og også været selvstændig rådgiver. Igennem de seneste 20 år har han haft sin daglige gang som miljømedarbejder i Københavns Kommune, hvor han er specialist inden for

  • tilsyn og miljøgodkendelser
  • risikovirksomheder
  • kemirådgivning og substitution


På Ferskvandscentrets kurser deler Johan ud af sine mange guldkorn inden for miljøområdet.

Johan Galster

Miljømedarbejder ved Københavns Kommune
Kemiingeniør

Mød Johan her

Risikosamarbejde

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der risiko for, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

Vi stiller skarpt på risikobekendtgørelsen og myndighedernes opgaver i samspillet med risikovirksomhederne, så du kender dine opgaver i forhold til at forebygge og begrænse uheld.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Og du har mulighed for at bidrage aktivt med dine erfaringer og spørgsmål.

Du får et grundlæggende kendskab til risikoarbejdet med emner som:

- Lovgivningen og vejledninger
- Metoder, som eksperter anvender til beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg, herunder Power-to-X
- Miljømyndighedens og arbejdstilsynets opgaver og roller
- Politiets og beredskabets arbejde
- Lokalplanlægning og miljøvurdering
- Risikotilsyn

Deltagerne i kurset er normalt fra miljømyndigheden, beredskab, politi, rådgivere og risikovirksomhederne. En del af kurset er derfor opdelt i to spor: ét for beredskab/politi og ét for miljømedarbejdere (eksterne deltagere kan vælge frit).

Kurset giver et bredt grundlæggende kendskab til risikoarbejdet, som giver grobund for at arbejde videre og dygtiggøre dig i dit daglige arbejde.

Vil du være klogere på, hvordan samarbejdet mellem myndighederne kan koordineres, så det fungerer bedst muligt – også når uheldet er ude? Så er dette kurset for dig!

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
4. september 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Johan Galster
09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
  Johan Galster
10:00 Risikobekendtgørelsen
  -Lovgrundlag og vejledninger
  Ole Kristensen
10:30 Pause
10:45 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
  -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
  Ole Kristensen
11:30 Gruppearbejde - samarbejde og roller
  - Kort introduktion til virksomhed i gennemgående case
  Johan Galster og Ole Kristensen
12:15 Frokost
13:00 Metoder til risikovurdering
  -Identifikation af potentielle uheld
-Konsekvenser og sandsynligheder
  Nijs Jan Duijm
14:00 Gruppearbejde - Fareidentifikation
  Johan Galster og Nijs Jan Duijm
14:40 Pause kaffe og kage
15:00 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder
  Kasper Hvidegaard Søby
15:45 Pause
16:00 Spor 2: Metoder til risikovurdering
  - krav til risikoanalyser
- kriterier for risikoaccept
  Nijs Jan Duijm
16:00 Fra kl. 16.00 til kl. 17.30 er der to spor
  Spor 1 for beredskab og politi
Spor 2 for miljømedarbejdere
Eksterne deltagere kan vælge frit
  Johan Galster, Nijs Jan Duijm, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
16:00 Spor 1: Politi og Beredskab
  Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
  Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
17:30 Gruppearbejde - Fareidentifikatiom og risikovurdering
  - Forberedelse af opsamling på dagen
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
18:45 Middag
20:00 Øl, vand og socialt samvær i dråben
5. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  Johan Galster
08:15 Beredskabets arbejde
  - § 11 og Beredskabsplaner
  Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
09:15 Gruppearbejde - uheld på virksomheden
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
10:15 Pause
10:30 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer
  Johan Galster
11:00 Gruppearbejde - planarbejde og miljøvurdering
  Johan Galster
11:45 Frokost og besøg i Aqua
13:00 Uheld sker faktisk og for tit
  - Læring fra konkrete uheld
  Johan Galster
14:00 Pause med kaffe og kage
14:15 Risikotilsyn
  - Planlægning og forberedelse
- Gennemførelse
- Opfølgning
  Johan Galster
15:00 Gruppearbejde - Risikotilsyn
  - Hvad skal tilsynet indeholde?
- Fremlæggelse
  Johan Galster, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
  Gitte Moestrup og Johan Galster
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Kasper Hvidegaard Søby, Arbejdstilsynet

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.