Kim Pless-Schmidt

Passioneret smådyrsekspert

Kim er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale inden for smådyr og genopretning af vandløb.

Tidligere har Kim været ansat ved Miljøstyrelsen, hvor han arbejdede med Vandplan 3 høring samt oparbejdning af smådyrsprøver fra vandløb og søer.

Nu arbejder Kim sammen med sin kæreste Line i firmaet AkvaKim I/S, som tilbyder undersøgelser af smådyrsfaunaen i vandløb, søer, damme samt havet. Herudover har Kim også været ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor han har undervist i limnologi (ferskvandsbiologi) samt undervist på de akvatiske kurser på Aarhus Universitet.

Udover det arbejdsmæssige har Kim været med til at opdage flere nye ferskvandsarter for Danmark samt bidrage til den taksonomiske viden omkring smådyr i Danmark. Han er drevet af nysgerrighed, en brændende passion samt fascinationen af smådyr i vand. 

Kims undervisning fokuserer på nærhed, forståelse og humor. Du vil derfor opleve, at kurserne med Kim som underviser er fyldt med passion, kæk humor, og hvor du har tid til at få stillet dine spørgsmål omkring smådyr. Kim arbejder med dynamisk undervisning, hvor relationen til og samspillet med deltagerne er i fokus.

Kim Pless-Schmidt

Ferskvandsbiolog

Selvstændig biolog og smådyrsspecialist hos AkvaKim I/S

LinkedIn-profil

Mød Kim her

 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-05-2024

  Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.  Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.  På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.  Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.  Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.  For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur.  Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.

  Kursusprogram
  7. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
    Kim Pless-Schmidt
  10:30 Laboratoriearbejde I
    - Dyrenes kendetegn
  - Sortering i dyregrupper
    Kim Pless-Schmidt
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde II
    - Sortering i dyregrupper
  - Artsbestemmelse
    Kim Pless-Schmidt
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Laboratoriearbejde III
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Kim Pless-Schmidt
  16:30 Kaffe og evaluering
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2024

  En fortsættelse af vores kursus om smådyrsbestemmelser i vandløb, til vurdering af vandløbets miljøtilstand, effekten af vandløbsrestaureringsprojekter eller indledende undersøgelse af en mulig forurening.
  Det har været et ønske fra flere af vores deltagere på kurset ” Biologisk feltbedømmelse af vandløb”, at der laves en opfølgning, hvor der bliver mulighed for at gå yderligere i dybden med de væsentligste faunagrupper.

  På kurset ser vi på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks og går i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

  Et rigtigt nørdekursus til de vandløbsinteresserede, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks.
  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

  Det forventes at kursister har kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, samt i vidt muligt omfang medbringer eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur, samt evt. dyr man er i tvivl om.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2024

  Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.  Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.  På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.  Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.  Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.  For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur.  Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.

  Kursusprogram
  15. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
    Kim Pless-Schmidt
  10:30 Laboratoriearbejde I
    - Dyrenes kendetegn
  - Sortering i dyregrupper
    Kim Pless-Schmidt
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde II
    - Sortering i dyregrupper
  - Artsbestemmelse
    Kim Pless-Schmidt
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Laboratoriearbejde III
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Kim Pless-Schmidt
  16:30 Kaffe og evaluering
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.