Kim Pless-Schmidt

Passioneret smådyrsekspert

Kim er uddannet biolog fra Aarhus Universitet med speciale inden for smådyr og genopretning af vandløb.

Tidligere har Kim været ansat ved Miljøstyrelsen, hvor han arbejdede med Vandplan 3 høring samt oparbejdning af smådyrsprøver fra vandløb og søer.

Nu arbejder Kim sammen med sin kæreste Line i firmaet AkvaKim I/S, som tilbyder undersøgelser af smådyrsfaunaen i vandløb, søer, damme samt havet. Herudover har Kim også været ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor han har undervist i limnologi (ferskvandsbiologi) samt undervist på de akvatiske kurser på Aarhus Universitet.

Udover det arbejdsmæssige har Kim været med til at opdage flere nye ferskvandsarter for Danmark samt bidrage til den taksonomiske viden omkring smådyr i Danmark. Han er drevet af nysgerrighed, en brændende passion samt fascinationen af smådyr i vand. 

Kims undervisning fokuserer på nærhed, forståelse og humor. Du vil derfor opleve, at kurserne med Kim som underviser er fyldt med passion, kæk humor, og hvor du har tid til at få stillet dine spørgsmål omkring smådyr. Kim arbejder med dynamisk undervisning, hvor relationen til og samspillet med deltagerne er i fokus.

Kim Pless-Schmidt

Ferskvandsbiolog

Selvstændig biolog og smådyrsspecialist hos AkvaKim I/S

LinkedIn-profil

Mød Kim her

Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

Kursussted: Ferskvandscentret

26-11-2024

Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur. Det er dog muligt at låne en stereolup, hvis man ikke selv kan skaffe en.Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.
Kursusprogram
26. november 2024
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
  Kim Pless-Schmidt
10:30 Laboratoriearbejde I
  - Dyrenes kendetegn
- Sortering i dyregrupper
  Kim Pless-Schmidt
12:00 Frokost
13:00 Laboratoriearbejde II
  - Sortering i dyregrupper
- Artsbestemmelse
  Kim Pless-Schmidt
15:00 Kaffe og kage
15:30 Laboratoriearbejde III
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Kim Pless-Schmidt
16:30 Kaffe og evaluering
  Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.