Lasse Baaner

Lasse Baaner er skov- og landskabsingeniør samt jurist og arbejder som lektor ved Københavns Universitet, når han ikke underviser på Ferskvandscentret.

Lasse Baaner har en stor indsigt i den praktiske naturforvaltning i Danmark og har en god kontakt til både organisationer, kommuner, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen omkring erfaringsudveksling, faglig sparring, forskningsprojekter og undervisning.

På universitetet underviser han i traditionelle miljøretlige emner som fysisk planlægning, naturbeskyttelse, skovlovgivning og vandforvaltning – men også privatretlige spørgsmål som hævdsreglerne, servitutter og vejrettigheder.

Lasse underviser også på en række specialiseringskurser i bl.a. vandløbsforvaltning, administration af naturbeskyttelseslovens § 3 og offentlighedens adgang til naturen.

Vores kursister er glade for Lasses undervisning, der har et højt fagligt niveau og retter sig direkte mod det praktiske arbejde i naturforvaltningen og dagligdagen i en kommune, ved en rådgivningsvirksomhed eller en styrelse.  

På Ferskvandscentret underviser Lasse i et endagskursus vedrørende adgangsreglerne til naturen, der er – med hans egne ord:

– Noget af det mest underholdende, uklare og komplekse jura, vi har i den danske naturlovgivning!

Lasse Baaner

Lasse Baaner

Skov- og landskabsingeniør samt jurist

Lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i miljøret. 

LinkedIn-profil

Mød Lasse her

 • Offentlighedens adgang til naturen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-05-2024

  Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

  Kursusprogram
  6. maj 2024
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
    - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
  - Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
    Lasse Baaner
  09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
    - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
  - Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
  - Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
    Lasse Baaner
  10:30 Kort pause
  10:45 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
    - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
  - Sagseksempler
    Lasse Baaner
  12:00 Frokost
  13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
    - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
  - Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  - Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
  - Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
    Lasse Baaner
  14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
    - Sager vedr. §26 a
  - Sager vedr. §§ 22 - 26
    Lasse Baaner
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
    - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
    Lasse Baaner
  16:15 Evaluering
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.