Lasse Baaner

Lasse Baaner er skov- og landskabsingeniør samt jurist og arbejder som lektor ved Københavns Universitet, når han ikke underviser på Ferskvandscentret.

Lasse Baaner har en stor indsigt i den praktiske naturforvaltning i Danmark og har en god kontakt til både organisationer, kommuner, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen omkring erfaringsudveksling, faglig sparring, forskningsprojekter og undervisning.

På universitetet underviser han i traditionelle miljøretlige emner som fysisk planlægning, naturbeskyttelse, skovlovgivning og vandforvaltning – men også privatretlige spørgsmål som hævdsreglerne, servitutter og vejrettigheder.

Lasse underviser også på en række specialiseringskurser i bl.a. vandløbsforvaltning, administration af naturbeskyttelseslovens § 3 og offentlighedens adgang til naturen.

Vores kursister er glade for Lasses undervisning, der har et højt fagligt niveau og retter sig direkte mod det praktiske arbejde i naturforvaltningen og dagligdagen i en kommune, ved en rådgivningsvirksomhed eller en styrelse.  

På Ferskvandscentret underviser Lasse i et endagskursus vedrørende adgangsreglerne til naturen, der er – med hans egne ord:

– Noget af det mest underholdende, uklare og komplekse jura, vi har i den danske naturlovgivning!

Lasse Baaner

Lasse Baaner

Skov- og landskabsingeniør samt jurist

Lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i miljøret. 

LinkedIn-profil

Mød Lasse her