Majbritt Hye

Dynamisk og dialogbaseret undervisning

Majbritt er uddannet eksportingeniør på maskinlinjen fra Ingeniørhøjskolen i Horsens. Hun arbejder i dag hos MJK Automation ApS, primært indenfor analyse og overvågning af spildevand, drikkevand, overfladevand, havvand samt grundvand.

Allerede under uddannelsen valgte Majbritt at arbejde med målinger. De første seks år på arbejdsmarkedet gav erfaringer med målinger inden for procesindustrien og ikke mindst fødevareindustrien hos Kamstrup Process. Derefter besluttede hun, at hun fremover kun ville arbejde med vand, hvilket hun stadig gør.

Majbritts fagområde dækker bl.a.:

  • Flowmåling via forskellige teknologier
  • Overvågning af miljøparametre i søer, åer og kystnære områder
  • Bølgehøjde og hastighedsmåling
  • Vandføringsmåling
  • pH- og redox-målinger
  • Iltmåling
  • Niveaumåling
  • Dronebåde

Herudover arbejder Majbritt med flere typer af målinger, som forekommer i forbindelse med klimaprojekter og forskningsprojekter både i Danmark og udlandet. 

Majbritt lægger i undervisningen vægt på dynamik og dialog. Hun sætter pris på inddragelse og tager gerne udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og eksempler.

Majbritt Hye

Eksportingeniør, maskinlinjen
Sales Engineer hos MJK Automation ApS

LinkedIn-profil

Mød Majbritt her