Marie Ambye-Jensen

Undervisning baseret på dialog, levende formidling og praktiske eksempler.

Marie er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S. Her hjælper hun virksomheder og kommuner inden for industrimiljøfaget. Marie har tidligere arbejdet som kommunal miljømyndighed og har stort kendskab til mange forskellige brancher.

Maries arbejdsområder er især beregninger, regulering og vurdering indenfor luftforurening (inkl. OML) men hun har en generelt stor ekspertise inden for miljøjura og tung industri. Hun er projektleder inden for miljøvurderinger, miljøgodkendelser m.m., men bistår i høj grad også som faglig ekspert ifm. udvidelse og vurdering af industrielle processer eller f.eks. ved byplanlægning.

I undervisningen lægger Marie vægt på dialogpræget og levende formidling med praktiske eksempler fra den virkelige verden.

Marie Ambye-Jensen

Civilingeniør
Seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S

LinkedIn profil

 

Mød Marie her

 • Luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
  09:20 Introduktion til luftforurening
    - Lovgivning og virksomhedstyper
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  09:40 Begreber og definitioner Bekendtgørelser og vejledninger
    - Fyringsanlæg
  - VOC
  - Lugt
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  12:30 Frokost
  13:30 OML-beregning - fiktiv case
    - Eksempel på OML-beregning
  - Tolkning af OML-resultater
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
    - Effekter (OML)
  - Opmærksomhedspunkter og muligheder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:00 Diffuse emissioner
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:15 Luftrensningsmetoder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:30 Tips til miljømyndigheden
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, OK a.m.b.a.

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Beregning af luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-11-2023

  Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biogasanlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg? Her får du en grundig introduktion til beregning af luftforurening, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.
  Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?
  Konkret kigger vi på klargøring af data for fyringsanlæg, massestrømsberegninger af VOC/TOC, omregning til lugt og deposition af kvælstof f.eks. fra biogasanlæg.
  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  23. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
    - Hvor skaffer man input?
    Marie Ambye-Jensen
  10:45 Pause
  11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
    Marie Ambye-Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
    Marie Ambye-Jensen
  14:00 Lugt
    - omregning
  - hvornår bruges hvad?
  - biogasanlæg
    Marie Ambye-Jensen
  14:40 Pause med kaffe, te og kage
  15:00 Deposition
    - begreber, ruhedsfaktorer mm.
  - biogasanlæg
    Marie Ambye-Jensen
  15:30 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
    Marie Ambye-Jensen
  16:15 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Medbring gerne egne problemstillinger
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.