Marie Ambye-Jensen

Undervisning baseret på dialog, levende formidling og praktiske eksempler.

Marie er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S. Her hjælper hun virksomheder og kommuner inden for industrimiljøfaget. Marie har tidligere arbejdet som kommunal miljømyndighed og har stort kendskab til mange forskellige brancher.

Maries arbejdsområder er især beregninger, regulering og vurdering indenfor luftforurening (inkl. OML) men hun har en generelt stor ekspertise inden for miljøjura og tung industri. Hun er projektleder inden for miljøvurderinger, miljøgodkendelser m.m., men bistår i høj grad også som faglig ekspert ifm. udvidelse og vurdering af industrielle processer eller f.eks. ved byplanlægning.

I undervisningen lægger Marie vægt på dialogpræget og levende formidling med praktiske eksempler fra den virkelige verden.

Marie Ambye-Jensen

Civilingeniør
Seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S

LinkedIn profil

 

Mød Marie her

Luftforurening

Kursussted: Ferskvandscentret

11-09-2024

Luftforurening kan have store konsekvenser for menneskers helbred og for miljøet. Viden om regulering af luftforurening fra virksomheder er afgørende, så du kan træffe de rigtige beslutninger i sagsbehandlingen.

På vores kursus i luftforurening får du en grundig basisviden om luftforurening fra virksomheder, så du kan vurdere, hvornår der er behov for regulering af emission eller immission fra virksomheden.

Du lærer om reglerne, begreber og definitioner i bekendtgørelser og vejledninger, så du kan forstå og forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med. Herudover får du viden om emissionsmålinger og teknikker til begrænsning af luftforurening.

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

Du får indsigt i emner som:

- Lovgivning og virksomhedstyper
- Begreber og definitioner
- Organiske opløsningsmidler (VOC)
- Fyringsanlæg
- Lugt
- Deposition
- Spredningsfaktor og OML Multi
- Tolkning af OML-resultater
- Diffuse emissioner
- Emissionsmålinger
- Luftrensningsmetoder.

Med dette kursus er du klædt på til at klare den daglige sagsbehandling på luftforureningsområdet.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Har du allerede den grundlæggende viden, og vil du gerne kunne udføre eller kontrollere luftspredningsberegninger, så henviser vi til vores kursus: Beregning af luftforurening.
Kursusprogram
11. september 2024
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
09:20 Introduktion til luftforurening
  - Lovgivning og virksomhedstyper
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
09:40 Begreber og definitioner Bekendtgørelser og vejledninger
  - Fyringsanlæg
- VOC
- Lugt
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
12:30 Frokost
13:30 OML-beregning - fiktiv case
  - Eksempel på OML-beregning
- Tolkning af OML-resultater
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
  - Effekter (OML)
- Opmærksomhedspunkter og muligheder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
15:00 Diffuse emissioner
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
15:30 Pause med kaffe, te og kage
15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:15 Luftrensningsmetoder
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:30 Tips til miljømyndigheden
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstgaard, OK a.m.b.a.

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Beregning af luftforurening

Kursussted: Ferskvandscentret

07-11-2024

Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biogasanlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg?

På vores kursus i beregning af luftforurening får du en grundig introduktion til beregning af luftemissioner fra virksomheder, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?

Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

Konkret kigger vi på:

- Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
- Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger af VOC/TOC
- Lugt f.eks. fra biogasanlæg.

Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

Med dette kursus bliver du klædt på til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).

Har du brug for en grundlæggende viden om luftforurening? Så henviser vi til vores kursus: Luftforurening
Kursusprogram
7. november 2024
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
  - Hvor skaffer man input?
  Marie Ambye-Jensen
10:45 Pause
11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
  Marie Ambye-Jensen
12:00 Frokost
13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
  Marie Ambye-Jensen
14:00 Pause
14:10 Fortsat
15:00 Pause med kaffe, te og kage
15:15 Lugt - klargøring af data og forståelse af begreber
  - Biogasanlæg
  Marie Ambye-Jensen
15:45 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
  Marie Ambye-Jensen
16:30 Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Medbring gerne egne problemstillinger
  Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
Undervisere

Kursusledelse

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Undervisere

• Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.