Marie Ambye-Jensen

Undervisning baseret på dialog, levende formidling og praktiske eksempler.

Marie er uddannet civilingeniør og arbejder i dag som seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S. Her hjælper hun virksomheder og kommuner inden for industrimiljøfaget. Marie har tidligere arbejdet som kommunal miljømyndighed og har stort kendskab til mange forskellige brancher.

Maries arbejdsområder er især beregninger, regulering og vurdering indenfor luftforurening (inkl. OML) men hun har en generelt stor ekspertise inden for miljøjura og tung industri. Hun er projektleder inden for miljøvurderinger, miljøgodkendelser m.m., men bistår i høj grad også som faglig ekspert ifm. udvidelse og vurdering af industrielle processer eller f.eks. ved byplanlægning.

I undervisningen lægger Marie vægt på dialogpræget og levende formidling med praktiske eksempler fra den virkelige verden.

Marie Ambye-Jensen

Civilingeniør
Seniorrådgiver hos Sweco Danmark A/S

LinkedIn profil

 

Mød Marie her

 • Luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
  09:20 Introduktion til luftforurening
    Lovgivning og virksomhedstyper
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  09:40 Begreber og definitioner
    Bekendtgørelser og vejledninger
  Fyringsanlæg
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  10:30 Pause
  10:40 Brug af:
    - VOC
  - Lugt
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  12:30 Frokost
  13:30 OML-beregning - fiktiv case
    - Eksempel på OML-beregning
  - Tolkning af OML-resultater
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
    Effekter (OML)
  Opmærksomhedspunkter og muligheder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:00 Diffuse emissioner
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:15 Luftrensningsmetoder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:30 Tips til miljømyndigheden
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, OK a.m.b.a. • Kasper Præstgaard

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.