Michael Schytz Poulsen

Specialist i slam, gas og energiudnyttelse

Michael er uddannet maskiningeniør fra Århus Ingeniørhøjskole i 2005. Han arbejder ved Krüger A/S som maskinel fagleder inden for slam, gas og energiudnyttelse. 

Michael har været ansat ved Krüger siden 2011 som bygherrerådgiver på de fleste opgaver inden for hegnet af renseanlægget. Han har primært beskæftiget sig med opgaver forbundet med slam, gas og energiudnyttelse og har dermed stor erfaring inden for disse områder.

Siden 2016 har Michael derudover været tilknyttet Ferskvandscentret som underviser på kurset Rådnetanke – proces og anlæg.

”Undervisningen er en god måde at møde nye mennesker og høre om forskellige problemstillinger, der opleves ude hos forsyningerne”, udtaler Michael.

Michael Schytz Poulsen

Maskiningeniør
Maskinel fagleder hos Krüger A/S

LinkedIn-profil

Mød Michael her

 • Rådnetanke – proces og anlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-09-2024 til 19-09-2024

  Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

  Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

  Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

  Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

  Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

  (Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
  Kursusprogram
  17. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst og præsentation
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
    Lisa Hahn Nielsen
  12:15 Frokost
  13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
    Teori og praktiske løsninger
    Michael Schytz Poulsen
  15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
  15:45 Drift - håndtering af udfordringer
    Anna Katrine Vangsgaard
  17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
    Aviaja Hansen
  18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  19:00 Middag
  20:00 Øl/vand i Dråben
  18. september 2024
  08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
    Inkl. rejektvandsbehandling.
    Anna Katrine Vangsgaard
  09:45 Pause
  10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
    Grundlæggende.
    Lisa Hahn Nielsen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
    Ivan Boeskov
  15:15 Kaffepause
  15:30 Tømning af rådnetank
    Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
    Mogens Tastesen
  16:45 Metantab fra biogasanlæg
    Lovgivning og teknik
    Lars Dalum Nielsen
  17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
    Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  20:00 Øl/vand i Dråben
  19. september 2024
  08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
    Michael Schytz Poulsen
  08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
    Teori og praktiske eksempler.
    Peter Nygaard
  10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
    Teori og praktiske løsninger.
    Michael Schytz Poulsen
  12:00 Frokost
  13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
    Regler og sikkerhed i praksis.
    Lars Dalum Nielsen
  15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
  15:20 Evaluering
    Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Driftsansvarlige Mogens Tastesen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.