Michael Schytz Poulsen

Specialist i slam, gas og energiudnyttelse

Michael er uddannet maskiningeniør fra Århus Ingeniørhøjskole i 2005. Han arbejder ved Krüger A/S som maskinel fagleder inden for slam, gas og energiudnyttelse. 

Michael har været ansat ved Krüger siden 2011 som bygherrerådgiver på de fleste opgaver inden for hegnet af renseanlægget. Han har primært beskæftiget sig med opgaver forbundet med slam, gas og energiudnyttelse og har dermed stor erfaring inden for disse områder.

Siden 2016 har Michael derudover været tilknyttet Ferskvandscentret som underviser på kurset Rådnetanke – proces og anlæg.

”Undervisningen er en god måde at møde nye mennesker og høre om forskellige problemstillinger, der opleves ude hos forsyningerne”, udtaler Michael.

Michael Schytz Poulsen

Maskiningeniør
Maskinel fagleder hos Krüger A/S

LinkedIn-profil

Mød Michael her

Rådnetanke – proces og anlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Arbejder du med rådnetanke, og mangler du en grundlæggende viden om driften af en rådnetank? Så er her kurset for dig.

Vi giver dig en procesteknisk forståelse af systemet, og viden om den optimale indretning af systemet, både i forhold til funktion og sikkerhed.

Yderligere giver vi dig brugbar viden om proceskontrol, udnyttelse af biogassen på gasmotorer, forøgelse af energiproduktionen samt afvanding af slam efter udrådning og et praktisk eksempel på tømning af rådnetanken.

Vi besøger Silkeborg Forsyning, gennemgår deres installationer og deler erfaringer.

Dette kursus afholdes typisk en gang om året.

(Kurset erstatter det tidligere kursus: Rådnetanke I - II)
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
09:45 Grundlæggende processer i rådnetanke
  Lisa Hahn Nielsen
12:15 Frokost
13:15 Indretning af anlæg (slam-delen)
  Teori og praktiske løsninger
  Michael Schytz Poulsen
15:15 Kaffepause - mulighed for besøg i AQUA
15:45 Drift - håndtering af udfordringer
  Anna Katrine Vangsgaard
17:00 Drift - overvågning af udrådningsproces
  Aviaja Hansen
18:30 Opsamling på dag 1 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
18. september 2024
08:00 Drift - forøgelse af energiproduktion
  Inkl. rejektvandsbehandling.
  Anna Katrine Vangsgaard
09:45 Pause
10:00 Massebalance for rådnetankanlæg
  Grundlæggende.
  Lisa Hahn Nielsen
11:45 Frokost
12:45 Ekskursion til Søholt Renseanlæg - rådnetank
  Ivan Boeskov
15:15 Kaffepause
15:30 Tømning af rådnetank
  Praktisk eksempel fra et renseanlæg.
  Mogens Tastensen
16:45 Metantab fra biogasanlæg
  Lovgivning og teknik
  Lars Dalum Nielsen
17:45 Status på alternativ slambehandling i DK
  Lars Dalum Nielsen
19:00 Middag
20:00 Øl/vand i Dråben
19. september 2024
08:00 Opsamling på dag 2 - quiz
  Michael Schytz Poulsen
08:30 Polymeroptimering på udrådnet slam
  Teori og praktiske eksempler.
  Peter Nygaard
10:15 Indretning af anlæg (biogas-delen)
  Teori og praktiske løsninger.
  Michael Schytz Poulsen
12:00 Frokost
13:00 Sikkert arbejdsmiljø i EX områder
  Regler og sikkerhed i praksis.
  Lars Dalum Nielsen
15:00 Opsamling på dag 3 - quiz + kaffe/kage
15:20 Evaluering
  Michael Schytz Poulsen og Sussi Kobberø
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S

Undervisere

• Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Michael Schytz Poulsen, Krüger A/S • Mogens Tastensen, Arwos • Projektingeniør Anna Katrine Vangsgaard, EnviDan A/S

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.