Ole Mark

Ole har omfattende teoretisk og praktisk viden om bl.a. spildevand og oversvømmelser

Ole har erfaring med håndtering af spildevand og oversvømmelser fra mange projekter i Danmark og rundt omkring i verden. På modelsiden har han bl.a. tidligere siddet og programmeret i beregningsdelene af MIKE URBAN og MIKE FLOOD. I dag arbejder han hovedsageligt med rådgivning og især med: 

  • Reduktion af overløb enten ved brug af styring eller rensning 
  • Klimatilpasning og reduktion af oversvømmelser
  • Innovation og digitale løsninger til at forbedre planlægning og drift af afløbssystemer

Ole har gennem mange år undervist studerende på DTU og Syddansk Universitet i både analyser af afløbssystemer og modellering af dem. 

Oles motivation for at undervise ligger især i samspillet mellem deltagernes problemstillinger og undervisningserfaring, hvor der både er konkret erfaringsudveksling og muligheder for at se nye løsninger.

Ole Mark

Innovationschef hos Krüger A/S
Civilingeniør, ph.d. og dr. techn.

LinkedIn-profil

Mød Ole her

Hvordan implementerer man klimatilpasning i spildevandsplanen?

Kursussted: Ferskvandscentret

26-09-2024

Er du i din kommune udfordret med oversvømmelser og ønsker du at implementere klimatilpasning i jeres spildevandsplan? Så er dette kursus for dig.

Her bliver du opdateret på lovgivningen og hvordan du kan håndtere klimatilpasning i praksis.

Der kommer nye vinkler og nye løsninger, men også hele tiden nye udfordringer. Så kom og vær med til en dag, hvor fokus både er på at finde løsninger på konkrete problemer og på at det er OK, at gode løsninger tager tid.
Kursusprogram
26. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:20 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Ole Mark
09:45 Klimaændringer i Danmark - Hvad forventer vi?
  - Hvilke scenarier er der og hvordan er de fremkommet?
- Hvilke effekter er de vigtigste?
- Hvordan finder du den relevante information?
- Klimaatlas, SVK, inkl. valg af scenarie til formålet
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
10:15 Love og regler mht. klimatilpasning i Danmark
  - Indflyvning til klimatilpasning i Danmark - et historisk perspektiv
- Serviceniveaubekendtgørelse
- Spildevandskomiteens skrifter (27, 28, 29, 30, 31)
- Lovgivning om finasiering af klimatilpasningInkl. skrift 31
  Birgit Paludan
11:15 Pause
11:30 Beregninger af effekter af klimaændringer
  - Valg af input (regn, vandstand m.m.)
- Valg af modelniveau
- Analyse af hele vandets kredsløb for klimaændringer (Klimakogebogen)
  Ole Mark
12:00 Bestemmelse af klimatilpasningstiltag
  - Principper for opgørelse af skader fra f.eks. oversvømmelser og hvordan de kan bruges til at bestemme egnede klimatilpasningstiltag vha cost-benefit analyser
  Karsten Arnbjerg-Nielsen
12:30 Frokost
13:30 Klimatilpasning i praksis
  - Oplæg til diskussion af serviceniveaubekendtgørelsen baseret på "Eksempel 1 i vejledningen til serviceniveaubekendtgørelsen
  Birgit Paludan
14:30 Kaffe og kage pause
15:00 Klimatilpasning i praksis
  - Fælles diskussion af udfordringer hos kursusdeltagerne og erfaringsudveksling
  Birgit Paludan, Karsten Arnbjerg-Nielsen og Ole Mark
16:15 Evaluering
  Ole Mark og Annette Vesterager
16:30 Kurset er slut
  Annette Vesterager og Ole Mark
Undervisere

Kursusledelse

• Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, Rambøll A/S • Innovationschef Ole Mark, Krüger A/S • Afdelingsleder Birgit Paludan • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.