Peter Tychsen

Ekspert i spildevandsrensning

Peter er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og er i dag ejer af virksomheden Lobster, som yder specialistrådgivning indenfor alt, hvad der omhandler spildevandsrensning og ellers er afledt af dette.

Peter har arbejdet indenfor området i mere end 25 år – både nationalt og internationalt.

I dag arbejder Peter sammen med stort set alle i branchen, enten direkte for forsyninger og spildevandsproducerende virksomheder samt industrier og/eller som ekstern specialist for branchens større rådgivere.

Peter Tychsen

Civilingeniør
Ejer af virksomheden Lobster

LinkedIn-profil

 

Mød Peter her

 • Klimaaftryk fra renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-04-2024 til 10-04-2024

  Beskæftiger du dig med renseanlæg, udledning og indrapportering af klimagasser? Så er kurset "Klimaaftryk fra renseanlæg" et kursus for dig. På kurset får du viden om, hvordan et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen. Kurset rummer også emner som rammer for beregninger, emissionsfaktorer,
  CO2- og lattergas afgifter, parismodellen, scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol, bæredygtig udbud og anlægsfase. Der er også indlæg om hvordan ovenstående udfordringer håndteres hos andre.
  Kursusprogram
  9. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
  10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
    - Kahoot øvelse - Del 1
    Anita Rye Ottosen
  11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
    - Emissionsfaktorer og datapræsentation
    Maria Faragó
  14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
    Thomas Sørensen
  15:30 Kaffe og kagebord
  16:00 Fællesøvelse
    - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
    Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
  17:30 Afrunding af dagen
    - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
    Anita Rye Ottosen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  10. april 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Lattergas og metan
    - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
    Peter Tychsen
  09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
    Charlotte Scheutz
  11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
    Jacob Kragh Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
  14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
    - Case REWATER
    Morten Rebsdorf
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 16-05-2024

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

  Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

  Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
  Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Peter Tychsen
  10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
    Peter Tychsen
  11:00 Mikrobiologi
    - Muligheder for optimering
    Aviaja Hansen
  12:30 Frokost
  13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
    - MBBR og IFAS
    Aviaja Hansen
  14:30 Opsamling på biofilm processerne
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe og kage
  16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
    Ib Pedersen
  17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
    - MBR og kontaktstabilisering
    Peter Tychsen
  18:30 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
    - Aerob granulært slam, anammox
    Mads Kjærgaard
  10:00 Beluftning og biologiske processer
    Peter Tychsen
  11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
    Peter Tychsen
  12:00 Frokost
  13:00 Nøgletal og beregningsformler
    Peter Tychsen
  13:30 Opgaveregning
  15:00 Kaffe og kage i dråben
  15:30 Slambehandling
    Peter Tychsen
  16:30 Pause
  16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
    - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
    Flemming B Møller
  18:00 Energiproduktion på renseanlæg
    Peter Tychsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  16. maj 2024
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Peter Tychsen
  08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
    Peter Andreasen
  10:30 Kort pause
  10:35 Fosfor genvinding
    - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
    Anita Rye Ottosen
  12:00 Frokost
  13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
    Bertel Ifversen
  14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
    Peter Tychsen
  15:00 Hvad byder fremtiden på?
    Peter Tychsen
  15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Tychsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Teamleder Ib Pedersen, VandCenter Syd • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.