Peter Tychsen

Ekspert i spildevandsrensning

Peter er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet og er i dag ejer af virksomheden Lobster, som yder specialistrådgivning indenfor alt, hvad der omhandler spildevandsrensning og ellers er afledt af dette.

Peter har arbejdet indenfor området i mere end 25 år – både nationalt og internationalt.

I dag arbejder Peter sammen med stort set alle i branchen, enten direkte for forsyninger og spildevandsproducerende virksomheder samt industrier og/eller som ekstern specialist for branchens større rådgivere.

Peter Tychsen

Civilingeniør
Ejer af virksomheden Lobster

LinkedIn-profil

 

Mød Peter her

Procesteknik 3

Kursussted: Ferskvandscentret

09-12-2024 til 11-12-2024

Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med procesovervågning, optimering og styring? Så er dette kursus noget for dig.

Det gælder også, hvis du ønsker at øge din procestekniske viden, så du bedre kan håndtere komplicerede procesmæssige udfordringer og uheld.

Målet med kurset er at opkvalificere dig fagligt omkring processer og styringen af dem.
Kurset er en overbygning på Procesteknik 1 og 2.
Kursusprogram
9. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Peter Tychsen
10:00 Introduktion til forskellige procesteknologier
  Peter Tychsen
11:00 Mikrobiologi
  - Muligheder for optimering
  Aviaja Hansen
12:30 Frokost
13:30 Procesteknologier, del 1: Moving Bed Biofilm
  - MBBR og IFAS
  Aviaja Hansen
14:30 Opsamling på biofilm processerne
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe og kage
16:00 Komplicerede procesmæssige udfordringer samt håndtering af uheldssituationer
  Søren Eriksen
17:30 Procesteknologier, del 2. Bioaugnentation
  - MBR og kontaktstabilisering
  Peter Tychsen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
10. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Procesteknologier, del 3. Granulært slam
  - Aerob granulært slam, anammox
  Rasmus Johansen
10:00 Beluftning og biologiske processer
  Peter Tychsen
11:00 Dynamiske modeller af renseanlæg
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Nøgletal og beregningsformler
  Peter Tychsen
13:30 Opgaveregning
15:00 Kaffe og kage i dråben
15:30 Slambehandling
  Peter Tychsen
16:30 Pause
16:45 Reduktion af energiforbruget - hvor og hvordan?
  - Pumper, beluftning, omrøring, afvanding, styring m.m.
  Flemming B Møller
18:00 Energiproduktion på renseanlæg
  Peter Tychsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
11. december 2024
08:00 Opsamling og spørgsmål
  Peter Tychsen
08:30 Optimering ved avanceret onlinestyring
  Peter Andreasen
10:30 Kort pause
10:35 Fosfor genvinding
  - Biogødning, struvit, slamaske, biochar
  Anita Rye Ottosen
12:00 Frokost
13:00 Forsyningernes økonomiske rammebetingelser
  Bertel Ifversen
14:30 Eksempler på¨TOTEX beregninger
  Peter Tychsen
15:00 Hvad byder fremtiden på?
  Peter Tychsen
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Peter Tychsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Peter Andreasen, DHI - Institut for Vand og Miljø • Proceskonsulent Søren Eriksen, VandCenter Syd • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Seniorkonsulent Bertel Ifversen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Projektleder Flemming B Møller, Aarhus Vand A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER

Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.

Klimaaftryk fra renseanlæg

Kursussted: Ferskvandscentret

25-03-2025 til 26-03-2025

På kurset om klimaaftryk fra renseanlæg lærer du:
- Hvordan et klimaregnskab kan hjælpe med at kvantificere og reducere påvirkningen
- Rammer for beregninger, emissionsfaktorer, CO2- og lattergas afgifter.

Du får indsigt i emner som:
- Parismodellen
- Scopes ifølge Greenhouse Gas Protocol
- Bæredygtig udbud og anlægsfase
- Hvordan udfordringerne håndteres af andre

Vi lægger desuden vægt på høj grad af erfaringsudveksling mellem deltagerne, så I får et solidt netværk at bygge videre på efter endt kursus.

Vil du have overblik over hvor og hvordan renseanlæggene påvirker klimaet? Så er dette kursus for dig.
Kursusprogram
25. marts 2025
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Anita Rye Ottosen
10:00 Klimastatus hos kursusdeltagerne
  - Kahoot øvelse - Del 1
  Anita Rye Ottosen
11:00 Hvor og hvordan påvirker renseanlæggene klimaet?
  Peter Tychsen
12:00 Frokost
13:00 Udarbejdelse af et klimaregnskab - Scope 1 og 2
  - Emissionsfaktorer og datapræsentation
  Maria Faragó
14:30 Vandsektorens klimamålsætning og parismodel
  Thomas Sørensen
15:30 Kaffe og kagebord
16:00 Fællesøvelse
  - Kursusdeltagerne arbejder med eget klimaregnskab
  Anita Rye Ottosen og Maria Faragó
17:30 Afrunding af dagen
  - Kahoot øvelse - DEL II og fælles diskussion
  Anita Rye Ottosen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. marts 2025
08:00 Opsamling og spørgsmål
08:30 Lattergas og metan
  - Udfordringer og perspektiver for renseanlæggene
  Peter Tychsen
09:30 Målinger af metan og lattergas i afløbssystemer og renseanlæg
  Charlotte Scheutz
11:00 Initiativer til reduktion af lattergas og metan
  Jacob Kragh Andersen
12:00 Frokost
13:00 Scope 3 med fokus på slambehandling og ressourceudnyttelse
14:30 Klimastrategier i udbud og byggeanlægsfasen
  - Case REWATER
  Morten Rebsdorf
15:30 Kaffe, afslutning og evaluering
  Anita Rye Ottosen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• • Jacob Kragh Andersen, EnviDan A/S • Maria Faragó, Rambøll A/S • Kemiingeniør Anita Rye Ottosen, Rambøll A/S • Senior projektleder Morten Rebsdorf, Aarhus Vand A/S • Professor Charlotte Scheutz, DTU - Danmarks Tekniske Universitet • Fagleder Thomas Sørensen, DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening • Procesingeniør Peter Tychsen, LOBSTER • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.