Tina Toft

Tina er principal hos PoulSchmith/Kammeradvokaten og underviser i miljøretlige forhold

Tina Toft har siden 2009 specialiseret sig i at rådgive om de problemstillinger, som hensynet til natur, plan og miljøforhold kan medføre i forbindelse med udvikling og opførelse af komplekse projekter eller myndighedsudøvelse. Det kan være spørgsmål relateret til entrepriseret, kommune- eller lokalplanlægning, miljøvurderingsprocessen eller EU’s naturbeskyttelsesdirektiver.

I dag er Tina principal hos PoulSchmith/Kammeradvokaten, hvor hun rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder inden for sine specialer.

Tina afholder løbende kurser inden for det miljøretlige område og underviser bl.a. i håndteringen af reglerne om miljøvurderinger, støj og planforhold.

Herudover har hun møderet for Landsret og er en erfaren procedør i både rets- og voldgiftssager. Hun bistår sine klienter i forbindelse med mægling og syn og skøn.

Tina Toft

Cand.jur.
Principal hos PoulSchmith/Kammeradvokaten

LinkedIn-profil

Mød Tina her

Støj for byplanlæggere

Kursussted: Ferskvandscentret

27-02-2025

God planlægning kræver, at man på forhånd tager hånd om de konflikter, der kan opstå mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter. Hvis problemerne er opstået, kan det være vanskeligt at løse dem.

På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen og mulighederne i planlovens § 15a. Vi dykker ned i både den juridiske tilgang og den praktiske implementering.

Vores juridiske ekspert giver en introduktion til Planlovens § 15a og handlemuligheder, den giver i eksisterende byområder, herunder relevante klagenævnsafgørelser.

Repræsentanter fra en kommune vil fortælle, hvordan de internt arbejder sammen omkring støj og planlægning. Der vil desuden blive gennemgået konkrete cases, der illustrerer konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter.

Kurset giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de udfordringer, der kan opstå i din byplanlægning. Du vil bl.a. lære, hvordan du kan udnytte mulighederne for:

- Huludfyldning
- Byomdannelsesområder
- Transformationsområder.

Du bliver introduceret til betydningen af:
- Støjfølsom anvendelse
- Støjbelastet areal
- Støjende aktiviteter som:
- Produktionsvirksomheder
- Fritidsaktiviteter, idrætsanlæg eller skoler
- Forsvarets øvelsesarealer
- Vindmøller
- Restaurationer, diskoteker, cafeer o. Lign.
- Detailhandel, værksteder eller håndværkere
- Trafikstøj.

Vi vil prioritere de aktiviteter, som er mest relevant for de deltagende kursister.

Medarbejdere Plan- og Miljøafdelingen kan med fordel deltage sammen, så I kan opnå et fælles udgangspunkt.

(Dette kursus holdes typisk en gang om året).
Kursusprogram
27. februar 2025
09:00 Ankomst og morgenmad
09:15 Velkomst og præsentation
  Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
09:30 Fokuspunkter §15A i Planloven
  - Støjfølsom anvendelse
- Støjbelastet areal
- Konsekvenszoner
- Støjende fritidsaktiviteter
- Forsvarets øvelsesarealer
- Vindmøller
- Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
- Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
- Trafikstøj
  Jesper Lund Thomsen
10:45 Kort Pause
11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
12:00 Frokost
13:00 Juraen i planlovens § 15A
  - Huludfyldning / blandede byfunktioner
- Byomdannelsesområder
- Transformationsområder
  Tina Toft
14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
  Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
  Louise Kruse Hansen
14:30 Kaffe og kage
14:45 Gennemgang Case 1
  Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
  Louise Kruse Hansen
15:30 Gennemgang case 2
  Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
  Louise Kruse Hansen
16:15 Opsamling og evaluering
  Gitte Moestrup, Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

Undervisere

• Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.