Trine Skov Jepsen

Trine forklarer komplekse emner ved hjælp af håndgribelige eksempler.

Trine er uddannet miljøingeniør og arbejder hos Dansk Miljørådgivning (DMR). Her hjælper hun regionerne med at udføre undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforurening.

Som projektleder og specialist udfører Trine større forureningsundersøgelser, særligt med fokus på jordforureningers påvirkning af indeluft i bolig. Hun har desuden gennemført et stort antal udviklingsprojekter om f.eks. udvikling af nye undersøgelsesmetoder og best practice for undersøgelsesstrategier.

Trine har stort fokus på at præsentere data overskueligt og præcist, herunder vigtigheden af gode konceptuelle modeller.

Om rollen som underviser udtaler Trine:
“Det er meget motiverende at dele ud af sin viden. Både på konferencer, men ikke mindst når det handler om undervisning i den grundlæggende teori, undersøgelsesstrategier og metoder, hvor man møder jordforureningsfolk fra forskellige brancher og med forskellige erfaringsniveauer. Det tvinger en til at overføre komplekst indhold til håndgribelige eksempler og holder en skarp.” 

Trine Skov Jepsen

Afdelingsleder og projektleder hos DMR
Miljøingeniør

LinkedIn-profil

Mød Trine her