Trine Skov Jepsen

Trine forklarer komplekse emner ved hjælp af håndgribelige eksempler.

Trine er uddannet miljøingeniør og arbejder hos Dansk Miljørådgivning (DMR). Her hjælper hun regionerne med at udføre undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforurening.

Som projektleder og specialist udfører Trine større forureningsundersøgelser, særligt med fokus på jordforureningers påvirkning af indeluft i bolig. Hun har desuden gennemført et stort antal udviklingsprojekter om f.eks. udvikling af nye undersøgelsesmetoder og best practice for undersøgelsesstrategier.

Trine har stort fokus på at præsentere data overskueligt og præcist, herunder vigtigheden af gode konceptuelle modeller.

Om rollen som underviser udtaler Trine:
“Det er meget motiverende at dele ud af sin viden. Både på konferencer, men ikke mindst når det handler om undervisning i den grundlæggende teori, undersøgelsesstrategier og metoder, hvor man møder jordforureningsfolk fra forskellige brancher og med forskellige erfaringsniveauer. Det tvinger en til at overføre komplekst indhold til håndgribelige eksempler og holder en skarp.” 

Trine Skov Jepsen

Afdelingsleder og projektleder hos DMR
Miljøingeniør

LinkedIn-profil

Mød Trine her

Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024 til 05-09-2024

Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
Kursusprogram
4. september 2024
09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
09:50 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
10:30 Pause
10:40 Planlægning af undersøgelsen
  - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
11:30 Pause
11:40 Forureningskomponenter og deres spredning
  - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Pernille Trant
12:20 Frokost
13:20 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
  Pernille Trant
14:45 Prøvetagningsmetoder
  - eksempler på undersøgelser
15:15 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
16:00 Prøvetagningsmetoder (fortsat)
  Pernille Trant
16:40 Pause
16:50 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
  - planlægning af en undersøgelse
  Trine Skov Jepsen
17:40 Pause
17:50 Opsamling på Gruppearbejde 1
  Trine Skov Jepsen
18:30 Den konceptuelle model
  Flemming Hauge Andersen
18:50 Middag
20:00 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
20:30 Praktisk gennemgang af udvalgt prøveudstyr
  Trine Skov Jepsen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
5. september 2024
08:00 Opsamling på dag 1
  - inkl. den konceptuelle model
  Trine Skov Jepsen
08:15 Principper for risikovurdering
  Trine Skov Jepsen
08:50 Pause
09:00 Fugacitet - stoffordeling mellem medier (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
  Trine Skov Jepsen
09:40 Pause
09:50 Risikovurdering ift. grundvand – Masseestimat og flux
  Flemming Hauge Andersen
10:15 Gruppearbejde 3 - Estimering af kildestyrke
  Trine Skov Jepsen
10:40 Pause
10:50 Risikovurdering ift. grundvand - (Grundrisk som beregningsværktøj)
  Flemming Hauge Andersen
11:40 Frokost
12:40 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på olietanke
  Trine Skov Jepsen
12:55 Risikovurdering ift. grundvand – med fokus på PFAS
  Flemming Hauge Andersen
13:10 Pause
13:20 Gruppearbejde 4 - Grundvand
14:00 Pause
14:10 Risikovurdering indeluft - reduktionsfaktorer og håndberegninger
  Trine Skov Jepsen
14:40 Risikovurdering ift. indeluft – (JAGG som beregningsværktøj)
  Trine Skov Jepsen
15:00 Kaffe/kage
15:10 Gruppearbejde 5 - Indeluft
15:50 Opsamling og evaluering af kurset
  Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

Undervisere

• Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.