Trine Skov Jepsen

Trine forklarer komplekse emner ved hjælp af håndgribelige eksempler.

Trine er uddannet miljøingeniør og arbejder hos Dansk Miljørådgivning (DMR). Her hjælper hun regionerne med at udføre undersøgelser og risikovurderinger af jord- og grundvandsforurening.

Som projektleder og specialist udfører Trine større forureningsundersøgelser, særligt med fokus på jordforureningers påvirkning af indeluft i bolig. Hun har desuden gennemført et stort antal udviklingsprojekter om f.eks. udvikling af nye undersøgelsesmetoder og best practice for undersøgelsesstrategier.

Trine har stort fokus på at præsentere data overskueligt og præcist, herunder vigtigheden af gode konceptuelle modeller.

Om rollen som underviser udtaler Trine:
“Det er meget motiverende at dele ud af sin viden. Både på konferencer, men ikke mindst når det handler om undervisning i den grundlæggende teori, undersøgelsesstrategier og metoder, hvor man møder jordforureningsfolk fra forskellige brancher og med forskellige erfaringsniveauer. Det tvinger en til at overføre komplekst indhold til håndgribelige eksempler og holder en skarp.” 

Trine Skov Jepsen

Afdelingsleder og projektleder hos DMR
Miljøingeniør

LinkedIn-profil

Mød Trine her

 • Jordforurening, undersøgelser og risikovuerdering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-10-2023 til 03-10-2023

  Deltag i dette kursus, og få et grundlæggende kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering af forurenet jord.

  Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

  Du får ligeledes et indblik planlægning af forskellige typer forureningsundersøgelser og en dybere forståelse for, hvordan forskellige forureningskomponenter opfører sig i jorden.

  På kurset vil der også væres en gennemgang af komceptuelle modeller og konkrete teknikker til risikovurdering. Herunder vil programmet JAGG blive gennegået, med henblik på at gøre dig i stand til at læse, forstå og lave en kritisk vurdering af risikovurderinger, der er lavet med JAGG

  Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
  Kursusprogram
  2. oktober 2023
  09:15 Ankomst, kaffe/te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  09:45 Jord- og grundvandsforholds betydning for undersøgelser
    Pernille Trant
  10:35 Pause
  10:45 Planlægning af undersøgelsen
    - historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
    Pernille Trant
  11:25 Pause
  11:35 Forureningskomponenter og deres spredning
    - oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
    Jesper Alrø Steen
  12:15 Frokost
  13:15 Forureningskomponenter og deres spredning (fortsat)
    Jesper Alrø Steen
  14:30 Kaffe/kage m. mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  15:15 Prøvetagningsmetoder
    - eksempler på undersøgelser
    Jesper Alrø Steen
  16:20 Pause
  16:30 Principper for risikovurdering
    Trine Skov Jepsen
  17:10 Gruppearbejde 1: Planlægning af en undersøgelse
    - planlægning af en undersøgelse
    Trine Skov Jepsen
  17:45 Pause
  18:00 Middag
  19:00 Gruppearbejde 1 (fortsat)
    Trine Skov Jepsen
  19:40 Opsamling på Gruppearbejde 1
    Trine Skov Jepsen
  20:10 Pause
  20:20 Den konceptuelle model
    Flemming Hauge Andersen
  20:30 Gruppearbejde 2: Konceptuel model
    Flemming Hauge Andersen
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  3. oktober 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    - inkl. den konceptuelle model
    Trine Skov Jepsen
  08:15 Introduktion til JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:25 Fugacitet: Gennemgang i JAGG
    Trine Skov Jepsen
  08:50 Pause
  09:00 Regneopgave 1: Fugacitet (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  09:40 Risikovurdering grundvand: Masseestimat og flux
    Trine Skov Jepsen
  09:55 Gruppearbejde 3: Estimering af kildestyrke
    Trine Skov Jepsen
  10:25 Pause
  10:35 Risikovurdering grundvand: Olietanke
  10:50 Risikovurdering grundvand: Gennemgang i JAGG
    Flemming Hauge Andersen
  11:45 Frokost
  12:45 Regneopgave 2: Grundvand (JAGG-beregning)
    Trine Skov Jepsen
  13:25 Pause
  13:35 Risikovurdering indeluft: Reduktionsfaktorer og håndberegninger
    Trine Skov Jepsen
  13:55 Risikovurdering indeluft: Gennemgang i JAGG
    Flemming Hauge Andersen
  14:20 Kaffe/kage
  14:40 Risikovurdering indeklima: Gennemgang i JAGG (fortsat)
    Flemming Hauge Andersen
  14:50 Regneopgave 3: Indeluft (JAGG-beregning)
  15:50 Opsamling og evaluering af kurset
    Trine Skov Jepsen og Sussi Kobberø
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Sussi Kobberø, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør, Ph.D Flemming Hauge Andersen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning) • Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS • Geolog, Ph.D Pernille Trant, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.