Bliv klog på upcycling og få konkrete værktøjer til at lykkes

30. marts 2023

NYHED: Kursus om upcycling går i dybden med alle de mange muligheder (og udfordringer), der er ved at anvende genbrugsmaterialer i byggeprojekter og lærer dig om, hvordan I kan understøtte den cirkulære økonomi yderligere.

 I en tid, hvor markedet er usikkert ift. leverance af materialer, priserne på nye produkter stiger, og vores klimaaftale om at nå Paris målene kræver handling, er der behov for viden og overblik over et komplekst område.  Det er svært!

Lovgivningen spænder ben
For cirkulær økonomi og upcycling er fortsat vanskeligt. På nuværende tidspunkt spænder blandt andet byggelovgivningen og affaldslovgivningen ben, da det er lovgivninger, der har udviklet sig hver for sig, inden cirkulær økonomi for alvor kom på dagsordenen. Det betyder, at hvis materialer, som før blev set som affald, skal genanvendes i fx byggeriet, kan det give udfordringer, som ikke er adresseret i gældende lovgivning. 

Andre udfordringer er logistikken og planlægningen, så de konkrete materialer er tilgængelige, når de skal bruges. Hvor og hvordan materialerne kan placeres – og hvor længe – kan give udfordringer i planlægningen af en hel kommunes materialeleverancer. 

Sidst, men ikke mindst, er der også udfordringer med vores mindset. Igennem mange år har vi vænnet os til ”køb og smid ud”-kulturen, så der ligger også en opgave i at få folks vaner ændret til en cirkulær tankegang. 

Nyt kursus efter sommer
Kurset Upcycling den 3. oktober er et af vores nye skud på stammen inden for cirkulær økonomi, bæredygtighed og grøn omstilling.  

Her får du erfaringer fra andre om de gode værktøjer og fif til, hvordan du skal arbejde med upcycling. Ikke mindst, hvordan du arbejder inden for de retlige rammer og forstår hvilke juridiske barrierer og muligheder, der er for at få bæredygtighed ind i udbudsmaterialet. 

Det får du:

  • De erfarne advokater Henriette Soja og Annelouise Dalgaard Pedersen fra Horten Advokatpartnerselskab giver dig indføring i de juridiske spidsfindigheder, du bør kende, så du kan agere inden for rammerne af den nuværende lovgivning.

  • Du får indsigt i de gode erfaringer med upcycling i praksis, dels fra det kommunale perspektiv, og dels fra nedrivnings- og modtagervirksomhedens vinkel. 

  • Karl Krogshede tager eksempler med fra sit mangeårige arbejde med cirkulær økonomi ved Energibyen Skive, og giver indblik i de udfordringer, du kan møde, og hvad han har erfaret kan virke.

  • Jakob Gorm Dahl, miljøchef ved Kingo Recycling, tager eksempler med fra sin hverdag om fx direkte genanvendelse af tagsten, hvordan gamle byggematerialer kan få nyt liv, og hvordan vi kan få bedre udnyttelse af ressourcer som forurenet jord, til erstatning af råstofindvinding. 

  • Derudover vil du have mulighed for at få diskussioner om udfordringerne i din hverdag og få godt netværk og sparring til dit fremtidige arbejde.

Se hele programmet og tilmeld dig her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.