Henriette Soja

Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

Henriette har specialiseret sig i miljøret siden 1988. Hun har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan-, natur-, vand-, affalds- og byggeområdet samt forsynings-, klima-, kyst- og CØ-forhold, ligesom hun har ført forhandlinger og en lang række principielle rets- og voldgiftssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af regionerne, den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Hun har også lang erfaring med at rådgive i sager, der har politisk bevågenhed.

Desuden har hun en omfattende foredrags- og undervisningserfaring ved uddannelsesinstitutioner, dommerforeninger, bestyrelser, foreninger og faglige netværk i miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Hun lægger vægt på at gøre juraen anvendelig i den virkelige verden og er kendt for at være en god formidler af også svært tilgængeligt stof.

Henriette Soja

Partner i Horten
Advokat (H) med speciale i miljøret

LinkedIn-profil

Mød Henriette her

 • SPOT ON: Miljøfarlige stoffer i bygninger

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2022

  Formålet med kurset er at give dig et overblik over reglerne med miljøfarlige stoffer i byggematerialer med henblik på at kunne omsætte dem til praksis med et brugbart resultat, uanset om du er rutineret eller har stiftet bekendtskab med farlige stoffer i bygninger for nylig, og uanset om du er kommunal sagsbehandler, rådgiver, nedriver eller noget helt tredje. Vi ser på såvel små som store sager, såvel med som uden rådgivere.
  Kursusprogram
  24. august 2022
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  10:00 Den retlige ramme for farlige stoffer i bygninger
    - kort og præcist
    Henriette Soja
  10:30 Teknisk og praktisk tilgang til farlige stoffer i byggematerialer
    - Miljøfarlige stoffer i bygninger
  - Grænseværdier
    Jesper Arent Andersen
  11:30 Den retlige ramme for bygge- og anlægsaffald i øvrigt
    - generelle regler
    Henriette Soja
  12:15 Frokost
  13:15 Miljøkortlægning
    - Case om farlige stoffer i byggematerialer
  - Hvordan sikres miljøet under nedrivning og miljøsanering
    Jesper Arent Andersen
  15:15 Tilsyn med anmeldelser og screeninger, håndhævelse og politianmeldelser
    - Typiske sager og kommunens rolle
  - Sagsbehandling fra start til slut
  - Håndhævelser
    Lisbeth Røge og Henriette Soja
  16:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jesper Arent Andersen og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøteknolog Jesper Arent Andersen, Kingo Karlsen A/S • Miljømedarbejder Lisbeth Røge, Norddjurs Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilladelser til regnbetingede udledninger

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  28-09-2022 til 29-09-2022

  Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling? Så er dette kursus for dig.
  Kurset tillpasser vi efter kursisternes behov. Du får en introduktion i spildevandstekniske begreber og sammenhænge i kloaksystemet og en gennemgang af lovgivningen bag tilladelserne.

  Herefter gennemgår vi mulige faser i sagsbehandlingen af de regnbetingede udledninger.
  Med udgangspunkt i lovgivning, afgivne tilladelser og domme fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, klæder vi dig på til at afgive en lovgivningsmæssig ”forsvarlig” tilladelse.

  Kurset er i stor grad baseret på eksemplificeringer, regneeksempler og gruppearbejde.

  Efter kurset opfordrer vi kursisterne til at indgå i et netværk, hvor fremtidige spørgsmål kan vendes med de andre deltagere.
  Kursusprogram
  28. september 2022
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:15 Velkomst, præsentation af program og hinanden
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  09:45 Spildevands effekt på vandmiljøet
    - Stoffernes specifikke effekt, herunder iltforbrug
  - Fysisk tilstand og erosion i vandløb
    Brian Rosenkilde
  10:15 Regnbetingede udledninger - begreber og teknik
    Brian Rosenkilde
  10:45 Kaffe og te
  11:00 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Uddrag af Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen
  - Handleplaner og indsats som følge af vandplanerne
  - Stofkvoter i søer og kystområder
    Bo Skovmark
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsrobusthed overfor udledninger
    - Sagsbehandling set historisk, i dag og et bud på fremtiden
  - Overvejelser i forhold til recipienten
  - Cases
    Nicolaj Thomassen
  15:00 Kaffe, te og kage i dråben
  15:15 Tilladelser til regnbetingede udledninger
    - Karakteristika ved regnbetingede udledninger
  - Relevante vilkår
    Bo Skovmark
  16:30 Pause (forberedelse til afgang)
  16:45 Afgang til besigtigelse
    Bo Skovmark og Brian Rosenkilde
  18:45 Forventet hjemkomst
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering og socialisering
  29. september 2022
  08:00 Opsamling på RBU fra i går
    Brian Rosenkilde
  08:30 Beregninger og eksempler
  09:00 Kaffepause
  09:15 Udledningstilladelser - Forvaltningsrettens betydning
    - Sagsbehandlingsregler
  - Forvaltningsretlige grundsætninger
  - Praksis fra domstole og nævn
    Henriette Soja
  11:45 Beregninger og eksempler
    Brian Rosenkilde
  12:15 Frokost
  13:15 Mulig kommunal praksis?
    - Eksempel paradime for sags gennemgang
  - Gennemgang af enkelte kursisters egne udledningstilladelser
    Brian Rosenkilde
  15:15 Afrundning og evaluering
    Annette Vesterager og Brian Rosenkilde
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefrådgiver Brian Rosenkilde, WSP Danmark A/S • Civilingeniør Bo Skovmark, Miljøstyrelsen • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Projektleder/Biolog Nicolaj Thomassen, WSP Danmark A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2022 til 03-11-2022

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  2. november 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  3. november 2022
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.