Henriette Soja

Henriette Soja er advokat med speciale i miljøret og har mange års erfaring på området. Hun er desuden partner i Horten.

Henriette har specialiseret sig i miljøret siden 1988. Hun har rådgivet i mange principielle sager inden for miljø-, plan-, natur-, vand-, affalds- og byggeområdet samt forsynings-, klima-, kyst- og CØ-forhold, ligesom hun har ført forhandlinger og en lang række principielle rets- og voldgiftssager inden for alle de sagsområder, der traditionelt varetages af regionerne, den kommunale tekniske forvaltning og den kommunale forsyningssektor.

Hun har også lang erfaring med at rådgive i sager, der har politisk bevågenhed.

Desuden har hun en omfattende foredrags- og undervisningserfaring ved uddannelsesinstitutioner, dommerforeninger, bestyrelser, foreninger og faglige netværk i miljø-, kommunal- og forvaltningsret.

Hun lægger vægt på at gøre juraen anvendelig i den virkelige verden og er kendt for at være en god formidler af også svært tilgængeligt stof.

Henriette Soja

Partner i Horten
Advokat (H) med speciale i miljøret

LinkedIn-profil

Mød Henriette her

 • Tilslutnings- og udledningstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-02-2023 til 01-03-2023

  Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input? Så kom og få indblik i lovgrundlaget og hvordan du udarbejder en tilladelse med vilkårsformuleringer, egenkontrol m.m.

  Vi giver dig viden og inspiration til praktisk anvendelse af vejledningerne, og du hører om praktiske erfaringer med udarbejdelse og håndhævelse af en tilladelse. Så udbyttet er, at du får de rette værktøjer til at lave en teknisk og juridisk komplet tilslutnings- og udledningstilladelse.
  Kursusprogram
  28. februar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  09:30 Overblik over reglerne om afledning af spildevand
    - Lovgrundlaget: miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen
  - Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige anlæg
  - Spildevandsvejledningen nr. 28/2018 til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttekseslovens kapitel 3 og 4
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Tilslutningstilladelser
    - Krav til ansøgning
  - Indhold i tilslutningstilladelsen
  - Vurdering af stoffer, ABC-listen og dem der ikke står på listen - konkrete eksempler
  - Eksempel på en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af vilkår og egenkontrol
    - Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
  - Begrundelse for vilkår
  - Formulering og egenkontrol af vilkår
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  14:15 Pause
  14:30 Gruppearbejde. Formulering af vilkår og egenkontrol med udgangspunkt i vejledningen
    Christian Dahl Jacobsen
  15:30 Kaffe, te og kage i dråben
  16:00 Fremlæggelse af gruppearbejde og diskussion
    Christian Dahl Jacobsen
  17:00 Pause
  17:15 Gruppearbejde: Arbejdet med at udarbejde tilslutningstilladelsen
    - Hvad skal der bruges for at lave tilladelsen? Opsætning, Lovgivning
  - Retsbeskyttelse og høringen
  - Mere om påbud om ændring af vilkår i en spildevandstilladelse
    Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  18:30 Middag
  19:30 Fremlæggelse og diskussion af gruppearbejde
  21:00 Aftenservering og socialt samvær
  1. marts 2023
  08:00 Miljøjura
    - Generelle krav til afgørelserne
  - Hvordan træffes rigtige og lovlige afgørelser?
    Henriette Soja
  09:15 Pause
  09:30 Miljøjura, fortsat
    - Gennemgang af udvalgte sager, herunder sager fra kursisterne
    Henriette Soja
  10:30 Pause
  10:45 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis
    - Fra målsætning til udlederkrav, tilladelse og vilkår
  - Eksempler og centralisering af spildevand
    Christian Dahl Jacobsen
  12:30 Frokost
  13:30 Udledningstilladelse til renseanlæg i praksis, gruppeopgaver
    Christian Dahl Jacobsen
  15:00 Kaffe, kage, evaluering og afslutning
    Annette Vesterager, Christian Dahl Jacobsen og Henriette Soja
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Christian Dahl Jacobsen, Kolding Kommune • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kystbeskyttelse – de fælles kystbeskyttelsesprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023 til 08-06-2023

  Der er mange interessenter ved gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekter. Vi ser på regler og borgerinddragelse og hvem, der kan pålægges bidragspligt.
  Hvordan er samspillet mellem EU's naturbeskyttelsesdirektiver og konsekvensvurderingen. Vi ser på tilsyn, håndhævelse og politianmeldelse, hvis reglerne i kystbeskyttelsesloven ikke overholdes.
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
    Annette Vesterager, Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Velkommen og gensidig præsentation
    Annette Vesterager og Henriette Soja
  10:00 Introduktion
    - Gennemgang af de typiske udfordringer, der er forbundet med en ansøgning om kystbeskyttelse
  - Gennemgang af processer
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  11:00 Natur og miljøvurdering
    Med afsæt i praksis ser vi nærmere på, hvorledes
  - reglerne om væsentligvurdering/konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne
  - § 3 beskyttet natur samt
  - Miljøvurdering af projekterne
  har indflydelse på processerne i et kystbeskyttelsesprojekt.
  Herunder gennemgås bl.a. reglerne vedr. samordning af vurderinger efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen
    Tina Toft
  12:00 Frokost
  13:00 Caseopgaver
    Kystbeskyttelse i og i nærheden af Natura 2000 areal og bilag VI arter, drøftelse i grupper
    Henrik Steineke Nielsen
  13:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  14:30 Kaffepause
  15:00 Den gode afgørelse om kystbeskyttelse
    En gennemgang af de hensyn og relevante dele af den lovgivning, der skal varetages ved en afgørelse om kytsbeskyttelse - betydningen af oplysningsprocessen, indsamling af data
    Henriette Soja
  15:30 Eksempler fra praksis
    - Kystbeskyttelses formålsparagraf
  - Hvad kan/skal man give tilladelse til
  - Tekniske krav til kystbeskyttelsen
  - Inkluderet lovgivning
  - Afgørelsens indhold
  - Samtykkekrav
    Henrik Steineke Nielsen og Henriette Soja
  16:00 Case
    Deltagernes bud på indhold af ansøgning, opbygning og afgørelse
    Henrik Steineke Nielsen
  16:45 Fremlæggelse og drøftelse i plenum
  17:15 Opsumering på dagen
  18:00 Aftensmad
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  8. juni 2023
  08:30 Kommunale fællesprojekter
    Beskrivelse af de typiske udfordringer, der er forbundet med kommunale fællesprojekter og formålet med disse projekter
    Henriette Soja, Tina Toft og Henrik Steineke Nielsen
  09:30 Borgerinddragelse/styregrupper
    - Ejerskab til projektet
  - Høringer
    Tina Toft
  10:00 Pause
  10:20 Bidragsfordeling
    Om kredsen af bidragsydere og modeller for bidragsfordeling ved erosion og oversvømmelse og begge dele, inddragelse af eksisterende anlæg samt nytte princippet direkte og inddirekte, fordel og beskyttelsesbehovet
  Desuden råd om varetagelse af hensynet til saglighed, ligebehandling og proportinalitet
    Henriette Soja
  11:20 Gennemgang af nyere eksempler på bidragsfordelinger
    Henriette Soja
  12:00 Frokost
  13:00 Vedtægter og tinglysning
  14:15 Spørgsmål til kommunale fællesprojekter
  14:45 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager, Henriette Soja og Tina Toft
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Henrik Steineke Nielsen, Kyst-havneviden • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab • Senior advokat Tina Toft, Horten Advokatpartnerselskab • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.