Glædelig jul fra Ferskvandscentret

21. december 2021

Julen er fyldt med traditioner
Vi er dog nok alle enige om, at covid-19 restriktioner ikke behøvede at blive del af traditionerne… alligevel er det i skyggen af disse, at vi igen i år går julen i møde.

Det skal dog ikke forhindre os i at glædes over den kommende juleferie OG over alt det, vi på trods af corona- op- og nedture alligevel lykkedes med i 2021.

Det blev et år med de helt store skift i rammerne for, hvordan vi kunne samles og afholde kurser og træf. Vi fik lært at begå os i hele spektret fra rene online-arrangementer over hybrid-muligheden til de velkendte fysiske fællesskaber. Det har været en lærerig proces, hvor vi har været taknemmelige over, at både vores kursister og undervisere har været med på ”learning by doing”.

Vi har oplevet undervisere og kursister, der alle er gået samarbejdsvilligt til de vekslende krav om mundbind, coronapas mv. og aldrig har ladet evt. personlige holdninger til restriktionerne gå ud over os eller vores kolleger på hotellet, der har skulle sikre udmøntningen af restriktionerne. Det vil vi gerne sige stort tak for!

Det har også været et år hvor vi har nydt positive kommentarer fra kursister, der har været her før, som har bemærket de nye tiltag i AQUA Akvarium & Dyrepark og givet positive kommentarer om de forbedrings- og bæredygtighedstiltag, vores konferencehoteller Vejlsøhus og Gl. Skovridergaard har gennemført. Det betyder faktisk meget for arbejdsglæden hos de kolleger, der har ansvar for disse tiltag at få sådan feedback. Tak!

Hurra for alt det, vi nåede
Sammen har vi danset omkring coronaen, og vi er heldigvis nået igennem året med gode oplevelser, stor læringsværdi og med flotte evalueringsscorer fra vores kursister.

Det er gået godt, men vi ved også godt, at der stadig er potentiale for at optimere hybridformen. Vores konferencehoteller er derfor aktuelt ved at installerede bedre av-udstyr, der vil gøre det muligt at optimere afholdelsen af hybrid-kurser, og vi forbereder en underviserdag i 2022, hvor bl.a. disciplinen at undervise til både onlinekursister og kursister med fysisk fremmøde samtidigt vil være på programmet.

Vi går på juleferie med stor glæde over et år, hvor vi trods alt fik:

Velkommen til ny kollega
Vi glæder os til i det nye år at byde en ny kollega velkommen i kursusafdelingen. Pr. 1. februar starter Anne Trabjerg Kamp. Anne kommer fra en ansættelse som miljøsagsbehandler i Viborg kommune og har også relevant erfaring fra Frederikshavn og Favrskov kommune. Hun er uddannet biolog og har skrevet speciale ved Århus Universitet – her på Ferskvandscentrets område.

Faglighed og fællesskab – også i fremtiden
Faglighed og fællesskab er ordene, der rammesætter de fleste af vores aktiviteter. Fællesskab om faglighed er måske de ord, der vil kendetegne en række nye aktiviteter i 2022. Ferskvandscentret er sammen med en lang række andre aktører med som partner i den konsortieansøgning, om Fyrtårnsprojekt for at gøre Region Midt til foregangsregion for vandteknologi. Vores primære interesse ligger naturligvis i den indsats, der handler om at sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i vandsektoren – og dermed sikre relevante kvalitetsuddannelser.

Vi håber på, at konsortiets ansøgninger bevilges, så spændende samarbejde om vigtige aktiviteter kan muliggøres. Vi kigger derfor forventningsfuldt ind i 2022 med ønsket om et stærkt og værdiskabende samarbejde med de øvrige aktører.

Vi slutter således 2021 af med taknemmelighed over et år, der på trods af alt havde meget godt i sig og med troen på, at vi er rustet til også at gøre 2022 til et levende, lærerigt og lykkebringende år.

Derfor fra alle os til alle jer: RIGTIG GLÆDELIG JUL!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!