Gode råd til dig, der er ny i arbejdsmiljøudvalget

10. september 2021

1: Forstå din rolle
Som ny i udvalget er det vigtigt at få afklaret din rolle. Der er meget hjælp at hente på arbejdstilsynets hjemmeside bl.a. i deres 7 forslag til hvordan du kommer godt i gang som ny arbejdsmiljørepræsentant. Du skal forstå din rolle for at udfylde den godt. Men du skal også kende rollen for at kunne afgrænse den, så du kan passe på dig selv. Erfaringen er, at en del arbejdsmiljørepræsentanter påtager sig mere ansvar end deres rolle egentlig rummer. Men det gælder som i flyvemaskinen: Du kan ikke hjælpe andre, hvis du selv mangler ilt. Så på med egen iltmaske først.

2: Forventningsafstem
Der er et løbende behov for forventningsafstemning og prioritering. Ledelsesrepræsentanter skal sikre at dette sker med øverste arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for at få forventningsafstemt or prioriteret roller og opgaver med egen leder og selv sikre en forventningsafstemning med de kolleger han/hun repræsenterer.

3: Gør brug af mulighederne for at udvikle dig
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedens arbejdsmiljøledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er blevet henholdsvis valgt og udpeget. Uddannelsen varer tre dage, og virksomheden har pligt til at tilbyde to supplerende dage inden for det første år.

Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse inden for det første år og herefter 1½ dag om året. De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen skal tilrettelægges ud fra virksomhedens behov. Det kan være generelt om arbejdsmiljø, eller det kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden som for eksempel stresshåndtering, ulykker m.m.

Det kan være en god idé at tale om efteruddannelse i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så man sikrer sig at der er en sammenhæng mellem de roller og opgaver man har – og den efteruddannelse man skal på.

4: Anerkend forskellighed
Du skal repræsentere dine kolleger i arbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Du vil opleve stor forskellighed blandt kollegerne i forhold til kulde/varme-gener, træk, støj, stress mv. Husk at vi ikke er ens og anerkend forskelligheden.

5: Find organisationens ambassadører
Sikkert og sundt arbejdsmiljø er ikke en opgave, der kan løses alene af en enmandshær eller et udvalg i en arbejdsmiljøorganisation. Sørg for at få spottet de gode ambassadører for den ønskede adfærd i din organisation og gør lidt ekstra ud af at involvere dem.

6: Giv dig selv et klap på skulderen
Du er enten valgt af kollegerne eller udpeget af ledelsen. Når der ikke er kampvalg kan det efterlade én med følelsen af at få en træls tjans andre ikke ønskede sig. Men uanset proces så har du fået en post, der afspejler at dine kolleger og ledelse har tillid til dig. En post med ansvar og store muligheder for at påvirke arbejdsmiljøet for Jer alle og udvikle sig både fagligt og personligt. Så vær blot lidt stolt!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.