Jeg skulle BARE LIGE…

5. oktober 2023

Den klassiske indledning, når din kollega skal fortælle, hvordan han/hun kom til skade.

Måske også de ord, din egen fortælling starter med…?

Uheld sker nemlig rigtigt tit, når vi bare lige skal noget, vi ikke rigtigt regner for noget. Når vi har lidt travlt.

Vi skal derfor planlægge efter at gøre det nemt at arbejde sikkert og sundt.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation har stor betydning for, om netop det lykkes. Det ved de hos Skanderborg Forsyning. Derfor har de lige gennemført Ferskvandscentrets forløb af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i et virksomhedstilpasset forløb med Søren Martin Nielsen den som primære underviser.

Drøftelser og gruppearbejde indgår i Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
Et forløb, der startede med et oplæg fra Arbejdstilsynet, som rammesatte de udfordringer, en arbejdsmiljøorganisation i forsyningssektoren skal arbejde med, bl.a. ved helt konkrete eksempler på, hvor det kan gå galt.

Undervejs fik vi talt en del om, at arbejdsmiljø ikke kun er det fysiske. Psykisk arbejdsmiljø fylder i de fleste virksomheder: Hvordan sikres balance? Kan stress forebygges? Kan vi spotte kollegaen, der står på vippen til sammenbrud? Hvordan?

Konflikter og trivsel er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger, men det kræver, vi ved, hvordan konflikter takles konstruktivt. Hvem skal have lært hvad, for at det kan lykkes? Det er også et af de spørgsmål, en arbejdsmiljøorganisation skal forholde sig til.

Hvordan styrker vi både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?

Du skal ikke fikse alt…
Ildsjæle finder ofte vej til arbejdsmiljøorganisationen. Derfor er vigtigt at få talt om, hvordan en arbejdsmiljørepræsentant og leder også passer på sig selv, mens de passer på andre. Vi fandt også ildsjælene i Skanderborg!  

Arbejdsmiljøorganisationen skal ikke ”fikse” alt. Men skal sikre rammer, roller og kompetencer til at den samlede organisation kan fikse det, der skal til, for at man kan arbejde sikkert og sundt. Det kræver både overblik og prioritering.

Vi skal have arbejdsmiljøkulturen ud og at leve i alle organisationens hjørner

Med dette afsluttende statement fra forsyningens direktør, tog vi trygge derfra og efterlod en organisation, der både kan og vil.

Skanderborg Forsyning har en sø “i baghaven”, hvor tankerne kan få lov at bundfælde sig

Vil I også styrke arbejdsmiljøet hos jer?
Læs mere om mulighederne for at gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Ferskvandscentret her. De åbne kursusforløb for 2024 er datosat.

Hvis I foretrækker et virksomhedstilpasset forløb, så kontakt os på kursus@fvc.dk.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.